Konference Kariérko a rozvoj školy: Školství je možné rozvíjet jen skrze lidi ve školách

Jak a kam posouvat a rozvíjet školu v době, kdy základní školy opouštějí a na střední školy míří nejsilnější populační ročníky? A jak by se se žáky mělo pracovat na základkách? Na tyto palčivé otázky dneška v jihomoravském kontextu hledala odpovědi odborná konference Kariérko a rozvoj školy, která se konala ve středu 17. května v Brně.

Lze přispět ke zlepšení školství prostřednictvím kariérového rozvoje vedení školy a pedagogů? To bylo tématem odborné konference Kariérko a rozvoj školy, která se konala 17. května v Brně a které se účastnila téměř stovka ředitelů jihomoravských škol, kariérových poradců a pedagogů. Své příspěvky na konferenci přednesli kariéroví poradci z pořádající organizace JCMM, reprezentanti Jihomoravského kraje i zástupci škol.

Účastníky konference přivítal ředitel JCMM Miloš Šifalda. „V posledních třech letech se nám podařilo dostat ke koučinku a supervizím téměř ředitelů 40 % krajských škol, školám pomáháme nastavovat rozvojové plány a spolupracujeme s nimi v celé řadě dalších rozvojových aktivit. Jsem rád, že se nám podařilo získat si vaši důvěru,“ obrátil se na ředitele škol ve svém úvodu Šifalda. Programy JCMM pomáhají školám s tématy, jako je prevence předčasných odchodů žáků, kariérový rozvoj a další. „S žáky je potřeba pracovat tak, aby věděli, co chtějí dělat. A naším úkolem je zajistit, aby i do budoucna byli učitelé a ředitelé škol spokojení,“ dodal Šifalda.

Svou zdravici přednesl také Jiří Nantl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro vzdělávání, zdravotnictví a strategii chytrého regionu. Ve svém příspěvku vyzdvihl důležitost zvyšování kvality vzdělávání na středních i odborných školách vzhledem k demografické situaci a množství žáků základních škol, kteří se aktuálně hlásí na střední školy. „Škola má mít mechanismy k tomu podporovat ucelený osobnostní rozvoj žáků. Myslím, že v kraji máme infrastrukturu, která vás v tom umí podpořit, včetně JCMM. A já věřím, že to je něco, kde jižní Morava může ukázat cestu celé České republice,“ uvedl Nantl.

Na konferenci dále vystoupili ředitelé středních škol, kteří prošli koučinkem. Shodně popsali svou cestu od nedůvěry v koučink až jeho přijetí. Přidali také popis konkrétních věcí, které se jim díky koučinku podařilo ve svých školách změnit k lepšímu.

Jedním z ředitelů, kteří přednesli své příspěvky, byl i Jan Vybíral, ředitel Gymnázia Židlochovice. Ten díky účasti v programu JCMM spouští od příštího školního roku na gymnáziu vlastní vzdělávací program. „Společnost se neustále mění, což vede k novým požadavkům na pojetí i kvalitu vzdělávání. Výraznou proměnou si prošlo osvojování učiva – pasivní přijímání již hotových faktů vystřídal jiný přístup, kdy učitel již není jediným zdrojem informací, ale působí v roli průvodce a nositele motivace. Všechny tyto úvahy nás vedly k zamyšlení nad konceptem vzdělávání a k rozhodnutí jej v naší škole změnit. Vytvořili jsme proto nový vzdělávací program Gymnázium Židlochovice – škola s kladným nábojem, podle kterého začneme učit novou primu ve školním roce 2023/2024,“ uvedl Vybíral.

Odpolední část konference patřila odborným workshopům, na které organizátoři zaznamenali velmi pozitivní ohlasy. Workshopy byly prakticky zaměřené s orientací na konkrétní témata rozvoje škol – zavádění žákovských portfolií, supervizím ve školství, motivačním rozhovorům a na metodu PERMA teach pro rozvoj osobnostních kompetencí žáků.

„Na workshopu Jak začít s portfoliem ocenili účastníci novou komplexní metodiku k tvorbě portfolií, která popisuje jednak způsob, jak zavést portfolia ve škole, ale také konkrétní pracovní listy a metody, jež lze při tvorbě portfolia využít s žáky. Řešili jsme také praktické dotazy účastníků týkajících se aplikace Start iD, a její využití pro tvorbu žákovských portfolií,“ uvedla Veronika Kirchnerová, lektorka JCMM. Jeden z účastníků workshopu, ředitel střední školy, odcházel s tím, že v jeho škole se supervizí u vedení školy začnou. „Rádi bychom využívali manažerskou a týmovou supervizi,“ prohlásil.

Účastníci konference ocenili vedle získaných informací a inspirace také velmi vstřícnou a příjemnou atmosféru, která v Místodržitelském paláci panovala. „Děkujeme za skvělou konferenci. Zazněla zde spousta zajímavých příspěvků. Do dalších dnů si odnáším mnoho inspirace,“ uvedl další z účastníků.