Věty o limitách posloupností

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:867.33 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky na téma Věty o limitách posloupností.

Úvodem je krátké opakování a jedna úloha na určení konvergentnosti a určení limity.

Hlavní část spočívá v uvedení vět o limitách, tj. co platí pro limitu součtu, součinu, rozdílu a podílu. Materiál je vhodně doplněn třemi úlohami, dvěma cvičeními, přičemž úlohy i cvičení jsou doplněny autorským řešením.

V závěru materiálu je ještě osm zadání jako samostatná práce. U těchto úloh jsou uvedeny jen výsledky.

Asi by bylo vhodnější pro body v grafu používat zavedené průsečíky a ne kosočtverečky.

Domnívám se, že po odstranění chyb (či upozornění na ně), je materiál možné využit při výuce.