Nový plán v projektu KAP JMK III byl schválen

Rada JMK dne 31.5.2023 schválila 3. krajský akční plán vzdělávání v Jihomoravském kraji (KAP 3). Dokument je výsledkem práce celého realizačního týmu KAP JMK III a bude sloužit zejména k implementaci prioritních aktivit na území JMK.

Jedním z hlavních výstupů projektu KAP JMK III je dokument s názvem 3. krajský akční plán vzdělávání v Jihomoravském kraji (KAP 3). Krajský akční plán rozvoje vzdělávání je nástrojem, který má zlepšit řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávání.

Tento dokument je výsledkem práce celého realizačního týmu KAP JMK III a bude sloužit zejména k implementaci prioritních aktivit a jejich realizaci na území JMK a následně i jako jeden z podkladů pro přípravu nového Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2024 – 2028. Dokument byl schválen v Radě JMK dne 31.5.2023, následně dne 22.6.2023 byl schválen na MŠMT pracovní skupinou pro schvalování krajských akčních plánů.

Celý dokument naleznete ke stažení níže.

Pro kompletní informace o projektu navštivte stránku KAP III.

Dokumenty ke stažení