IDZ JMK

Projekt „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský

Cílem výzvy Akční plánování v území – IDZ (tj. implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje) je podpora implementace aktivit a opatření naplánovaných v Dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v krajích (DZ kraje) a Krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání (KAP), které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na území krajů. Implementace společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění DZ kraje navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.

Do realizace plánovaných aktivit projektu IDZ Jihomoravského kraje s názvem „Implementace DZ JMK“ bude zapojeno 13 partnerských organizací s finančním příspěvkem, z toho 10 středních škol a 3 jiné právnické osoby.

Rozložení partnerských organizací:

-          10 středních škol

-          3 jiné právnické osoby, z toho 2 jsou zřizované Jihomoravským krajem a u 1 je Jihomoravský kraj jedním ze zřizovatelů.

Při výběru partnerských škol, které byly zahrnuty pod přímou podporu v rámci realizace aktivit projektu IDZ JMK, jsme vycházeli zejména z celokrajského působení organizací a odborné působnosti škol, které budou spolupracovat s ostatními školami obdobných oblastí a oborů v celém JMK.

Do realizace aktivit projektu IDZ JMK bude také zapojena řada dalších středních škol celého Jihomoravského kraje formou spolupracujících organizací. Snahou je, aby bylo zabezpečena co nejširší plošná podpora a aktivity mohly být realizovány v co největším počtu škol.

 

Seznam partnerských organizací :

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

JCMM, z.s.p.o.

Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace

Oprávněnými příjemci pro tuto výzvu jsou kraje. Realizace projektu je naplánována od 01.09.2023 do 31.08.2028.

Seznam klíčových aktivit

Číslo KA

Název KA

Harmonogram KA

Počet zapojených partnerů

KA01

Řízení projektu

1.9.2023-31.8.2028

JMK

KA02

Podpora odborného vzdělávání

1.9.2023-30.6.2024

8 COV + ISŠ automobilní

KA03

Podpora inkluzivního vzdělávání a úspěchu každého žáka

1.9.2023-30.6.2024

JMK, JCMM, VIM

KA04

Podpora gramotností a STEAM

1.9.2023-30.6.2024

JCMM, SŠ Čichnova

KA05

Podpora kariérového rozvoje a prevence předčasných odchodů

1.9.2023-30.6.2024

VIM

KA06

Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků

1.9.2023-30.6.2024

JMK, VIM

KA07

Podpora podnikavosti a EVVO

1.9.2023-30.6.2024

JMK, Lipka

Kontakty

 Pozice na projektutelefonEmail
Mgr. Lucien Rozprýmvěcný manažer606745624rozprym.lucien@jmk.cz
Ing. Erika Dittrichovávěcná manažerka724963704dittrichova.erika@jmk.cz
RNDr. Roman Truksavěcný manažer702180771truksa.roman@jmk.cz
Bc. Endlicherová Lenka Dis.finanční manažerka724331044endlicherova.lenka@jmk.cz
Jana Jobová Bcodborná garantka 725434094jobova.jana@jmk.cz
Mgr. Ondřej Fišerodborný garant 541658303fiser.ondrej@jmk.cz
Mgr. Adéla Páskováodborná garantka 541658301paskova.adela@jmk.cz
Ing. Karel Kočvárekfinanční manažer 541653441kocvarek.karel@jmk.cz
Ing. Jana Bendováfinanční manažerka 541653433bendova.jana@jmk.cz
Ing. Gabriela Novákovápersonalistka541651204novakova.gabriela@jmk.cz

Partneři projektu