Národnostní menšiny

Získejte informace o národnostních menšinách v ČR. Tato stránka slouží jako rozcestník s odkazy na weby národnostních menšin, strategie jejich integrace v ČR a obsahuje i související dokumenty ke stažení.

Vymezení pojmu národnostní menšina stejně tak jako úpravu práv příslušníků národnostních menšin upravuje zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů.

Národnostní menšina podle výše uvedeného zákona je společenství občanů České republiky, kteří se odlišují od ostatních zpravidla etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za vyjádřením ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo. 

Strategie

https://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity

https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/integrace-cizincu.aspx

Strategie romské integrace v JMK

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx

Den národnostních menšin

Kontakt

Referent pro národnostní menšiny

Mgr. Ondřej Fišer
ODBOR ŠKOLSTVÍ
Oddělení prevence a volnočasových aktivit

541 658 303
fiser.ondrej@kr-jihomoravsky.cz
Cejl 73, kancelář C_162

Kontakty na národnostní menšiny

Dokumenty ke stažení