Centrum metodické podpory Kamenomlýnská 2, Brno

CMP Kamenomlýnská Brno začalo pracovat na SŠ, ZŠ a MŠ pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2. Cílem klíčové aktivity je podpora rovných příležitostí ve vzdělávání v oblasti inkluzivního vzdělávání základních a středních škol. Pomáháme ve vzdělávání zrakově postižených žáků, kteří jsou zařazeni do běžných škol. Podporujeme především pedagogy a asistenty pedagogů, kteří zrakově postižené žáky vzdělávají. V CMP Kamenomlýnská Brno pracuje jeden konzultant a tři metodičky.

Konkrétně pomáháme s metodikou výuky, organizací výuky, provádíme vzájemné náhledy do hodin a tandemovou výuku. CMP Kamenomlýnská Brno poskytuje konzultace, rady, zpětnou vazbu, pracovní a metodické listy i pomůcky. Jsme schopni ukázat, jak upravit text tak, aby jej bylo možné vytisknout v Braillově písmu.

Cílem práce CMP Kamenomlýnská Brno je zajistit, aby se zrakově postižený žák cítil ve škole dobře, vzdělával se dle svých možností, co nejvíce spolupracoval s ostatními žáky ve třídě a rozvíjel se po všech stránkách.

Dokážeme pomoci i v prostorové orientaci zrakově postižených žáků.

Bez informací lze výuku, kde se vzdělává ve třídě zrakově postižený žák, zvládnou jen velmi obtížně. Určitě je smysluplné metodickou podporu ze stran speciálních škol realizovat a nabízet běžným školám i nadále. Ideální by bylo, kdyby si školy, které ve třídě vzdělávají zrakově postiženého žáka, samy dopředu navrhly, co chtějí probrat, kde si neví rady, a v podstatě si metodickou podporu obsahově naplánovaly.

Adresa školy:

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2

Kontakty:

Konzultantka CMP a ředitelka školy: Ing. Soňa Šestáková, email: sestakova@sss-ou.cz

Metodičky (speciální pedagožky s dlouholetou zkušeností s žáky se zrakovým postižením ve výuce):

Mgr. Miroslava Kubicová, email: kubicova@sss-ou.cz

Mgr. Helena Vlková Filipová, email: filipova@sss-ou.cz

Mgr. Jitka Hájková, email: hajkova@sss-ou.cz

Web školy:  www.kamenomlynska.cz

Ukázka vypracovaného pracovního listu pro zrakově postiženého žáka do matematiky, téma: Zlomky.