Dlouhodobý záměr vzdělávání JMK k připomínkování

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2024-28.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje je základním strategickým dokumentem v oblasti školství na úrovni kraje a je schvalován každé čtyři roky s návazností na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (aktuálně platný od roku 2023).

Předložená dokument se týká let 2024-28.

V současné době je zveřejněna jeho verze k veřejné konzultaci https://www.jmk.cz/content/29060.

 

Podněty je možné podávat na příslušném formuláři do 04.03.2024.

 

Podněty zasílejte na adresu pripominkyDZ@kr-jihomoravsky.cz nebo na adresu Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor školství, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno