Ochrana měkkých cílů, aktuální informace a seminář

Vyhodnocení dosavadních postupů a metodik řešících ochranu měkkých cílů a pozvánka na seminář.

Po tragické prosincové události na FF Univerzity Karlovy v Praze nyní dochází k vyhodnocování dosavadních postupů a metodik řešících ochranu měkkých cílů.

 

Školy a školská zařízení dostávají mnoho nabídek na školení pro pedagogy a zaměstnance škol na témata jako jsou např. nebezpečný útočník ve škole, praktické nácviky simulující vniknutí ozbrojeného útočníka do budovy školy, nabídky výuky sebeobrany pro žáky i pedagogy, tvorba bezpečnostních auditů. Některé organizace se ve svých nabídkách zaštiťují spoluprací s jinými důvěryhodnými organizacemi (v těchto případech doporučujeme si uvedené informace ověřovat, zjišťovat reference, konzultovat nabídku s Policií nebo zřizovatelem školy).

 

Pro lepší orientaci v oblasti ochrany měkkých cílů (dále jen OMC) zasíláme odkaz na webové stránky Policie ČR, kde jsou souhrnně uvedeny všechny důležité informace k OMC: Ochrana měkkých cílů - Policie České republiky

 

Na těchto stránkách naleznete: 

Vlastníkům a provozovatelům měkkých cílů, tedy míst s vysokou koncentrací osob s nízkou či žádnou mírou zabezpečení (sem patří i školy) a organizátorům velkých sportovních, kulturních či jiných akcí je stále k dispozici konzultační a poradenská linka PČR: 800 255 255. Zde provozovatele měkkých cílů propojí s příslušným koordinátorem pro ochranu měkkých cílů z jednotlivých krajských ředitelství Policie ČR. S koordinátorem je možné dále domluvit vstupní školení pro zaměstnance škol. Linka je metodického charakteru – pokud jste v bezprostředním ohrožení, volejte linku 158.

 

Upozorňujeme, že gestorem OMC je MV ČR, odbor bezpečnostní politiky. Garantem pro OMC je vždy Policie ČR prostřednictvímkrajských ředitelství.

Dalšími partnery bezpečnostní spolupráce v regionech jsou:

  • Hasičský záchranný sbor ČR
  • Zdravotnická záchranná služba
  • Městská či obecní policie
  • Bezpečnostní odbor magistrátu či města

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje a Školícím střediskem v Brně uspořádá dva semináře na téma „Nebezpečný útočník ve škole/školském zařízení“. Semináře jsou výhradně pro školy a školská zařízení na území Jihomoravského kraje.

Zájemci se mohou přihlašovat na těchto odkazech: 

seminář dne 15.3.2024 (jmk.cz)

seminář dne 24.4.2024 (jmk.cz)                

 

Na závěr připomínáme, že praktické nácviky simulující vniknutí ozbrojeného útočníka do budovy školy lze realizovat pouze bez přítomnosti dětí a studentů, ideálně ve spolupráci s Policií ČR a IZS JMK. 

Dokumenty ke stažení