Závěrečná konference center metodické podpory "Podpora pedagogů žáků se SVP"

V aule školícího centra Jihomoravského kraje se uskutečnila konference center metodické podpory v rámci projektu IKAP JMK II.  Konferenci uvedl náměstek hejtmana pro vzdělávání a chytrý region Mgr. Jiří Nantl, LLM.

Koordinátoři aktivity PaedDr. Petr Hanák, PhD. a PaedDr. Petr Petráš představili průběh projektu za tři roky činnosti. Účastníky seznámili s hlavními aktivitami projektu, jako jsou metodická podpora pedagogů přímo ve vybraných školách, workshopy v centrech metodické podpory, tvorba metodických listů, sdílení zkušeností, pomůcek a metod práce. Jejich prezentace se na chvíli zastavila i u tvorby publikace Zkušenosti z činnosti center metodické podpory, kterou najdete zde. 

Závěrem úvodního bloku došlo ke konstatování, že je projekt úspěšný, má podporu pedagogů, žáků, rodičů, ale i vedení odboru školství JMK. Klíčová aktivita by tak měla pokračovat v následujícím projektu Implementace dlouhodobého záměru.  

Výstup koordinátorů doplnili zástupci CMP Kamenomlýnská, včetně sdílení zkušeností samotné žákyně se zrakovým postižením. 

Následovalo vystoupení odborníků v oboru prof. PaedDr. Mgr. Jana Michalíka, Ph.D. a Mgr. Jany Jankové, kteří představili Atlasy poradenství, vzdělávání a zaměstnanosti žáků a osob se SVP v roce 2013 a 2022 aneb proměny v přístupu ke vzdělávání. Dále podporu pedagogů žáků se SVP prostřednictvím katalogů podpůrných opatření nebo při kariérovém poradenství. 

Konference se uskutečnila v rámci projektu Implementace KAP JMK II (iKAP JMK II), aktivita KA06-2, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177.

Dokumenty ke stažení