Prodloužení registrace výtvarné soutěže Surrealistické hry letní olympiády a paralympiády Paříž 2024

Výtvarná soutěž Surrealistické hry letní olympiády a paralympiády Paříž 2024, kterou organizuje Alliance Française Brno, si klade za cíl podpořit zájem o francouzskou kulturu, rozvíjet tvořivost v oblasti výtvarného projevu a zároveň propagovat olympijské a paralympijské hry. Registrace soutěžících je prodloužena do 29. února.

V příštím roce se konají v Paříži a dalších městech Francie letní olympijské a paralympijské hry. Ve stejném roce uplyne 100 let od prvního vydání Surrealistického manifestu (1924), jehož autorem byl francouzský spisovatel André Breton.

Výtvarná soutěž Surrealistické hry letní olympiády a paralympiády Paříž 2024, kterou pořádá Alliance Française Brno, si klade za cíl podpořit zájem o francouzskou kulturu, rozvíjet tvořivost v oblasti výtvarného projevu (surrealistická koláž) a zároveň propagovat olympijské a paralympijské hry a hodnoty olympismu: výjimečnost, přátelství a respekt. . Soutěžní zadání předpokládá, že žáci vytvoří koláže inspirované surrealismem. Budou tedy stříhat, lepit a skládat obrázky do celkového výtvarného díla.

Soutěž je určena žákům (jednotlivcům) na základních a středních školách v Jihomoravském kraji. Pro upřesnění uvádíme, že soutěž není primárně určena žákům studujícím francouzský jazyk, ale všem žákům, kteří budou mít zájem se do soutěže přihlásit.

Registrace soutěžících je prodloužena do 29. února. Soutěžní práce se odevzdávají do 29. února. Online přihláškový formulář a konkrétní propozice soutěže včetně harmonogramu jsou k dispozici na našich webových stránkách.

www.alliancefrancaise.cz/brno/Vytvarna-soutez-Surrealisticke-hry-LOH-Pariz-2024

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v pondělí 29. dubna v 17.00 hod. na Alliance Française Brno v rámci 30. ročníku festivalu Bonjour Brno. V této souvislosti bychom také rádi uvedli, že Jihomoravský kraj každoročně tento festival podporuje prostřednictvím udělené dotace.

 

Jiří Votava

Alliance Française Brno