Centrum metodické podpory Štolcova, Brno

Metodické centrum zaměřené na poruchy autistického spektra (PAS) je součástí Mateřské školy, základní školy a praktické školy Brno, Štolcova příspěvkové organizace, která má zkušenosti se vzděláváním těchto žáků již od roku 2003. Nabízíme metodickou pomoc všem pedagogickým pracovníkům, včetně vedení škol vzdělávajícím žáky s PAS v hlavním vzdělávacím proudu na území Jihomoravského kraje. V CMP Štolcova pracuje jeden konzultant, který koordinuje práci tří metodiček.

Nabízíme:

• nastavení efektivního motivačního systému u žáků

• komplexní podporu škol se vzájemnými náhledy ve výuce

• náměty pro rozvoj komunikace a k posílení sociálních dovednosti žáků

• podporu při zavádění prvků metody strukturovaného učení do výuky

• konzultaci k obsahu a výstupům vzdělávání, širšímu slovnímu hodnocení a obsahu doporučení ze školského poradenského zařízení

• spolupráci na úpravě učebních a speciálně didaktických pomůcek pro žáky s PAS

• zapůjčení našich metodických materiálů a odborné literatury

• konzultaci k tvorbě individuálního vzdělávacího plánu žáka

• odborné metodické vedení pedagogů přímo ve třídě

• sdílení pracovních listů a užitečných odkazů

• pomoc při řešení organizace výuky a úpravy podmínek vzdělávání žáka s PAS na základní škole

• návštěvu ve škole specializované na vzdělávání žáku s PAS s odborným výkladem metodika

• konzultaci se zákonnými zástupci, kteří mají své děti v partnerských školách

• pro podpořené pedagogy dva odborně zaměřené workshopy ročně na problematiku autismu

Web: www.autistickaskola.cz

Adresa školy:

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Štolcova, příspěvková organizace

Štolcova 301/16, Brno 618 00

Kontakty:

Konzultant:

Mgr. David Drápela, drapela@autistickaskola.cz, tel. 775 334 472