Nabídka vzdělávacího programu Kariérové poradenství

Pro pedagogy nabízíme vzdělávací program Jak prakticky na kariérové poradenství v dnešní době

 

Den a místo konání:

14. 2., 27. 2., 13. 3., 26. 3., 3. 4., 17. 4., 23. 4. 2024, Brno – VIM, 8:30 – 15:00 hod

Forma: vzdělávací program 56 hodin, prezenčně 7 setkání po 8 h (celodenní vzdělávací akce s povinnou přestávkou + prostor na dotazy)

Obsah:

Cílem vzdělávacího programu je především prohloubit odbornou kvalifikaci pedagogů, zejména učitelů, kteří na základních a středních školách poskytují kariérové poradenství žákům (výchovní poradci, kariéroví poradci, třídní učitelé). Absolventi se naučí poskytovat efektivní zpětnou vazbu, aktivní naslouchání, vedení poradenského rozhovoru – techniky kladení otevřených otázek). Rozvinou také svou dovednost kriticky nahlížet na vlastní poradenskou praxi a sebeevaluaci (dovednost pracovat s kreativními evaluačními technikami a motivovat žáky a studenty k sebeevaluaci vlastních kompetencí).

 

Lektor: Mgr. Petra Šnepfenbergová

Cílová skupina: pedagogové SŠ, 2. stupně ZŠ a kariéroví poradci

Přihlašování: emailem nebo na odkazu https://www.vim-jmk.cz/co-delame/vzdelavani/akce/ak07502

 

Garantka KA: Irena Hrušáková

Kontakt: hrusakova@vim-jmk.cz, tel. 602 169 157

Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

Hybešova 15, 602 00 Brno