Evropský den proti vloupání 2023

Evropský den vloupání byl letos EUCPN stanoven na 21.6.2023. V rámci kampaně Ministerstvo vnitra a Policie ČR připomíná základní zabezpečení objektů, informuje nás o levných variantách a představuje nový videospot, který je stejný ve všech členských státech zapojených do Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN).

„Policisté se dnes a denně setkávají s následky vloupání do různých typů objektů a vnímáme, že pro oběti jsou mnohdy závažnější emocionální dopady těchto skutků, než majetková újma. Dlouhodobě se v rámci preventivních aktivit snažíme vštěpovat veřejnosti jednoduché zásady, jak případného pachatele od vloupání odradit. Základní postupy jsou totiž velmi jednoduché. Například zamknout dveře nebo zavřít ventilačku před odchodem z domova vůbec nic nestojí a může mnohému zabránit“, apeluje na důležitost základního zabezpečení zamykáním plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.

V rámci Evropského dne proti vloupání do obydlí, který letos připadá na středu 21. června 2023, je dobré si připomenout základní pravidla zabezpečení objektů, a to mj. z těchto důvodů:

• Podle dlouhodobých statistických výstupů se pachatelé dostávají do obydlí nejčastěji překonáním vstupních dveří, přes balkon nebo okny, která nechávají lidé v době své nepřítomnosti často nezabezpečená.

• K nezvané návštěvě mnohdy napomáhá právě ponechání otevřené okenní ventilace či mikro ventilace. Vloupání se do obydlí a jeho vykradení přes mikro ventilaci může pachateli trvat kolem jedné minuty.

Evropský den proti vloupání letos doprovází ve všech členských státech zapojených do Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) nový videospot. Cílem spotu je informovat občany, že mohou zabezpečit svůj majetek proti vloupání a že to nemusí být drahé. Použití certifikovaných zámků na dveřích, vnějšího osvětlení pomocí pohybových senzorů, odolných okenních zámků a vnitřního spínače světla je nejúčinnější kombinací, která zabraňuje vloupání do domácností.

Ministerstvo vnitra ČR, ve spolupráci s Policií ČR, nechalo za účelem kampaně rovněž zpracovat 4 nové na sebe navazující videospoty, ke kterým byl vytvořen i leták (viz soubory).

Výše uvedené materiály budou postupně zveřejňovány na Twitteru MV ČR (@vnitro) a po jejich zveřejnění budou rovněž k dispozici na www.stopvloupani.cza www.prevencekriminality.cz.

I letos je však možné využít osvědčené letáky z minulých let „Dovolená“ a „Večeře“ (viz soubory).

Více informací k zabezpečení objektů jsou pro všechny zájemce dostupné na webových stránkách www.stopvloupani.cz. Dále rovněž na webových stránkách projektu „Zabezpečte se“ (www.policie.cz/zabezpectese), kde budete moci hledat potřebné informace a rady v nejbližších dnech. K dispozici je rovněž nový Katalog doporučených výrobků k účinné ochraně osob a majetku v rezidenčních a komerčních objektech všech kategorií, vypracovaný Cechem mechanických zámkových systémů ČR ve spolupráci s OPK MV ČR a PČR, viz https://cmzs.cz/cs/katalog-vyrobku.

Dokumenty ke stažení