Letní seminář o digitálním wellbeingu pro vedení škol

Připravte se na nové součásti revidovaného RVP – téma wellbeingu a digitálního světa.

 

Organizace Replug me Education se věnujeme vlivu digitálních technologií na psychiku, mezilidské a pracovní vztahy i zdravý rozvoj dětí. Jako první organizace v ČR, se tomuto tématu věnuje komplexně, do hloubky, šíří osvětu a realizujeme programy pro žáky, studenty, rodiče, učitele, firmy a instituce.

Vyjma kontinuální práce se školami, studenty , dětmi, rodiči a učiteli se soustředí na digitální komunikaci, efektivitu práce či prevenci syndromu vyhoření u řady významných firem a institucí, například PPF, ČEZ, O2, Kooperativa, ČSOB, Pardubický a Královehradecký kraj, JCMM,  MUNI, FSS, VUT, Karlova univerzita nebo Dům zahraniční spolupráce.