Vyhlášení 12. ročníku soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“.

V pátek 26.5.2023 proběhlo v aule krajského úřadu na Cejlu 73 vyhlášení 12. ročníku soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“.

Jihomoravský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje realizuje již od roku 2011 projekt Bezpečně v kyberprostoru. Jeho hlavním cílem je omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů a zvyšování informovanosti občanů v této problematice. V říjnu roku 2022 byl vyhlášen již 12. ročník soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“, která je určena pro žáky a studenty ze škol v Jihomoravském kraji.

Dne 26.5.2023 se v aule na Cejlu uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů soutěže. Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií. Pro letošní rok bylo zadání zpracovat reklamní plakát pro žáku 4.-5. tříd, video, reklamní plakát a komiks pro 6.-7. ročníky, video, reklamní plakát, reklamní plakát vytvořený počítačově, komiks pro 8.-9. třídu, pro střední školy je letos vyhlášena zcela nová kategorie logo, pexeso a trailer.

Všechny práce jsou zaměřeny na kyberšikanu a rizika internetu. Za dobu své působnosti má projekt Bezpečně v kyberprostoru mnoho výstupů a aktivit. Mezi nejzajímavější patří realizované semináře pro všechny cílové skupiny, vytvoření výukového dvd pro pedagogy, informační tiskoviny, komiks, internetové stránky http://www.kr-jihomoravsky.cz/kyber/, každoročně vyhlašovaná soutěž pro žáky a studenty. Projekt Bezpečně v kyberprostoru se v roce 2017 umístil na druhém místě v soutěži Evropská cena prevence kriminality.

Dokumenty ke stažení