Informace k zpřístupnění Digitálního přihlašovacího systému přijímacího řízení

Informace CZVV ke zpřístupnění Digitálního přihlašovacího systému k přijímacímu řízení (DIPSY). Dopis Jana Mareše, vrchního ředitele sekce vzdělávání a mládeže MŠMT.

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, v následujícím textu Vám zasíláme informaci Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, která se týká zpřístupnění Digitálního přihlašovacího systému k přijímacímu řízení: „Dovolujeme si Vás upozornit, že od 15. ledna 2024 se středním školám zpřístupňuje Digitální přihlašovací systém CZVV (DIPSY), v němž budete moci zadat podstatné údaje o své škole, potřebné k následnému přihlašování uchazečů o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou.

Tyto údaje o školách je potřeba zadat do DIPSY nejpozději do 31. ledna 2024. Pro vstup do DIPSY slouží stejné přístupové údaje jako v případě informačního systému CERTIS (IS CERTIS), tzn. přihlašovací jméno (login) a heslo. Přístupový kód Vám bude zaslán na e-mailovou adresu, je však možné ji změnit na mobilní telefon. Do DIPSY se můžete přihlásit odkudkoliv z internetu přes odkaz: DiPSy - digitální přihlašovací systém. Pokud nebudete v DIPSY pracovat Vy (případně Váš statutární zástupce), můžete v IS CERTIS vytvořit účet další osobě/osobám dle pokynů uvedených ve zjednodušené verzi postupu pro přihlášení do IS CERTIS, který naleznete pod názvem souboru IS CERTIS_prihlaseni_2023 umístěném v Knihovně obecné, a přiřadit zařazení do funkce Asistent/ka – DIPSY. Osoba s touto funkcí bude mít stejná práva pro práci v DIPSY jako ředitel školy, tato funkce neopravňuje k práci v IS CERTIS. Přiřadit další osobě funkci Asistent/ka – DIPSY však může jen ředitel školy nebo statutární zástupce. Funkce Asistent/ka – DIPSY nebude z technických důvodů funkční od 15. ledna 2024, ale bude k dispozici s max. dvoudenním zpožděním.

Důležité informace pro práci v systému DIPSY: Zkušební místa

• V přehledu pod názvem Zkušebního místa je nutné nastavit počty učeben s maximální i sníženou kapacitou.

• Pokud vůbec nenabídnete počet těchto učeben, systém bude pracovat s neomezenou kapacitou.

• Pokud uvedete nízké počty učeben, v takovém případě bude systém pracovat s počtem uchazečů na Vaší škole v roce 2022.

• Uchazeči budou umisťováni pro konání JPZ pouze na ty školy, na které podali zákonní zástupci uchazečů přihlášku. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1 Obory vzdělání

• U výběru oborů vzdělání máte možnost upravit, případně „rozdvojit“ obor podle zaměření (ŠVP). Upozorňujeme, že co řádek oboru (tedy i oborů rozdělených dle různých ŠVP), to jedna výsledková listina. Pokud chcete pro daný obor jednu výsledkovou listinu, nerozdělujte obory na jiná ŠVP. Co uvedete v popisu ŠVP, to uvidí zákonní zástupci při přihlašování.

• Při zápisu kombinovaných oborů L0 + H se nematuritní L0 použije do kolonky oboru a maturitní obor H se uvede do kolonky ŠVP.

• Kapacity oborů (tj. počet přijímaných uchazečů) můžete měnit do 31. ledna 2024. Po tomto datu není možné kapacitu snižovat, ale už jen navyšovat.

Další informace o přijímacím řízení 2024 jsou uvedeny na webových stránkách MŠMT (zde) a na webu Přihlášky na střední .

V případě dotazů prosím kontaktujte HelpDesk Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání prostřednictvím e-mailové adresy info@cermat.cz nebo tel. čísla 224 507 507.“

Děkujeme za spolupráci.

J A N M A R E Š vrchní ředitel sekce vzdělávání a mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dokumenty ke stažení