Vyhlášení výběrového řízení na pozice učitelů a učitelek evropských škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje ve spolupráci s  Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí výběrové řízení na 4 pozice učitelek/učitelů Evropských škol.

Evropské školy zajištují vzdělávání pro děti diplomatických pracovníků a zástupců institucí EU. Vyučující vysílaní z jednotlivých členských států tak vyučují jak předměty v jazyce státu vyslání, tak i v angličtině, francouzštině, případně v dalších jazycích EU. Aktuálně hledáme nové kolegy a kolegyně s různými aprobacemi do škol v  Lucemburku a Bruselu.

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP: 1. září 2024

 

JAKÉ PŘEDMĚTY A KDE MŮŽETE UČIT? 

EŠ Lucemburk II

Angličtinu jako první, druhý a třetí cizí jazyk žáků pro sekundární cyklus (ekvivalent 6.–8. ročník ZŠ a 1.–4. ročník SŠ)

EŠ Brusel I

Angličtinu jako první a druhý cizí jazyk žáků a výtvarnou výchovu (v AJ) pro sekundární cyklus (ekvivalent 6.–8. ročník ZŠ a 1.–4. ročník SŠ)

EŠ Brusel III

Angličtinu jako první cizí jazyk žáků pro sekundární cyklus (ekvivalent 6.–8. ročník ZŠ a 1.–4. ročník SŠ)

Francouzštinu jako první cizí jazyk žáků pro sekundární cyklus (ekvivalent 6.–8. ročník ZŠ a 1.–4. ročník SŠ)

JAK SI VÁS PŘEDSTAVUJEME? 

 • splňujete předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka, které stanoví § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 
 • máte minimálně tříletou odpovídající praxi svýukou v případě zájmu o pozice vyučujících daných předmětů;
 • ovládáte anglický nebo francouzský jazyk na úrovni C2 (nutné doložit certifikátem); 
 • splňujete další odborné požadavky na konkrétní pozice dle přílohy;
 • máte vědomosti o systému Evropských škol: http://www.eursc.eu/ ;
 • běžně pracujete s MS Office, máte zkušenosti s platformami pro online výuku a dalšími softwarovými nástroji.     

  CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT? 

 • získání zkušeností v jednom z nejkvalitnějších vzdělávacích systémů na světě;
 • tvůřčí pedagogickou činnost v mnohojazyčném a multikulturním prostředí;
 • spolupráci v mezinárodním týmu;
 • další vzdělávání a osobní růst;
 • vysoce nadstandardní platové ohodnocení v systému Evropských škol:vyučující sekundárního cyklu mohou očekávat plat minimálně ve výši dvojnásobku průměrného platu učitele v ČR a dále v závislosti na délce praxe, další příplatky: rodinné, na přestěhování atp., podrobněji na EUROPEAN SCHOOLS (eursc.eu)
 • pracovní smlouvu s Domem zahraniční spolupráce na 2 roky s možností opakovaného prodloužení až na 9 let
 • možnost bezplatného vzdělávání vlastních dětí v Evropské škole.             

  ZAUJALI JSME VÁS? 

  Pošlete nám tyto materiály do 22. března 2024 písemně nebo elektronicky. Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete v příloze  

 • motivační dopis v českém a dalším určeném jazyce:  
  - v ČJ a vyučovacím jazyce u pozic, kde výuka probíhá v cizím jazyce (Lucemburk II, Brusel I, Brusel III); 
 • strukturovaný životopis v českém a dalším určeném jazyce:  
  - v ČJ a vyučovacím jazyce u pozic, kde výuka probíhá v cizím jazyce; 
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání; 
 • kopie dokladů o jazykových zkouškách; 
 • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání.
 • Podrobnější informace k jednotlivým pozicím naleznete ZDEPriloha_pozadavky_na_vypsane_pozice_ucitelu_ES_2024.pdf Priloha_pozadavky_na_vypsane_pozice_ucitelu_ES_2024.pdf (165,44 KB)

   

  Adresa pro písemné doručení: 

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

  odbor mezinárodních vztahů a Evropské unie – k rukám Mgr. Michala Kohouta 

  Karmelitská 529/5  

  118 12 Praha 1 

  Zaslané dokumenty MŠMT nevrací. Kontakt pro dotazy Mgr. Michal Kohout, tel.: +420 234812105. Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti, ne starší 3 měsíců.  

   

  Kontakt pro elektronickou formu zaslání žádosti s naskenovanými doklady: michal.kohout@msmt.cz a adela.linhartova@msmt.cz

  Vpřípadě zaslání žádosti elektronickou formou je rozhodující datum a čas doručení e-mailu. Originály nebo ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání lze doložit před konáním pohovoru.         

   

  Žádost je možné podat datovou schránkou: ID datové schránky je vidaawt.                  Další podrobnosti v přílohách.

Dokumenty ke stažení