Nabídka vzdělávání: Prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání

VIM nabízí vzdělávací akci Prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání

Název projektové akce: Prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání

Den a místo konání: 17. 1. 2024, 13:30 – 18:00 hod. + konzultace do 20:00 hod

Forma: on-line, 6+2 vyučovací hodiny

 

Obsah:

Systém prevence předčasných odchodů žáků ze vzdělávání. Rozvoj klíčových kompetencí pedagogických pracovníků v tématu předčasných odchodů v oblastech včasné detekce, využívání vhodných nástrojů prevence.

Témata:

·         Koho se to týká?

·         Situace v České republice

·         Vliv na zaměstnanost a příjem

·         Vliv na ekonomiku jednotlivce i státu

·         Prevence a řešení

·         Implementace metody Safe Arrival        

 

Lektor: Mgr. Věra Stojar

Cílová skupina: výchovní a kariéroví poradci SŠ a 2. st. ZŠ, pedagogové zabývající se kariérovým poradenstvím

Přihlašování:https://www.vim-jmk.cz/co-delame/vzdelavani/akce/ak07597

 

 

Garantka KA: Mgr. Jana Krausová, PhD., MBA

Garantka akce: Ing. Stanislava Mrkvová

Kontakty: mrkvova@vim-jmk.cz, tel. 728 582 420

Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Hybešova 15, 602 00 Brno