Porada ředitelů SŠ JMK ve dnech 20. a 21.6.2023

V kongresovém sálu hotelu Zámeček v Mikulově proběhla ve dnech 20. a 21. 6. 2023 porada ředitelů středních škol jihomoravského kraje. Bilancovalo se nejen uplynulé období, ale mnohé příspěvky byly zaměřeny i na úkoly které na školy čekají v příštích měsících a letech.

Poradu zahájil vedoucí odboru školství JMK Mgr. Hynek Nespěšný přivítáním účastníků. V úvodním příspěvku shrnula tisková mluvčí JMK Mgr. Alena Knotková rady školám týkajících se komunikace s médii v mimořádných situacích. Následoval blok prezentací pěti vybraných škol, které s ostatními sdílely příklady dobré praxe ze zahraničních realizací projektu ERASMUS+.

O francouzském jazyku jako kariérní výhodě hovořila ve svém příspěvku Mgr. Ing. Hana Delalande z pedagogické fakulty MU. Mgr. Michaela Türková, regionální manažerka Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, nabídla vedoucím škol možnost zapojit se do projektu „Objev svůj talent“. RNDr. Miloš Šifalda z JCMM a ing. Hana Rozkopalová z API seznámili auditorium s možností financování spolupráce škol a firem prostřednictvím Agentury pro podnikání a inovace. Posledním příspěvkem pak byla prezentace kouček JCMM Pavly Frňkové a Terezy Musilové – jak efektivně a konstruktivně zavádět změnu ve škole.

Večerní program spočíval v individuálním sdílení dobré praxe mezi řediteli jednotlivých škol. Podle zpětné vazby účastníků je právě tato část setkání účastníky velmi oceňována.

Na úvod programu druhého dne pozdravil auditorium odcházející náměstek hejtmana Mgr. Jiří Nantl, LL.M., alespoň prostřednictvím videokonference. První blok prezentací byl ve znamení informací o novelách právních předpisů (Mgr. Hynek Nespěšný), přijímacím řízení ve školním roce 2022/23 (RNDr. Hana Slobodníková) a o novém školském webu www.skoly.jmk.cz  (RNDr. Roman Truksa). Následovaly příspěvky ředitelky VIM Ing. Leony Sapíkové o nově poskytované službě v oblasti whistleblowingu a o přehlídkách Festivalu vzdělávání a RNDr. Miloše Šifaldy o webové aplikaci www. Vyberpraxe.cz. Dvoudenní setkání uzavřel pan Ondřej Medek z Vida! Science centra představením programu pro střední školy Inovátor.

Dokumenty ke stažení