Žáci a učitelé ISŠA vzdělávali ve finanční gramotnosti na základní škole

Integrovaná střední škola automomobilní Brno se zúčastnila světového týdne vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti formou výuky žáků šestých tříd ZŠ Gajdošova.

V týdnu od 18. – 24. 3. 2024 probíhal v ČR světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti (GMW 2024).

 

Integrovaná střední škola automomobilní Brno se do této akce rovněž zapojila. Program byl určen pro děti šestých tříd na ZŠ Gajdošova v Brně. Tříhodinového pestrého programu se zúčastnilo cca 50 žáčků.

 

Na úvod probíhala přednáška na téma „Osobní finance, rodinný rozpočet a úskalí dluhů“, kterou odprezentovali dva žáci  třídy PED3. Pak následovala přednáška s tématikou platebních karet, úvěrů a péče o své peníze.

 

Druhou částí byl znalostní test z oblasti FG. Děti pracovaly v týmech, radily se a měly možnost zjišťovat si údaje i na internetu. Mnoho informací zaznělo  v přednáškách, a tak „pomocníci“ na internetu nebyly  ani potřební. Týmy byly úspěšné.

 

Třetí částí bylo sestavení rodinného rozpočtu a prezentování před porotou. Týmy zpracovávaly  příjmové a výdajové stránky RR, tvořily finanční rezervy a „šetření si“ na své sny.

 

Po prezentacích prvních pět nejlepších  týmů bylo odměněno drobnými dárky. Všechny děti  obdržely certifikát za absolvování akce. Celé dopoledne proběhlo ve tvůrčím duchu, děti si uměly poradit, byly skvělé.

 

Skvělý byl i pracovní žákovský tým ISŠA, a to jak žáci podílející se na přípravě testu, certifikátů a ceníků, tak i žáci školitelé a konzultanti (PED1, PED3). Do přípravy se zapojili i naši praktikanti, VŠ studenti z MUNI PdF.

 

Byl to dobrý den.

 

Ing. Ludmila Čápová

Ing. Vladimír Válek