Josefské sympozium 2024

Josefské sympozium pomáhá otevírat aktuální témata. Vytváří prostor pro výměnu názorů, postojů, nápadů a myšlenek. Josefské sympozium přináší neobvyklá a nečekaná setkávání a vede napříč generacemi ke vzájemnému sdílení, dialogu, respektu a úctě jednoho k druhému. Snaží se připomínat a uchovávat tradice národa. Josefské sympozium je mezigenerační rokování o tradicích, současnosti a budoucnosti. Propojuje komunikační a mediační dovednosti, zkušenosti a nečekané podněty s kreativitou, důvěrou a neotřelými nápady.

Přijměte pozvání na další ročník Josefského sympozia na Zámku Křtiny. Začínáme ve čtvrtek 21.3. prezentací školní mediace – zkušenosti projektů České a Slovenské republiky představí Mgr. Eva Růtová a Mgr. Dušana Bieleczová. V pátek 22.3. se PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D. zakladatelka Národního ústavu pro autismus zaměření na Úvodní povídání o poruchách autistického spektra -  co je autismus, jak se vyvíjí s věkem a jaké jsou časté mýty, které se o autismu šíří v České republice a co říkají fakta. Její kolegové pak naváží s praktickými příklady práce s dětmi a dospělými. Do diskuze se zapojí i Studenti University Pardubice obor resocializační pedagogika a Vysoké školy Ambis Praha. Rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra, závislostmi různého typu a dalšími handicapy budou sdílet své zkušenosti a příběhy v odpolední programu představení špitální činnosti Centra Sv. Bazila pod vedením JUDr. Lenky Šalamoun, Ph.D.

Na sobotu plánujeme praktický workhop s Vlado Hambálkem zaměřený na supervizi v pomáhajících profesích. V navazujícím kulatém stole se chceme zamyslet nad etickými pravidly supervizora mediace a otevřít otázku zavedení možností supervize v justičních profesích (advokáti, soudci, státní zástupci, notáři, exekutoři..), neboť každý kdo pracuje s lidmi občas potřebuje podpořit a najít způsob jak předcházet syndromu vyhoření.

Přihlášku a bližší informace najdete na www.josefske-sympozium.cz. Potěší mě, když se rozhodnete přijet sdílet s námi své zkušenosti a aktivně se zapojíte do diskuzí na daná témata.

 

 

Dokumenty ke stažení