Management škol

Tato stránka je určená pro ředitele, jejich zástupce a další vedoucí pracovníky jihomoravských škol. Najdete zde na jednom místě aktuality, důležité dokumenty, formuláře, ale také nabídky školního majetku k odkupu a legislativní dokumenty týkající se chodu školy.