Ředitelé středních škol sdíleli zkušenosti v Blatnici

Ředitelé středních škol JMK sdílí své zkušenosti pravidelně v rámci projektu iKAPII. V Blatnici se sešli 22. – 23. 3. 2023 na závěrečném setkání stávajícího projektu.

Výjezdní setkání ředitelů

Výjezdní setkání ředitelů středních škol v JMK je pravidelná podpůrná aktivita organizovaná JCMM a odborem školství JMK, která má podporovat kompetence klíčových aktérů školy. Skupina 25 ředitelů škol s nejrůznějším zaměřením, od polytechniky přes zemědělství až po zdravotnictví, se účastní workshopů pod vedením profesionálních koučů. V rámci projektu již absolvovali workshopy např. na posílení leadershipu, workshopy řešení krizových situací, vedení nepříjemných rozhovorů apod.

Tentokrát měli hlavní slovo samotní ředitelé, v prezentacích sdíleli své zkušenosti s tvorbou žákovských portfolií, projektovou výukou, výukou v souvislostech napříč předměty, hodnocením a motivačními rozhovory se zaměstnanci. Sdíleny byly též zkušenosti se školní inspekcí. Druhý den byla za pomocí koučů otevřena témata tvorby koncepce školy a jak si vytvořit a udržet spokojený tým.