Pracovníci školských poradenských zařízení se sešli na konferenci Školní hodnocení

Hodnocení školních výsledků je frekventovaným tématem v rámci revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Je to téma, které je součástí neustálé diskuse mezi poradenskými pracovníky, pedagogy škol a zákonnými zástupci.

Dne 10.5. 2023 se v kongresovém sále hotelu Avanti v Brně sešli pracovníci školských poradenských zařízení pro práci s žáky se speciálními potřebami. Účastníky v úvodu pozdravil Mgr. Hynek Nespěšný, vedoucí odboru školství Krajského úřadu JMK. Na programu bylo představení revize RVP ZV, kritické zhodnocení současného pojetí školního hodnocení a následné podpory rozvoje žáků. Velký prostor dostalo také téma formativního hodnocení žáků jako podpora vnější a vnitřní motivace.

Z úvodního příspěvku RNDr. Kamila Ubra, zástupce Národního pedagogického institutu ČR a ředitele odboru kurikula všeobecného vzdělávání, bylo možné definovat trendy revize RVP s ohledem na žáky se speciálními potřebami: méně oborového vzdělávání a důraz na wellbeing a individuální rozvoj žáků. Schéma rozpracovaných otázek budoucího RVP je součástí přílohy tohoto článku.

V plodné diskusi nad současným pojetím školního hodnocení rezonoval požadavek na zachování výuky hudební a výtvarné výchovy, ale se zrušením současného systému známkování.

V odpoledním programu se podělili o své zkušenosti pedagogové škol, ve kterých je aktivně využíváno formativní hodnocení. Představili jednotlivá kritéria hodnocení, přístup pedagogů, zapojení samotného žáka, ale také objektivitu hodnocení, která počítá s různými individuálními specifiky žáků, tedy i se speciálními vzdělávacími potřebami některých z nich.

Dokumenty ke stažení