Dotace a granty

Dotace jsou poskytovány ve veřejném zájmu v souladu se Strategií rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, případně s jinými rozvojovými dokumenty Jihomoravského kraje tak, aby byl zajištěn všestranný rozvoj území kraje a uspokojeny potřeby jeho občanů.

Na dotační portál Krajského úřadu Jihomoravského kraje se dostanete prostřednictvím tlačítka níže.