IDZ JMK

Projekt „Implementace DZ JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský

Období realizace:                                             1. 9. 2023 – 31. 8. 2028

Maximální dostupná alokace pro JMK:      246 378 975 Kč

Předpokládaná délka trvání:                         60 měsíců

Cíl projektu: podpora implementace aktivit a opatření naplánovaných v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoji vzdělávací soustavy v JMK na roky 2024 – 2028 (DZ JMK) a Krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání JMK na období 2023 - 2025, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na území JMK v návaznosti na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR.

Do realizace plánovaných klíčových aktivit projektu bude zapojeno 13 partnerských organizací s finančním příspěvkem, z toho 10 středních škol a 3 jiné právnické osoby působící ve vzdělávání.

Partneři projektu s finančním příspěvkem:

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

JCMM, z.s.p.o.

Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Střední škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace

 

Seznam klíčových aktivit

Číslo KA

Název KA

Harmonogram KA

Počet zapojených partnerů

KA01

Řízení projektu

1.9.2023-31.8.2028

JMK

KA02

Podpora odborného vzdělávání

1.9.2023-30.6.2024

8 COV + ISŠ automobilní

KA03

Podpora inkluzivního vzdělávání a úspěchu každého žáka

1.9.2023-30.6.2024

JMK, JCMM, VIM

KA04

Podpora gramotností a STEAM

1.9.2023-30.6.2024

JCMM, SŠ Čichnova

KA05

Podpora kariérového rozvoje a prevence předčasných odchodů

1.9.2023-30.6.2024

VIM

KA06

Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků

1.9.2023-30.6.2024

JMK, VIM

KA07

Podpora podnikavosti a EVVO

1.9.2023-30.6.2024

JMK, Lipka

Kontakty

    
 Lucien Rozprýmhlavní manažer projektu606745624rozprym.lucien@jmk.cz
 Erika Dittrichovávěcná manažerka724963704dittrichova.erika@jmk.cz
 Roman Truksavěcný manažer702180771truksa.roman@jmk.cz
Lenka Endlicherová finanční manažerka724331044endlicherova.lenka@jmk.cz
Jana Jobová odborná garantka 725434094jobova.jana@jmk.cz
Ondřej Fišerodborný garant 541658303fiser.ondrej@jmk.cz
Adéla Páskováodborná garantka 541658301paskova.adela@jmk.cz
Karel Kočvárekfinanční manažer 541653441kocvarek.karel@jmk.cz
Jana Bendováfinanční manažerka 541653433bendova.jana@jmk.cz
Gabriela Novákovápersonalistka541651204novakova.gabriela@jmk.cz

Partneři projektu