Alca předala budoucím instalatérům vybavenou učebnu

Střední škola polytechnická Brno, Jílová, se stala první vlaštovkou v projektu Alca školám. Díky tomuto projektu škola získala moderní vybavení pro praktickou výuku v podobě výrobků sanitární techniky, na kterých si žáci mohou vyzkoušet úkony, které jsou nezbytné pro jejich budoucí praxi v oboru. 

Slavnostní předání učebny proběhlo 20. září 2023 na odloučeném pracovišti Střední školy polytechnické Brno, Jílová, v budově na ul. Tučkova 2, za přítomnosti zástupců OŠ JMK v čele s panem Lucienem Rozprýmem.

Řízení projektu měl na starosti vedoucí oddělení marketingu společnosti Alca Petr Neumann ve spolupráci s ředitelem školy Ing. Vladimírem Bohdálkem. „Jsme hrdí na to, že svým dílem přispíváme ke zkvalitnění výuky mladých instalatérů. Věřím, že škola na Jílové bude precedentní ukázkou toho, jak má správně fungovat partnerství mezi školami a firmami.“ řekl Petr Neumann. Spolupráci si pochvaloval také ředitel školy: „Nad nabídkou vybavit učebnu jsem ani chvíli neváhal. Posláním naší školy je vychovávat spolehlivé instalatéry, což se bez dobrého vybavení neobejde. Firma Alca nám s tím velmi pomohla a já jsem za to vděčný. Výsledek bude jistě prospěšný pro celou společnost – všichni přece chceme šikovné a zkušené řemeslníky. Výuková místnost je koncipována jako odborná učebna, kde probíhá odborný výcvik. Což v důsledku znamená, že na daném vybavení žáci reálně pracují, montují a demontují, připojují prvky a učí se poctivému řemeslu. Celou učebnu realizovali žáci pod vedením učitele odborného výcviku pana Josefa Jakubce.

V rámci svého projektu Alca Academy společnost Alca dlouhodobě poskytuje školení zájemcům z řad instalatérů, architektů, projektantů či firem, které se zabývají prodejem sanitární techniky. Spolupráce se školami je dalším logickým krokem, který má pomoci zvyšovat kvalitu instalatérů v České republice i na Slovensku.