Cesta za diamantovým certifikátem Finanční gramotnosti pro Integrovanou střední školu automobilní Brno pokračuje

Začátkem května se uskutečnilo další vzdělávání ve finanční gramotnosti, tentokrát určené pro žáky střední školy F.D. Rooseveltova v Brně.

Střední škola F.D. Rooseveltova v Brně je škola, se kterou máme dlouhodobou spolupráci.

Tříhodinový vzdělávací workshop slavnostně „otevřela“ ředitelka školy Ing. Miroslava Zahradníková.  Programu se zúčastnilo 45 žáků a žákyň ekonomických studijních i učňovských oborů i se svými učiteli a asistenty.

Program byl poskládán ze tří částí, které byly vedeny zážitkovou formou.

Na úvod si žáci vyslechli přednášku na téma osobní finance, rodinný rozpočet a úskalí dluhů. Na ni navazovala přednáška s tématikou platebních karet, úvěrů a péče o své peníze.

Další částí bylo zpracování znalostního testu z oblasti FG. Žáci pracovali v týmech, radili se a využívali své ekonomické znalosti z výuky. Pracovali s velkým nadšením a vytrvalostí.

Poslední částí bylo sestavení rodinného rozpočtu a jeho prezentování před porotou. Byla zadána modelová situace, kdy si týmy měly spočítat příjmy a výdaje v daně rodině, vytvořit finanční rezervy a našetřit si na své sny.

Pět nejlepších týmů bylo odměněno drobnými dárky, věnované naší školou.  Všichni pak obdrželi certifikát za absolvování vzdělávacího workshopu. Celé dopoledne proběhlo v tvůrčím duchu, žáci byli aktivní, uměli si poradit. Týmy také mohly využívat rady studentů učitelství MUNI PdF, kteří na naší škole vykonávají asistentskou a podnikavou praxi.

 

za tým FG škola

 

Ing. Ludmila Čápová

Ing. Vladimír Válek