Centrum metodické podpory Ibsenka, Brno

Naše centrum metodické podpory funguje při škole, která je samostatně zřízená pro vzdělávání žáků s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a pro žáky s poruchou autistického spektra. Škola poskytuje vzdělávání podle vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Její součástí jsou 4 elokovaná pracoviště. V rámci základního vzdělávání pracujeme dle školního vzdělávacího programu Základní škola speciální I. a II. díl. V rámci středního vzdělávání nabízíme programy Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá.

K žákům je maximálně uplatňován individuální přístup. V případě potřeby jsou žáci vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu přihlížejícího k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

Nedílnou součástí speciálního vzdělávání na naší škole je systém ucelené rehabilitace, o němž se více dozvíte na našich webových stránkách: https://www.ibsenka.cz/o-skole

Naše škola je certifikovaným pracovištěm Bazální stimulace, máme též k dispozici speciálně vybavenou místnost snoezelen. Individuální logopedickou péči zabezpečuje školní speciální pedagog – logoped, který mimo jiné využívá prvky orofaciální stimulace, různé formy alternativní a augmentativní komunikace vč. systému VOKS.

Naše metodičky působící v projektu „Centra metodické podpory“ jsou zkušené speciální pedagožky s dostatečnou praxí v oboru, které jsou vám erudovaně schopny přiblížit všechny výše jmenované aktivity a přístupy. V rámci projektu vyjíždí do podporovaných škol, kde konzultují a provádí tandemovou výuku. Zároveň poskytují možnost náhledu do jejich výuky s následným rozborem a konzultací.

Web školy: www.ibsenka.cz

Adresa školy:

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace

Ibsenova 1, 638 00 Brno  

Tel.: 548 522 898

Konzultant:

Mgr. Michaela Urbanová email: urbanova@ibsenka.cz

Metodičky: 

Mgr. Zdena Dlapalová, email: dlapalova@ibsenka.cz

Mgr. Oľga Gabrielová, email: gabrielova@ibsenka.cz

Mgr. Magda Kubíčková, email: kubickova@ibsenka.cz