KA06-3 Metodická síť ŠPZ a podpůrná opatření

V rámci uvedené aktivity vznikl soubor s názvem Společné vzdělávání v otázkách a odpovědích, který se věnuje právní problematice v oblasti inkluzivního vzdělávání. Přílohou souboru jsou vzory formulářů „Doporučení k zařazení dítěte, žáka, studenta do školy dle § 16 ( 9 )“ pro MŠ, ZŠ a SŠ.