Prevence ve školách

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže je v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Za prevenci rizikového chování považujeme jakékoli typy zdravotních, sociálních, výchovných či jiných intervencí směřujících k předcházení rizikového chování, zamezujících jeho další vývoj, zmírňující již existující formy a projevy rizikového chování nebo pomáhajících řešit jeho důsledky. 

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže představuje činnost a aktivity v rámci školního i mimoškolního prostředí. Obsahem je specifická a nespecifická primární prevence.

Preventivní programy mají oslovit co největší počet dětí od nejnižšího věku, a to vhodnými formami a metodami. Specifické programy směřují k rizikovým skupinám dětí a mládeže. Důraz je třeba klást na efektivitu, kvalitu, rozmanitost a garanci realizátorů. Postupně je třeba vzdělávat pedagogy a vést školy k samostatnosti a posílení právního vědomí v oblasti rizikového chování.