Organizace odmítají škrty ve financování neobsazených míst nepedagogických pracovníků

Sdružení místních samospráv ČR spolu s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR vyjadřují důrazný nesouhlas s představenými škrty ve financování regionálního školství.

Organizace odmítají škrty ve financování neobsazených míst nepedagogických pracovníků – což je často jediný zdroj, který mohou ředitelé škol využít k dorovnání tabulkově podfinancovaných zaměstnanců. Plánované škrty ruší i místa dlouhodobě obsazená, a to navíc v průběhu školního roku, kdy jsou mimo jiné uzavřeny smlouvy se zaměstnanci.

Celkově jde o necitlivý zásah, který je pro jeho adresáty nečekaný, má zásadní dopady do jejich rozpočtů, hrozí propouštěním a ohrožuje existenční jistotu řady zaměstnanců,“ stojí ve společném prohlášení. (Celý text si můžete přečíst níže)

Všechny podepsané organizace proto vyzývají vládu, aby v krátké době přijala adekvátní rozpočtová a organizační opatření, aby nedošlo ke snížení kvality vzdělávání a nebyla ohrožena pracovní místa zaměstnanců škol. Organizace vyzývají rovněž vládu, aby se zúčastněnými aktéry neprodleně zasedla k jednacímu stolu a hledala urychleně komplexní řešení systémových nedostatků.

Společný apel organizací územní samosprávy vůči vládě najdete v příloze.

Dokumenty ke stažení