pracovní list č. 26 slovní úlohy 3

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:401.69 KB
Formát dokumentu:PDF
Popis:

Materiál ve formě pdf dokumentu je určen k procvičení tematického celku procenta. Má podobu pracovního listu, obsahujícího celkem šest slovních úloh, zaměřených na výpočty počtu procent, procentové části a celku. Téma procenta je v pracovním listu propojeno s reálnými situacemi ze života blízkého žákům. Některé slovní úlohy jsou zaměřeny také na finanční gramotnost - porovnání různých produktů s ohledem na nabídnuté podmínky. Úlohy jsou různé náročnosti, jak jednodušší, tak náročnější s výpočtem vyžadujícím několik kroků a složitější logickou úvahu. V úlohách je také propojeno téma procenta s tematickým celkem zlomky.

Zadání úloh je autorem zjednodušeno tak, aby bylo pro žáky jasné a srozumitelné. Někdy je toto zjednodušení ale příliš velké, úloha postrádá některá fakta důležitá pro výpočet. Konkrétně v úloze 2 je uvedena úroková sazba, ale není uvedeno úrokovací období. Otázka této úlohy se ptá na rozdíl ve výši úroků, autor dle uvedených výsledků chce ale zjistit rozdíl mezi získanými částkami v obou případech, včetně státního příspěvku, nejen rozdíl v samotných úrocích. Také výraz "každý rok" je zavádějící, neboť vypočtené hodnoty budou platit pouze první rok (složené úrokování). V úloze 3 vychází hodnota 4 km, což je v kontextu zadání nereálná hodnota (na školním výletě ujeli žáci na kole 4 km).

Po formální stránce obsahuje materiál časté typografické chyby v sazbě, zejména v sazbě symbolu procenta, který se v kontextu těchto úloh sází s mezerou, nikoliv bez ní (např. 5 % nikoliv 5%). Délkové jednotky také musí být sázeny s mezerou mezi hodnotou a jednotkou (např. 5 m). Peněžní částky se sází buď jen s kombinací symbolů ,- (např. 30,-) nebo s jednotkou měny sázenou s mezerou (30 Kč). Tyto typografické chyby nebrání správnému porozumění zadání. 

Součástí materiálu je autorské řešení všech úloh. V úloze 4 je správné řešení 840 Kč (autorské řešení by odpovídalo konečné částce 360 Kč)