Centra metodické podpory (CMP)

Centra metodické podpory zřízena pro žáky se SVP – využití potenciálu učitelů ze škol zřízených podle §16 odst. 9 školského zákona (speciálních škol).

Vytvořením legislativního prostředí pro inkluzivní „společné vzdělávání,“ byl nastaven vzdělávací systém preferující vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP v hlavním vzdělávacím proudu. Tomuto trendu by se odpovídajícím způsobem měla přizpůsobit i erudice pedagogických pracovníků, kteří tuto skupinu dětí, žáků, studentů vzdělávají. V současnosti je však znatelný nedostatek těchto odborníků v praxi. Pedagogům v jejich kvalifikaci chybí základy speciální pedagogiky, aby dokázali zhodnotit dopady různých postižení do vzdělávání;  chybí základy speciální didaktiky, aby dokázali na základě analýzy speciálních potřeb žáka uzpůsobit organizaci, formy, metody, použití pomůcek apod., tak jak je jim doporučováno v doporučení ŠPZ. Protože možnosti metodické pomoci ze strany ŠPZ jsou omezené, je nezbytné hledat metodickou podporu tam, kde je zaužívanou praxí (z potřeb praxe vytvořena a praxí prověřena) a to na školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Vznik metodických center při těchto školách umožnilo a umožní i nadále pro další školy využít materiálně technického zázemí a potenciálu učitelů těchto škol k metodické pomoci učitelům škol běžného vzdělávacího proudu při „společném vzdělávání“ dětí, žáků, studentů se SVP.