Sčítání desetinných čísel

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:272.15 KB
Formát dokumentu:DOCX
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tématického celku sčítání desetinných čísel. Má podobu pracovního listu, který obsahuje pět sad různorodých úloh. V první sadě žáci sčítají dvojice desetinných čísel a vybarvují některé opakující se výsledky. Úlohu tohoto typu by bylo možné více rozvinout a využít její potenciál, aby vybarvování výsledků mělo pro žáky smysl (např. sloužilo jako kontrola, kdy při správném vybarvení vyjde smysluplný obrázek). Druhá sada úloh je zaměřena na rozpoznání nejmenšího a největšího des. čísla v dané řadě čísel a jejich správné sečtení, třetí úlohu tvoří sčítací pyramida s des. čísly. Čtvrtá sada úloh pracuje s čísly s různým počtem desetinných míst, jejich správným zápisem a písemným sčítáním. Poslední úlohu tvoří housenka - řetězec úloh zaměřených na pamětné sčítání desetinných čísel.

Součástí materiálu je správné řešení jednotlivých úloh.