Investice do infrastruktury vzdělávání

Aktualizace Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol a Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání

Pracovní skupina Vzdělávání a zaměstnanost při Regionální stálé konferenci JMK na svém zasedání dne 20.11.2023 schválila mimo jiné i aktualizace Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol a Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání https://www.rskjmk.cz/pracovni-skupiny/26-jednani-ps-pro-vzdelavani-a-zamestnanost-20-11-2023/. Následné proběhlo per rollam hlasování Regionální stálé konference JMK, jehož výsledkem je k datu 5.1.2024 aktualizace RAP JMK 2021+ pro Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol (usnesení RSK JMK č. 2/24/RSK 30) a aktualizace Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání (usnesení RSK JMK č. 3/24/RSK 30). Ke stažení v přílohách.

Oba aktualizované souhrnné rámce - Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol a Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání, jako součást dokumentu KAP 3, jsou  vyvěšeny na školském portále JMK v projektu KAP III.  https://skoly.jmk.cz/management-skol/projekty/kap-iii

Aktuální Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol jako součást RAP JMK je také vyvěšen na MMR na Územní dimenzi.  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Regionální akční plán (gov.cz) .

 

Dokumenty ke stažení