HPV a sexuální výchova ve školách

Nádorová onemocnění způsobená virem HPV jsou zatím jedinými onkologickými onemocněními, u kterých lze ve většině případů předejít jejich vzniku očkováním. 

Dokumenty níže zpracovávájí úpravu Rámcového vzdělávacího programu Člověk a zdraví. V rámci výukového bloku „Změny v životě člověka a jejich reflexe“, který je věnován tématům dětství, puberty a dospívání, bychom považovali za vhodné informovat dívky i chlapce o preventivním opatření, které je ochrání před možnou závažnou infekcí lidským papilomavirem–HPV. 

Virus HPV způsobuje nejen rakovinu děložního hrdla (čípku) především u žen, ale v poslední době vidíme i nárůst výskytu nádorových onemocnění pohlavních orgánů, řitního svěrače nebo hlavy a krku u mužů.
 
Nádorová onemocnění způsobená virem HPV jsou zatím jedinými onkologickými onemocněními, u kterých lze ve většině případů předejít jejich vzniku očkováním. 
 
Vzhledem k tomu, že virus HPV se přenáší pohlavní cestou, považujeme za důležité začlenit ho mezi sexuálně přenosné nemoci a informovat o možnostech prevence ve školním vzdělávání. Nejspolehlivější ochranou je očkování, zároveň je ale vhodné zdůraznit používání kondomu a vyhýbání se promiskuitě.
 
Od 1. 1. 2024 se rozšíří věkové rozpětí pro očkování proti lidskému papilomaviru (HPV), které je plně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nově budou všechny vakcíny k dispozici pro dívky a chlapce ve věku 11–15 let, tedy ještě před započetím sexuálního života.
 
Zde jsou odkazy na podklady, které jsme připravili ve spolupráci s předními onkogynekology.


Od teenagerů pro teenagery o HPV
https://www.onko-unie.cz/wp-content/uploads/2021/09/HPV_pro_teenageryCZECH.pdf
 
Co je zhoubné onemocnění děložního hrdla?*
https://3ddf7634c4.clvaw-cdnwnd.com/daf0a992e9f48b11c2c6c72c98857cfd/200000810-f123af123d/Cervical%20cancer.pdf?ph=3ddf7634c4
 
Otázky a odpovědi na téma HPV*
https://3ddf7634c4.clvaw-cdnwnd.com/daf0a992e9f48b11c2c6c72c98857cfd/200000812-7136f71371/HPV%20otazky.pdf?ph=3ddf7634c4
 

*Bohužel, informace o rozšíření věkové hranice očkování u dětí na věk 11-15 let ještě není v některých materiálech aktualizována.
 

Dokumenty ke stažení