Evropská cena za inovativní výuku putuje na SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, letos získala Evropskou cenu za inovativní výuku (European Innovative Teaching Award 2023) s projektem nových technologií v oboru „Zubní technik“.

 

 

Za projekt týkající se zavádění nových technologií v oboru zubní technik byla letos SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova, nominována národní agenturou Erasmus+ na Evropskou cenu za inovativní výuku. Třetí ročník ceny se zaměřil na nové a vznikající technologie, jako je robotika, kódování a programování, umělá inteligence, virtuální realita, podnikání, a jak tyto oblasti zavést do školních vzdělávacích osnov. Celkem bylo oceněno 93 projektů v různých kategorií z 32 evropských zemí.

Cenu European Innovative Teaching Award 2023 (Evropskou cenu za inovativní výuku 2023) jsme získali díky stáži našich studentů a vyučujícího v odborné laboratoři v Itálii. Po návratu ze stáže obor zubních techniků intenzivně pracoval na získání potřebného technického vybavení. Z finančních prostředků školy byl pro obor zakoupen laboratorní skener a potřebný laboratorní software, přihlásili jsme se do projektu firmy Průša, který jsme vyhráli, a získali novou filamentovou tiskárnu a potřebný tiskový materiál. Následoval nákup dokonalejší resinové tiskárny z projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. To vše přispělo k realizaci začlenění nových technologií do vzdělávacího plánu oboru.

Evropskou cenu za inovativní výuku bude přebírat ředitelka školy ve dnech 23.-24.11. 2023 v Bruselu.

 

Eva Pažourková

zástupkyně ředitelky školy pro VOŠ