Užití limit posloupností

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:739.33 KB
Formát dokumentu:PPT
Popis:

Materiál je určen pro podporu výuky na téma Věty o limitách posloupností.

Úvodem je krátké opakování a připomenutí konvergence a divergence posloupnosti.

Hlavní část spočívá v zavedení pojmu nevlastní limita, uvedení čtyř případů možných posloupností a uvedení několika významných limit posloupností. Jednotlivé části jsou vhodně doplněny dvěma úlohami s autorským řešením a samostatnou prací se šestí zadáními s výsledky.

Za drobný nedostatek lze považovat dva shodné odstavce na snímku č. 7.

Domnívám se, že materiál je možné využit při výuce.