Centrum metodické podpory Kyjov

Centrum metodické podpory (CMP) vzniklo v roce 2020 v rámci klíčové aktivity projektu při Mateřské škole a základní škole Kyjov, příspěvková organizace.  Od 1. 1. 2022 je název školy Mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov, příspěvková organizace.  Škola je zřízená      podle § 16, odst. 9 Školského zákona zejména pro děti a žáky s mentálním postižením (MP).

V CMP Kyjov pracují speciální pedagogové s dlouholetými zkušenostmi. Poskytujeme metodickou podporu pedagogickým pracovníkům v běžných základních školách, ve kterých jsou v rámci společného vzdělávání zařazeni žáci s mentálním postižením.

V rámci našich aktivit pomáháme s tvorbou vzdělávacích materiálů pro žáky s MP, zapůjčujeme speciální učebnice, pracovní sešity, odbornou literaturu, pomůcky, popř. přehled pomůcek a metodických materiálů, které je možné si vyrobit či zakoupit. Při realizaci aktivity tandemová výuka nabízíme náslechy ve vyučovacích hodinách u nás ve škole. Konzultujeme dokumentaci žáků s MP, pomáháme s tvorbou a hodnocením individuálních vzdělávacích plánů i s průběžným a závěrečným hodnocením žáků – to vše v souladu s doporučením poradenského zařízení. Sdílíme příklady dobré praxe v oblastech vzájemné spolupráce a organizace výuky. V rámci konzultací reagujeme i na aktuální a konkrétní situace, které se vyskytnou.

Pro pedagogické pracovníky běžných typů základních škol je práce se žáky s MP velmi náročná. Metodická podpora CMP při vzdělávání, možnost konzultací a sdílení příkladů dobré praxe podle našich dosavadních zkušeností pomáhají zvýšenou pracovní zátěž lépe zvládat.

Web školy: www.skolazahumny.cz

Adresa školy:

Mateřská škola, základní škola, praktická škola a dětský domov Kyjov, Za Humny 3304, 697 01 Kyjov  

Kontakty:

Mgr. Dáša Novotná, konzultantka, email novotna@skolazahumnykyjov.cz

Mgr. Jana Tylová, metodička, email tylova.jana@centrum.cz

Mgr. et Mgr. Zuzana Vysloužilová, metodička, email z.vyslouzilova@email.cz

Mgr. Aleš Lažek, metodik, email alazek@seznam.cz