Náměstek Nantl vyzval jihomoravské ředitele SŠ: Pracujte s portfolii

Jak by střední školy na jižní Moravě měly pracovat se žákovskými portfolii? To se zhruba 80 ředitelů jihomoravských středních škol dozvědělo během setkání, které se konalo 6. února 2023 v budově Jihomoravského kraje v ulici Cejl. Se zaváděním portfolií mezi žáky má napomoci i webová aplikace Start iD, která nyní vstupuje do další fáze svého fungování.

Jako první na setkání přednesl svou zdravici Jiří Nantl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro vzdělávání, zdravotnictví a strategii chytrého regionu. Podle něj by vzdělávání mělo klást vyšší důraz nejen na vědomosti, ale také na názorové postoje. „Měli bychom chtít vracet do vzdělávání výchovu. Výchovu k samostatnosti, zodpovědnosti, vytrvalosti a sebereflexi. Tyto dovednosti a postoje jsou potřeba pro budoucí pracovní zkušenost dnešních žáků,“ uvedl Nantl. Podle něj je aplikace Start iD novou dimenzí práce s portfolii v Jihomoravském kraji.

Jak webová aplikace Start iD funguje, představil účastníkům setkání Miloš Šifalda, ředitel JCMM. Aplikace, kterou JCMM poprvé veřejnosti představilo vloni v červnu, nyní vstupuje do další fáze, kdy se otvírá pro firmy a pro školy.

„Start iD je síť, která slouží ke sdílení informací. Žák si do ní ukládá všechny informace, které se týkají jeho studia, projektů, úspěchů i koníčků a vytváří tak jeho profil, který – v případě, že chce – sdílí s potenciálními zaměstnavateli ze strany firem,“ představil princip fungování Start iD Šifalda. Firmám systém zase umožňuje oslovovat vhodné stážisty, brigádníky či budoucí zaměstnance.

„Pro kariérového poradce není horší situace, než když v listopadu přijde žák 4. ročníku gymnázia s tím, že neví, kterou vysokou školu chce studovat. S takovým žákem si dokážeme poradit, ale je to práce na několik konzultací. Když bude mít řádně vyplněný kariérový profil na Start iD, uvidíme hned, k čemu má předpoklady, a dokážeme mu poradit během jedné konzultace,“ uvedla Pavla Frňková, kariérová poradkyně JCMM, podle níž znamená používání aplikace větší přenesení zodpovědnosti za své studium na samotné žáky.

Metodika pro práci se žákovskými portfolii je připravena na webu www.vzdelavanivsem.cz/portfolia.

„Aplikaci jsem viděl a je za mě velmi povedená, děkuji týmu JCMM, že jí vdechli duši. Vyzývám proto všechny, aby s ní ve svých školách pracovali. Když přesvědčíte vaše učitele, ti pak dokážou přesvědčit žáky. Jednotný systém portfólií a síťování mezi studenty a firmami bude velmi užitečný,“ vyzval na závěr přítomné ředitele středních škol náměstek Nantl.