Setkání příznivců kariérového poradenství v Praze

Kulatý stůl zástupců regionů ke kariérovému poradenství organizovala česká Euroguidance v Praze . U kulatého stolu zasedli např. zástupci odborů školství, Národního poradenského fóra, NPI ČR, vysokých škol, příspěvkových organizací a krajští metodici.

Metodička Tematické skupiny kariérový rozvoj projektu KAP Jihomoravského kraje, Martina Milotová, se 18. 10. 2023 zúčastnila kulatého stolu zástupců regionů ke kariérovému poradenství, které organizovala česká Euroguidance v Praze. U kulatého stolu zasedli např. zástupci odborů školství, Národního poradenského fóra, NPI ČR, vysokých škol, příspěvkových organizací, krajští metodici aj. Moc nás těší, že náš kraj může obohatit odbornou debatu o výsledky své kontinuální práce v oblasti kariérového rozvoje. Mohli jsme s účastníky sdílet závěry výzkumu k tématu předčasných odchodů, který se realizoval v projektu iKAP JMK II na středních školách v JMK. Také jsme inspirovali e-portfoliem Start iD, které vzniklo ze stejného implementačního projektu kraje. Bodem v programu byla i prezentace Karla Garguláka z PAQ Research, která přinesla zajímavá data ze vzdělávacího systému v České republice. 

Přesvědčili jsme se, že kariérové poradenství budí stále větší pozornost a doufáme, že další kroky povedou k lepšímu ukotvení kariérového poradenství ve vzdělávacím systému a k intenzivnějšímu sdílení dobré praxe napříč republikou. Tyto dva body vyzněly jako nosná témata pro blízkou budoucnost.