Příprava občanů k obraně státu 2023

Příprava občanů k obraně státu (POKOS) je nedílnou součástí plánování obrany státu. Zákonná povinnost občanů bránit svou vlast nezanikla ani s profesionalizací Armády České republiky. Systematická a diferencovaná příprava občanů k obraně státu je jedním z předpokladů vytvoření potřebných schopností k zajišťování obrany jednotlivců i celé společnosti.

V současném právním řádu je příprava občanů k obraně státu řešena zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 52 tohoto zákona je příprava občanů k obraně státu dobrovolná a má charakter vzdělávání, není-li zákonem nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Provádění přípravy občanů k obraně státu řídí Ministerstvo obrany, v součinnosti s příslušnými krajskými a obecními úřady.

Ministerstvo obrany prostřednictvím krajských vojenských velitelství školí učitele základních a středních škol k problematice POKOS.

Tato školení jsou zdarma a mají za úkol poskytnout učitelům informace pro přípravu výuky žáků základních a středních škol v oblasti POKOS z tématiky stanovené v rámcových, respektive školních vzdělávacích programech.

Více informací naleznete na odkazu: http://pokos.army.cz

 

Krajské vojenské velitelství Brno plánuje další termíny školení POKOS. Školení proběhne v prostorách KVV Brno, sraz přihlášených účastníků školení je vždy v 8:45 u vchodu do objektu.

Školení proběhne v době od 09:00 - 13:00 hodin

 

Termíny školení v roce 2023:

  • 25. října 2023
  • 16. listopadu 2023
  • 14. prosince 2023

Zájemci z řad učitelského sboru základních a středních škol v Jihomoravském kraji se mohou přihlásit na tato bezplatná školení zasláním následujících údajů na e-mailovou adresu níže uvedené kontaktní osoby (kpt. Mgr. Emil Kamenský):

- titul, jméno příjmení

- datum narození

- název a adresa školy včetně obce, ulice a PSČ

   

Kontaktní osoba:

kpt. Mgr. Emil KAMENSKÝ
tel.č. 973 444 032, mobil: 775 156 644, email: kamenskye@army.cz

Dokumenty ke stažení