Číslo a proměnná – Celá čísla – sčítání čísel s různými znaménky

Studijní program:Matematika
Velikost dokumentu:246.78 KB
Formát dokumentu:DOC
Popis:

Materiál ve formě textového dokumentu je určen k procvičení tematického celku celá čísla. Má podobu pracovního listu, který obsahuje celkem 7 sad různorodých úloh, zaměřujících se na porovnávání celých čísel či jejich absolutních hodnot, sčítání celých čísel s různými znaménky a doplňování celých čísel tak, aby byla splněna uvedená rovnost.

Úlohy jsou různorodé, jejich obtížnost je spíše nižší, bez obtíží by je měl zvládnout běžný žák základní školy. Vzhledem k náročnosti a uvedenému správnému řešení všech úloh může materiál dobře sloužit i k samostatnému procvičování v rámci domácí přípravy nebo jako náplň suplované hodiny.