Dotační programy pro rok 2024

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi konané dne 10. 1. schválila dotační programy pro rok 2024. Více informací nalezente na Dotačním portále Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Dotace jsou poskytovány ve veřejném zájmu v souladu se Strategií rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, případně s jinými rozvojovými dokumenty Jihomoravského kraje tak, aby byl zajištěn všestranný rozvoj území kraje a uspokojeny potřeby občanů kraje.