Premiér Fiala zahájil školní rok v Rajhradě

Předseda vlády Petr Fiala zahájil školní rok 2023/24 na Střední zahradnické škole v Rajhradě. Po slavnostním aktu si zástupci vlády za přítomnosti ministra školství Mikuláše Beka prohlédli areál školy.

Zahájení školního roku 4. září na Střední zahradnické škole v Rajhradě bylo letos umocněno slavnostní událostí. Přivítali zde předsedu vlády Petra Fialu a ministra školství Mikuláše Beka.

Setkání probíhalo v příjemném prostředí parku zahradnické školy, kde na vzácnou návštěvu čekali všichni žáci školy se svými učiteli.   

Premiér svým úvodním projevem oficiálně zahájil nový školní rok 2023-2024 a věnoval pozornost úloze zahradnictví a přírodovědných oborů v rozvoji hospodářství země. Ministr školství pozdravil všechny přítomné a popřál jen samé úspěchy v jejich nelehké práci.

Poté vzácní hosté i se svým s doprovodem měli příležitost prohlédnout celý školní areál. Velký zájem projevili o podmínky environmentální a praktické výuky, ve kterých se naši žáci vzdělávají. Upoutalo je především unikátní rozárium s 200 druhy růží i přírodní vodní biotop s celým spektrem živočichů. Zaujaly je také sbírkové skleníky a pracovny odborného výcviku a laboratoře.  Na pěstebních pozemcích, vinici a sadech ocenili rozmanitost zahradnického sortimentu.

Na tiskové konferenci konané mezi růžemi pod širým nebem premiér vyzdvihl vysokou vzdělávací úroveň naší školy a popřáli učitelům a žákům hodně sil do nastávajícího období.

Návštěva premiéra a ministra školství při zahájení školního roku ve Střední zahradnické škole Rajhrad byla významnou událostí nejen pro školu, žáky, pedagogy, ale také pro město Rajhrad i samotný region.

Podtrhla význam zahradnictví pro společnost a poskytla také motivaci a optimismus k další práci v oboru.