ࡱ> ynAbjbj1`{{Fp dddddxxx8<dxe&"%%%%%%%$(*%Qd%dd&^dd%%Vp$@4%-%.$ %5&0e&$xM+)6M+4%M+d4%`%%_*e&M+ 6 *: Ozna en vzdlvacho materilu (kd):VY_42_INOVACE_M7_18Nzev akoly:Zkladn akola Velk Opatovice, okres BlanskoNzev programu:Opera n program Vzdlvn pro konkurenceschopnostNzev projektu:Efektivn u en cesta k vdnRegistra n slo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.3053 slo a nzev aablony kl ov aktivity:IV/2 Inovace a zkvalitnn vuky smYujc krozvoji matematick gramotnosti ~ko zkladnch akolVzdlvac oblast - vzdlvac obor (pYedmt):Matematika a jej aplikace - MatematikaTematick okruh - tma: slo a promnn Cel sla s tn sel s roznmi znamnkyAutor vzdlvacho materilu/DUM:Ing. Jana LiakovDatum vytvoYen vzdlvacho materilu:10.1.2012OvYen vzdlvacho materiluTYda (y): 7.ADatum: 11.1.2012Metodick list/anotace:Pracovn list slou~ kprocvi en s tn celch sel. Jsou zde koly na s tn sel s roznmi znamnky. U kolu 1 je pYipomenuta absolutn hodnota sla, u kolu ~ci nejdYve ur uj pouze znamnko sou tu. Nsleduj pYklady na ur en sou tu a doplnn s tance. }ci mohou po tat samostatn, ale nejdYve je tYeba ~kom vysvtlit pravidla pro s tn celch sel. Nsleduje spole n kontrola vsledko, pYp. vysvtlen pYklado, ve kterch vce ~ko chybuje nebo nev, jak Yeait. Pracovn list slou~ na procvi en, nikoli ke zkouaen, nehodnot se znmkou (hodnocen na konci pracovnho listu). Vzdlvac materil je poskytnut ke sdlen pro ostatn pedagogy na po ta ch ve sborovn akoly. Pracovn list . 5 Cel sla- s tn celch sel s roznmi znamnky U1: Podtrhni slo, kter mvta absolutn hodnotou: po et chyb: -98 a -105 -105 a 109 32 a 64 -208 a 200 U2: DoplH znamnko pYed sou et: po et chyb 30 + (-12) = 18 (-26) + 14 = 12 (-8) + 14 = 6 21 + (-30) = 9 U3: Vyber zdanch sel vsledek: -13, -4, 3, 4, 13 po et chyb: 11 + (-8) = -27 + 14 = 69+ (-73) = -11 + 24 = U4: Vypo tej: po et chyb: -9 + 13 = -29 + 4 = 26+ (-18) = 31 + (-64) = U5: Vypo tej: po et chyb:Rvxz|| ~ F H J ^ `  @ f | ~ , . ~ ܸܸܸܸܥܸܸܸܔ܃rarܸܸ h;5CJOJQJ\^JaJ hAd5CJOJQJ\^JaJ hWs5CJOJQJ\^JaJ hM5CJOJQJ\^JaJ$hn\b0J5CJOJQJ\^JaJhrCJOJQJ^JaJhr5OJQJaJhn\b5OJQJaJ hn\b5CJOJQJ\^JaJhn\bOJQJ^Jjhn\bU"Rz| GSkdti$$Ifl06 # t644 laSkdi$$Ifl06 # t644 la$If$If | ~ H OSkd*j$$Ifl06 # t644 laSkdi$$Ifl06 # t644 la$IfH J ^ ` =Ukdj$$Ifl?06 # t644 lad$7$8$H$If$IfSkdj$$Ifl06 # t644 la @ , MUkdk$$Ifl06 # t644 la$IfSkd9k$$Ifl06 # t644 la, . ~ EUkdRl$$Ifl06 # t644 la$If$IfUkdk$$Ifl06 # t644 la~ Htv ^*,ͿͿͿͱykkg` hr5\hAdhCJOJQJ^JaJh+ACJOJQJ^JaJhrCJOJQJ^JaJhAdCJOJQJ^JaJhWsCJOJQJ^JaJhn\bCJOJQJ^JaJhrCJOJQJ^JaJ hn\b5CJOJQJ\^JaJ hAd5CJOJQJ\^JaJ hr5CJOJQJ\^JaJ! HE< $$Ifa$Xkdm$$Ifl406 # t644 laf4$IfXkdl$$Ifl406 # t644 laf4V`-2 H$d%d&d'd-DM NOPQgdr/$d%d&d'd-DM NOPQgdr (#p!gdAdUkdm$$Ifl06 # t644 la $$Ifa$VX\` 02468<>θymR91h hrCJOJQJ^JaJfHq 4h hr>*CJOJQJ^JaJfHq hrOJQJ^JaJhx8hrOJQJ^JaJ hx8hrCJOJQJ^JaJ hr6CJOJQJ]^JaJhrCJOJQJ^JaJ+hrCJOJQJ^JaJfHq .hr>*CJOJQJ^JaJfHq hrCJOJQJ^JaJhrOJQJ^JaJVX688<$&b4j4l4455 p!gdr p!gdr tp!gdr XTp gdr p!gdr !gdrgdr>@vx"&,8:<@BͼͫqX1h hrCJOJQJ^JaJfHq 4h hr>*CJOJQJ^JaJfHq hrhrCJOJQJ^JaJhrCJOJQJ^JaJ hx8hrCJOJQJ^JaJ hr6CJOJQJ]^JaJ&hh'Chr6CJOJQJ]^JaJhrCJOJQJ^JaJ h hrCJOJQJ^JaJBD"$&(*ʶoW.hr>*CJOJQJ^JaJfHq 4h hr>*CJOJQJ^JaJfHq hrhrOJQJ^J hx8hrCJOJQJ^JaJhrCJOJQJ^JaJ&hrhr6CJOJQJ]^JaJ hr6CJOJQJ]^JaJhrCJOJQJ^JaJ+hrCJOJQJ^JaJfHq *,J`bfjz|444dziQOU.hr>*CJOJQJ^JaJfHq 4h hr>*CJOJQJ^JaJfHq hrhr6CJOJQJ] hx8hrCJOJQJ^JaJhrCJOJQJ^JaJ&hrhr6CJOJQJ]^JaJ hr6CJOJQJ]^JaJhrCJOJQJ^JaJ1h hrCJOJQJ^JaJfHq -37 + 14 = -62 + 11 = -19 + 4 = -28 + 18 = U6: Vypo tej: po et chyb: ( -4) + 3 + (-8) = 12 + (-9) + 16 = 28 + (-31) + (-8) = (-5) + (-14) + 21 = U7: DoplH sla: po et chyb: (-3) + _____ = 11 9 + _____ = 6 _____ + 18 = -3 -14 + _____ = -9 Pracovn list . 5 - Yeaen Cel sla- s tn celch sel s roznmi znamnky U1: Podtrhni slo, kter mvta absolutn hodnotou: po et chyb:4 -98 a -105 -105 a 109 32 a 64 -208 a 200 U2: DoplH znamnko pYed sou et: po et chyb: 30 + (-12) = + 18 (-26) + 14 = -12 (-8) + 14 = + 6 21 + (-30) = - 9 U3: Vyber zdanch sel vsledek: -13, -4, 3, 4, 13 po et chyb:4 11 + (-8) = 3 -27 + 14 = -13 69+ (-73) = -4 -11 + 24 = 13 U4: Vypo tej: po et chyb:4 -9 + 13 = 4 -29 + 4 = -25 26+ (-18) = 8 31 + (-64) = -33 U5: Vypo tej: po et chyb:4 -37 + 14 = -23 -62 + 11 = -51 -19 + 4 = -15 -28 + 18 = -10 U6: Vypo tej: po et chyb:4 ( -4) + 3 + (-8) = -9 12 + (-9) + 16 = 19 28 + (-31) + (-8) = -11 (-5) + (-14) + 21 = 2 U7: DoplH sla: po et chyb:4 (-3) + 14 = 11 9 + (-3) = 6 -21 + 18 = -3 -14 + 5 = -9 Hodnocen: U ka~dho pYkladu se stanov po et mo~nch chyb. Celkov po et chyb na tomto pracovnm list je 28. Do 10% chyb, tj. 3 chyby, se vypracovn pracovnho listu pova~uje za velmi dobr, do 50% chyb, tj. 14 chyb, za promrn. Obsah kolo na pracovnm list vychz zu iva vu ebnici pou~van vhodinch matematiky: ODVRKO, OldYich; KADLE EK, JiY. Matematika pro 7. ro nk zkladn akoly, 1. dl. Vyd. 1. dotisk. Praha: Prometheus, 2002.   PAGE PAGE 4 IP OP VK Efektivn u en cesta kvdn, reg. . CZ.1.07/1.4.00/21.3053 4444 4$4*4.4:4>4D4F4R4V4\4^4h4j4l4n4p4r4t44444t^PCPhr6CJOJQJ]hrCJOJQJ^JaJ+hrCJOJQJ^JaJfHq 1h hrCJOJQJ^JaJfHq .hr>*CJOJQJ^JaJfHq 4h hr>*CJOJQJ^JaJfHq "hrhr6CJOJQJ]^Jhr6CJOJQJ]^J hx8hrCJOJQJ^JaJhrCJOJQJ^JaJ44444444555"5*5.565:5B5L5P5T5^5`5j5l5n5p5555555555555 666,6Ʈzi hrhrCJOJQJ^JaJhr6CJOJQJ]hrCJOJQJ^JaJ1h hrCJOJQJ^JaJfHq .hr>*CJOJQJ^JaJfHq 4h hr>*CJOJQJ^JaJfHq hrCJOJQJ^JaJ hx8hrCJOJQJ^JaJ)5h5j5546l666^77}tg p!gd h !gd hgd h2 H$d%d&d'd-DM NOPQgd h/$d%d&d'd-DM NOPQgd h p!gdr !gdr ,6.646l66666D7^7j7r77777777777saaPaPaPAhx8h hOJQJ^JaJ hx8h hCJOJQJ^JaJ#h_h h>*CJOJQJ^JaJ h h6CJOJQJ]^JaJh hCJOJQJ^JaJ+h hCJOJQJ^JaJfHq .h h>*CJOJQJ^JaJfHq h hCJOJQJ^JaJh hOJQJ^JaJ h h5\ hx8hrCJOJQJ^JaJhrCJOJQJ^JaJ77777777888 8*8.848L8T8X8\8d8v8z8~88888888˲|k]k]k]k]k]k]k]k]k]k]h hCJOJQJ^JaJ hx8h hCJOJQJ^JaJ h h6CJOJQJ]^JaJ&hh'Ch h6CJOJQJ]^JaJ h h hCJOJQJ^JaJ1h h hCJOJQJ^JaJfHq 4h h h>*CJOJQJ^JaJfHq h hCJOJQJ^JaJh hOJQJ^JaJ778869999b:d::$;&;d;;0<4<v<<< (#!gd h !gd h p!gd h tp!gd h p!gd h XTp gd h8888888969:9>9T9V9X9`9d9j9p9r9v9z9999999999ͲrdSdSdSdSdSdSdSdSdSdSd hx8h hCJOJQJ^JaJh hCJOJQJ^JaJ h h6CJOJQJ]^JaJ+h hCJOJQJ^JaJfHq 1h h hCJOJQJ^JaJfHq 4h h h>*CJOJQJ^JaJfHq h hh hCJOJQJ^JaJh hCJOJQJ^JaJ&h hh h6CJOJQJ]^JaJ9999999999: :::::":$:(:,:6:<:>:@:D:J:T:X:b:tfUfUfUfUfUfUfUfUfUfUf hx8h hCJOJQJ^JaJh hCJOJQJ^JaJ&h hh h6CJOJQJ]^JaJ h h6CJOJQJ]^JaJh hCJOJQJ^JaJ1h h hCJOJQJ^JaJfHq .h h>*CJOJQJ^JaJfHq 4h h h>*CJOJQJ^JaJfHq h hh hOJQJ^Jb:d:f:h:j::::::::::::::::::::::; ;;;; ;Լp_Q_Q_Q_Q_Q_Q_Q_Q_Q_Q_Q_Qh hCJOJQJ^JaJ hx8h hCJOJQJ^JaJ&h hh h6CJOJQJ]^JaJ h h6CJOJQJ]^JaJh hCJOJQJ^JaJ1h h hCJOJQJ^JaJfHq .h h>*CJOJQJ^JaJfHq 4h h h>*CJOJQJ^JaJfHq h hh hCJOJQJ^JaJ ;";$;&;(;*;,;.;J;b;d;v;;;;;;;;;γl^Q^CCCCCh hCJOJQJ^JaJh h6CJOJQJ]h hCJOJQJ^JaJ+h hCJOJQJ^JaJfHq 1h h hCJOJQJ^JaJfHq .h h>*CJOJQJ^JaJfHq 4h h h>*CJOJQJ^JaJfHq "h hh h6CJOJQJ]^Jh h6CJOJQJ]^J hx8h hCJOJQJ^JaJ;;;;;;;;;<<<<<$<&<0<2<4<6<8<:<\<t<v<z<<<<±~eXHh hh h6CJOJQJ]h h6CJOJQJ]1h h hCJOJQJ^JaJfHq .h h>*CJOJQJ^JaJfHq 4h h h>*CJOJQJ^JaJfHq h hh hCJOJQJ^JaJh hCJOJQJ^JaJ hx8h hCJOJQJ^JaJh hCJOJQJ^JaJ h hh hCJOJQJ^JaJ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=====> > >>>>>?ĶuguuuguhAdCJOJQJ^JaJhWsCJOJQJ^JaJhn\bCJOJQJ^JaJhn\b5CJOJQJ^JaJhn\bOJQJ^JhrOJQJhrhrCJOJQJ^JaJh hOJQJh h h_h hCJOJQJ^JaJh hCJOJQJ^JaJ hx8h hCJOJQJ^JaJ$<<<<>?@@@@@@@@@@@@@@@h]h&`#$ --DM ]-^$a$ (#!gdr p!gdr??.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@jAlAnAļhM0JmHnHu hr0Jjhr0JUhrjmhrUhHjhHUhn\bhn\bCJOJQJ^JaJhn\b0JCJOJQJ^JaJhn\bCJOJQJ^JaJ@@@hAjAlAnA h]h&`#$/ 01h. A!"#$% iDdp#~ C ZABOPVK_hor_zakladni_logolink_CB_czRGh̀e;qd' a#hD&Fh̀e;qd' aJFIF,, ExifMM*bj(1r2i-'-'Adobe Photoshop CS3 Macintosh2009:11:02 15:53:33b&(. zHHJFIFHH Adobe_CMAdobed      #" ?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?uX~wKqMUSK}&lmtc>n]8x}=Xڪie;k[rƳg܊i}]CXƉslfֵ9~SY_srr/sYf.ېrFl_4f_x.v6PB#.궶6}VYK:o@ꙹBѿ Ls} loվoou'>f;qp!+s5G12?S),jhe#{d=797߹A\:E61i|jR1~JtrrǥKwck@73n] k {lY~nwv{3i`gQ>N%H خckG,l{l jR;7~- S_'.&(n9k^i1$zzޏ=4g,quf6j۵פ(~KY`eVlu?gE9)V8 e4vNMuϪdz kߵm+~z=E)usnevk^XX~힕[Su?`̪n{]鶫\Xn^ͫ1_y/7+3]cIg$=9S;?XZp,8*fS\hyX˷_OZ z;V%fa~aoPg}V_Cefz2_뤧IEXCܴm?I%5u];u UMF\c}gꌰ2- ؁mYyeFu*Hg>&~9캰\[eU[nEe̥z5[oѺKm}7&VFa[2MX})gjggoك7< 2cEnͻ=n{[k:9Yƹ\d2L̳Vΰ3m#{׵co-~zl`^YN}?fIN~^/e^e߬XۋeȯW1_mun?Y37* 2Nƻ+kos^FoXk|7v=vOu9}iQwZkKJ6\m5ln)-94+D{~ѷh-;^x.k\xĿlRX\G.꥟6zr- c.7ߥS+>JXg_Hk[g߱Jηu#0`s{v4lӵSwXKwavߠm~%+)8FGeCObeZkn{lo)?nmcO-A%8OLu5Veo ms*ku~nrY׿8N[ ^; k}FRw>S\r:{A}2r^YK. tX,d:gwmݻftTʩ$ꤗʩ$ꤗʩ$rVI%?T$VI%?T;%߷5I)wH|VI%?U$UI%?U$UI%?U$UI%?-Photoshop 3.08BIM Bez nzvu-18BIM%('"'_F.8BIM com.apple.print.PageFormat.PMHorizontalRes com.apple.print.ticket.creator com.apple.printingmanager com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PageFormat.PMHorizontalRes 72 com.apple.print.ticket.client com.apple.printingmanager com.apple.print.ticket.modDate 2009-11-02T14:37:02Z com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PageFormat.PMOrientation com.apple.print.ticket.creator com.apple.printingmanager com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PageFormat.PMOrientation 1 com.apple.print.ticket.client com.apple.printingmanager com.apple.print.ticket.modDate 2009-11-02T14:37:02Z com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PageFormat.PMScaling com.apple.print.ticket.creator com.apple.printingmanager com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PageFormat.PMScaling 1 com.apple.print.ticket.client com.apple.printingmanager com.apple.print.ticket.modDate 2009-11-02T14:37:02Z com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PageFormat.PMVerticalRes com.apple.print.ticket.creator com.apple.printingmanager com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PageFormat.PMVerticalRes 72 com.apple.print.ticket.client com.apple.printingmanager com.apple.print.ticket.modDate 2009-11-02T14:37:02Z com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PageFormat.PMVerticalScaling com.apple.print.ticket.creator com.apple.printingmanager com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PageFormat.PMVerticalScaling 1 com.apple.print.ticket.client com.apple.printingmanager com.apple.print.ticket.modDate 2009-11-02T14:37:02Z com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.subTicket.paper_info_ticket com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect com.apple.print.ticket.creator com.apple.printingmanager com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPageRect 0.0 0.0 783 559 com.apple.print.ticket.client com.apple.printingmanager com.apple.print.ticket.modDate 2009-11-02T14:37:02Z com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect com.apple.print.ticket.creator com.apple.printingmanager com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PageFormat.PMAdjustedPaperRect -18 -18 824 577 com.apple.print.ticket.client com.apple.printingmanager com.apple.print.ticket.modDate 2009-11-02T14:37:02Z com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PaperInfo.PMPaperName com.apple.print.ticket.creator com.apple.print.pm.PostScript com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PaperInfo.PMPaperName iso-a4 com.apple.print.ticket.client com.apple.print.pm.PostScript com.apple.print.ticket.modDate 2003-07-01T17:49:36Z com.apple.print.ticket.stateFlag 1 com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect com.apple.print.ticket.creator com.apple.print.pm.PostScript com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPageRect 0.0 0.0 783 559 com.apple.print.ticket.client com.apple.printingmanager com.apple.print.ticket.modDate 2009-11-02T14:37:02Z com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect com.apple.print.ticket.creator com.apple.print.pm.PostScript com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PaperInfo.PMUnadjustedPaperRect -18 -18 824 577 com.apple.print.ticket.client com.apple.printingmanager com.apple.print.ticket.modDate 2009-11-02T14:37:02Z com.apple.print.ticket.stateFlag 0 com.apple.print.PaperInfo.ppd.PMPaperName com.apple.print.ticket.creator com.apple.print.pm.PostScript com.apple.print.ticket.itemArray com.apple.print.PaperInfo.ppd.PMPaperName A4 com.apple.print.ticket.client com.apple.print.pm.PostScript com.apple.print.ticket.modDate 2003-07-01T17:49:36Z com.apple.print.ticket.stateFlag 1 com.apple.print.ticket.APIVersion 00.20 com.apple.print.ticket.privateLock com.apple.print.ticket.type com.apple.print.PaperInfoTicket com.apple.print.ticket.APIVersion 00.20 com.apple.print.ticket.privateLock com.apple.print.ticket.type com.apple.print.PageFormatTicket 8BIM,,8BIM&?8BIM x8BIM8BIM 8BIM 8BIM' 8BIM5-8BIM8BIM@@8BIM8BIMub OPVK_hor_zakladni_logolink_CB_czbnullboundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlongbslicesVlLsObjcslicesliceIDlonggroupIDlongoriginenum ESliceOrigin autoGeneratedTypeenum ESliceTypeImg boundsObjcRct1Top longLeftlongBtomlongRghtlongburlTEXTnullTEXTMsgeTEXTaltTagTEXTcellTextIsHTMLboolcellTextTEXT horzAlignenumESliceHorzAligndefault vertAlignenumESliceVertAligndefault bgColorTypeenumESliceBGColorTypeNone topOutsetlong leftOutsetlong bottomOutsetlong rightOutsetlong8BIM( ?8BIM8BIM8BIM #A zJFIFHH Adobe_CMAdobed      #" ?  3!1AQa"q2B#$Rb34rC%Scs5&DTdE£t6UeuF'Vfv7GWgw5!1AQaq"2B#R3$brCScs4%&5DTdEU6teuFVfv'7GWgw ?uX~wKqMUSK}&lmtc>n]8x}=Xڪie;k[rƳg܊i}]CXƉslfֵ9~SY_srr/sYf.ېrFl_4f_x.v6PB#.궶6}VYK:o@ꙹBѿ Ls} loվoou'>f;qp!+s5G12?S),jhe#{d=797߹A\:E61i|jR1~JtrrǥKwck@73n] k {lY~nwv{3i`gQ>N%H خckG,l{l jR;7~- S_'.&(n9k^i1$zzޏ=4g,quf6j۵פ(~KY`eVlu?gE9)V8 e4vNMuϪdz kߵm+~z=E)usnevk^XX~힕[Su?`̪n{]鶫\Xn^ͫ1_y/7+3]cIg$=9S;?XZp,8*fS\hyX˷_OZ z;V%fa~aoPg}V_Cefz2_뤧IEXCܴm?I%5u];u UMF\c}gꌰ2- ؁mYyeFu*Hg>&~9캰\[eU[nEe̥z5[oѺKm}7&VFa[2MX})gjggoك7< 2cEnͻ=n{[k:9Yƹ\d2L̳Vΰ3m#{׵co-~zl`^YN}?fIN~^/e^e߬XۋeȯW1_mun?Y37* 2Nƻ+kos^FoXk|7v=vOu9}iQwZkKJ6\m5ln)-94+D{~ѷh-;^x.k\xĿlRX\G.꥟6zr- c.7ߥS+>JXg_Hk[g߱Jηu#0`s{v4lӵSwXKwavߠm~%+)8FGeCObeZkn{lo)?nmcO-A%8OLu5Veo ms*ku~nrY׿8N[ ^; k}FRw>S\r:{A}2r^YK. tX,d:gwmݻftTʩ$ꤗʩ$ꤗʩ$rVI%?T$VI%?T;%߷5I)wH|VI%?U$UI%?U$UI%?U$UI%?8BIM!UAdobe PhotoshopAdobe Photoshop CS38BIMhttp://ns.adobe.com/xap/1.0/ Bez názvu-1 Black AdobedC b   !"wx9YնW812#7XA$uv:3Ӕ%U6iQB45&'Iad(yZRbCSDTfGh)J*?)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JWп)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JWѿ)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JWҿ)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JWӿ)JR|v1&c1e&w ů>l879/t' ~!aFQrbJܦ`,دҭ>)=6+Oo@?͊*rbJܦ`,دҭ>)=6+Oo@?͊*rbJܦ`,دҭ>)=6+Oo@?͊*rbJܦ`,دҭ>)=6+Oo@?͊*rbJܦ`,دҭ>)=6+Oo@?͊*rbJܦ`,دҭ>)=6+Oo@?͊*rbJܦ`,دҭI Pȗ$Yj_flhde9INr̀WȐ^aqxf{R)JR)JR)JR)JR)Jn|S;ƖX٭nx`b9"cesmD Dװk`^{ש 3芬DꡉdML)$!ze.vIVY SbqcYL nLY'*}nLY'*}nLY'*}nLY'*}nLY'*})=6+VM˓\0ŌaAN7S&bT*Yfh% aNܫr7d6bnҔ)JROƤS9Ma}6GVwf,4jk$(Jd"L,mn5IIjlhC}[EUJO\+\L픣ep6BXIjDΟ06(i- !,Ov$~w:y1Gcӡz`/$b#9u1Kf4sg nǧJy巿G}&B{293-%?yqiS)ɩ$A=p ؋:0$ V'lkՎ<$1(N IIDAo{^ZTuoG, +!vba`s6"a8ɶiBST6EДH)Ȕ2 IO,O81V-$@k5:F>e]zб[:X'mecB|Xm}ƄJ!b ʎY EgqEuMclrӠ 490H xf^F̰F ݽW)JR)JR)JWԿ)JR;(o JR)JR)JR~Xל!5のʿ.<54)JR)JR)JR)JR+_[폦_&y7ƒ葅MgVKY2)JR)JRp0QgHH+ftx .pL#ӈdJuR;܅#>ũLy@p̢y"wN`V96V̦4S}=a $ W_nrӫ*۬&3PF1/LKb\ ~" |0 z ۥ)JRvW_ >ȸC݆r <2*!7d¸@Y7:_r!q-b=ArO;>LrrYB|AHB]¬+ !HQgXMa#P?{%Lk&K3x.? SG%9xa#G<B0¯ ֽG[+٧q;{AQID\CC뚀g-2G'ƚ;"JRɏ/|(e7687 )ԝ`z<\$8^ 3󾙈*o5pElz]mTPApAy!!Dx8j|IRBM*܂f3%=BuNA5/okJ \:%H cH>(̤)8=6 HvAspYIshov~9dPnja't{0 xTV8P D5h9|zYnnw0sAhP deR lK OÇ&)JR)JR)JR)JR)JR)JRvֽ/ 3.fx6\hxxv_a?]85X\28255K%-mp, $ װ0^<>6GR_[3B/烱y/&\C3Rǹ"F+x yubQc&H%apD]Vc.<1C5M7] HBdY*)dϋYbf(GS?f*ڑr# /^bʲߓ&VR>LD譃cn*` J%Ie {j 8ɳqgLR)JR)JR)JR)JR)JUmz~ uUUq忉wV)JR)JR)JR)JR)\ܿl}23ɾ4D-bo8Zɔ)JR)JR+=t]=a MQE̫LE1f0ѹ(SqRe_3c"1&SAN6Bg0,7)8м\@idgYK'6)K zcح"D,g1\Tl.Eѿ q-8nrrfY9 ##*|G\wA 0`Neh@+ܵIe7F%Vbi{ AO'9cV@9hgEV9ܼ%$XAA:ss\9ꢚq9'gӈI@Pc{%98ao8BbCi4>]v]s(>Yj|yjQ׈scב Jmg1n*,LM+\aJWmǪ|,sq̚XeLlI$OVLː׶QJIp1-w!a3z-EpzD1]Ё939!9AfE,8I"N?ŅD8[9`v_G?o ~z*rmRvnUDl;Gf I׸oMkollE(Dx$)cB5 &4`y?y{lr\eX{DḯqXCkEv]M*ZK;o(shH[!{ w+ NS.f\@⣨GEMf><;DrC Saլ!ț,L(eHTRGpB NJw)JR)JR)JR)JR)JRǑȷ['<$1'cCF|piyfvojJNaf# oW?na3Ozs~t ޯ륶8f]-4~7m70_Klq?_[g?ioW?na3Ozs~t ֿO6Be\;䙓(ӸKg҇rvDB U $#6 jQܨ,V'5бcqYZc;+;kIҥNHQ ,% kZ_Klq?_[g?ioW?na3Ozs~t ޯ륶8f]-5kM,Ɇqf-b2EcK'Թ7%zH)^9jNQv0%h,+"JR)JR+׿)JR;(o JR)JRmk.kƭD 9x˰|mgr1)$I Lun^ s/k^쮎=Y7>$#n74,cbE0딱Ř%*"-pp"y|ҕЗc43Vw2ea"G\ 8O, BzFŻi 'e2iS)M᜵ v}%,D3G z/Y#ͤJ&%Cjԣ/ʮ]83&;~#CdMrŧ5&;K4fVd$pHbcF%=81a0p!JRџ3dJR)JR)JR)JR)JR)Usfp5ִt_TyWǖ&[)JR*%7ߔ'%)6kKR.7h<\#A| 8+.-tr]A2~0Dkk3?=:NKAkv7/ bBlurSsyK؜ŸrZb1sҥV[}:vQPDŽ'p+(4$,G5h{xKDؚP(I e(0JOMRּ{ȶ ijܦFs!qcO;#)0v^<\Bxw~ eT3r+xdR o@-ZA m ~TixU]>JR)JR+п)JR;(o JR)JR?Ŧ ӓ.U 2xdhP XrTe!XE/\mtrюKg w\]"qҐ9=ǎ)̐IcAViE'X'VŪ,6.^حv׷vLnC1]O/HeԶ.Zl0<3AnR˘|W0X/v +ƹ,zF0+GXJ #Pq`VQ* ih0$?T83(IDy!fF[(Y !.8jp`4d}gxm~qe^riXrFoU`L].NaS"QqM s+A^ R9|`c94Nlz:`2@6Hq%G-p0˦oBMRDdJ$kJQػ5ec7+ W"i꬜L>*\~}?AT)JR)JR)JR)JR)JR[^G>|&k]kGEG~\yokոiJR)JT;3 T6\ҫȱ 1Ƃ NcvКEe*7b!J]o̯~Tvs{O{8ۃZe+(s%{|rܝ)5u>ВX,!/a(G1U vayq`J >IMLhEk 0Fbb/HƂBT;bG 2 sx%@8#<)@pUܰ`+Vr3/KUu`Gxƶnçg!V([Jbs%!JJgAo W?--~xmoQؖcVrDzb iszcԚR$iPӒcڃJimn K,JR)JR+ѿ)JR;(o JR)JR>Z##rJqO;žVIce4P@0!4 NIhQ@p߰;-5のʿ.<54)JR+ flVgi,6_% R\qW.poF; H"HJ`b~am '$x*nS'%aUҷ뽮}22Cc:(^)R\ԭ&6+%iL/dB-2aů?7֌ackyGKQgvG1SɅ6)JW?vo8f.?bR+f1(3[)']c1(q0䇙r HBIu qg9fV4a%6ᬃІV8RVTLL˝?%0kֶ1*Bq=`@WJJR)JRm}n_>|KkFg17Y-dR)JR)JRVDLTҴ |C|J=aOkR3ɇe8Bb@0b#6TIeJ335kacf`.bkrg!B1DLv~c+-:䪓plʺuwsql]Qn,Mý!'TbejUi9*NNq HWmJGp#wm#,BePn8fͳ`9XQa atCdU oo⒅`eCmHT"ƐȞ;ѦXd e"11Z6[C #Z0%$Xl! jON)!NҦpv [#i{Wrke_]^ k \&N)2HFsgMӎNHX` gȺx'#9ɱi.[J"AtۼlMk"%6 )JR)JR)JR)JR)JR)Z9խ_sl!UY'JRkEGva}|y,j/{$vzk`(IYQ{~fXe4=15ѓUsw;cY!Kh*8 GJgZ0,dh#L L{\& K"e l9C6PsX֍ ƀۀ=H8]WQVu=')jT&; @/O~Ȯ.wd eac-XvE)JRh,_U% duSϐSUt)JR)JRҿ)JR;(o JR)Jڽ6njL.EL-jAsTϦTFS N/Jm~R㭌=c٧]r!"qJ<2ZUOY"&+4@4 0_ bל'-Lub}uy[8i߲,McC`& a9IB1Ao{u9cG/"e;%1;cs<1l7F C 3SQH[4^¢Jk s*#`& nl]zjEݜק+.h/O.!BօԪRy$ `7jViYO!}nToZ fV`1)$JbLbF@+ۤ맧Y|[V>ϸ'-9eYdž7tqi3s@eIw#Q) V)JR)JRӿ)JR;(o JR)J?E֜{J\2VbF1{˹G\xMk7=)0 0XrE6SC775=/9 Gh*ֱE=Z{Z/Hk$,p&AcnhT\ţEϑU\Nor)@EBX ,ssXZ rk+Qqi! +B+VQy,bfSV7S [E=xD+2cK,j>\r5^H u)JROKׯ?g<5ꔥ)JR)JR)JR)JR)JRkՓ(τ{khˏ-Mc )JRV[.Dy]{m\}T͠Z=69K fbh9$MȆ˸ t;}nF9v߱4 ;S$zyq=aJ\MUp\uߐIˏocex[fODxD/DNG$J A9)Jۓ*!@E $I%c $ì X @#{[ܸJR)JˋH̀&896ȢM nLլNRzdX.!k[sr}umb}j?IGLT#/ț37<6ha{D{) RxG`xه$☬[+Ct^uȮO$~NZakZDXGxb-Pb\7(<M,+#a1~,$I-E"R -1sIS;98!U3JR)\ܿl}23ɾ4D-bo8Zɔ)JR)JR+=v䙈? K)TۤFIɶEJf1v̏+8`J+01>CB@Kx ag('ajC7P(ʡ"K渮?A68`je'\jR$bCkuko[l-RIYإV'$G0:1hK$HgRUzsLav5ҷjdv uޭ#5mc^2&pHq|\rG~('M"K{ݸ..>&2]Ed ~7ʃCWuSNpG&um%ͅAV74G11_|Payle bݖ4iE2r( {q7{ݵjA ō6ܵcg4 e CKwb.cD*<>'b*mRU)JR)JRԿ)JR;(o JR)JKcӾ#5P;lheq&Z ah)Ng-He;OAZ:d@1l{)mɑ T9,Ƅj.Sz8뢩:Д;bf&ְk\JR)JR?.?^i _R)JR)JR)JR)JR)JVOԣ>5のʿ.<54)JRl8=ٵffYOLMgx&1эcnan-,A{4MVIfBaK["8:Zs2'ձTs"u)r Ŋ{a,-)<;"yLvEÙF1N3zdzĩs{06u )J-7ZYjYqZ3qNOL%eY19U)'u%zouRg]B zT#RN [˘N+3M $mJ)cs#958q* C$ FGxr?ػ(qݛ%R&Ù6?8'b!\pJx9d-pFf⬝b"j4)JR)JR)JR)JR+G9; m#p2sc>!]dU秝8B2f e*M F;=+!ĹnHԑB3J:'IfHNbг18C2qB5BAj^<!ČWN6o>n fFC XW\s$(Fz亲%ZRuG)N8يR)JR{^5nRiKؓ%t\j!86;lg"n*>1-q,;J^16UHXkLs/fs9 yBj0l%iEiBr'.6UƲFَ;Q ,g0fI_o4 VA'EmjuUrf=.۲[Kbprl+a`6:eۂgCMT܊kV@ѢoRaye;aMD1>!PQ)zS]]ӚQܭ.N!u)JR)JRտ)JR;(o JRm</ lV19X G:E[zũ/2JSXo)*h~$s*uVZ7X.5のʿ.<54)JRQxԽyduPKvBK\qO YtI.EPV5Dܦ+NBD,ac z $v=V$k9񄜣8!+Ҕ)JR,w\p8$dL RI]ՔbYȋ4%p@a.U0؆? qX&&hX#q֠,Xc63Jb,j<P{ ch{R)JW6/LLo%# 3e)JR)JR)JRV׫'Qϟ \kW oaAp{]izro_osIɀ#D ZE1e%H1W,1*zd@tfQtD=JR)TݕqUS@ [UYYߴVx7HeͿ!]d\ܺٵ&mmXSnGe *P&l+ Ze `F(@F*. JW_Nuֽ1f&>d<~%QoVSŸ IwR X)JRs_)y(ñk(v·!,P݀B/Ba$)TRz mwJ'4ۼ)hd0dLNQ-͸Р0y,lpV"2Jd5'(u$3qo/\ͳYQԗ6d&Yxy]#1'3 qWp?kd,zZidubpWv<2Ȼ2kg94☸!TqIksaIGLRLkrCx(4)JR)JRֿ)JR;(o JRnևrm9TrbSnM2'k#D2l,ဇ$&(Ȯh6DR\:s\FBF ۶V묱) @\NDgi8KO%8,JR].guVMðj"m/W*9Dq $`XDm(#jr.]'dȆ2%뚆d ɳ4& -sM BPnR)JR?.?^i _Vov`;$f=H))˲%PVenb˰S,5:w>t7dJ:bt=Ds?:6c6b,ysfX 5䫔0M +D++2~'tR)JR)JR)JR)Usfp5ִt_TyWǖ&[)JRKR'xI$>uS'h8n)8LTH-H]n⵩:TiXM|&k]s.MfU@&8?22sDzD&-y-L 0JZNVHR:Xgҝ=aEr& `XeERPޔ ]QxN4 F˼\=GXbpo˸R]XiJQxCH#R4/rnBU"$ 19R%JRFK:^#dmxս#1es!qJ;RiqubNpl hW%TUz[pP0Hm0|5u j)H<:Gn),H^ DՐ#yv3Ccwn *HAnU-杧mne ǝ#G f~r6Ɍ袤ZYx+5nfZ ^C9/N26qB r-^D̙A4ғ Po{T\T@QX5uأC2Ht+aX03}Z'gmTJR=/==qwXZbLYFZbHNQPΟ]Ĺh 1IFHf2 ghabO*QNބ$㋡-9M̓2qx jKXf91V8z0b*UV~ooUC`w[5YSs$jk(qJ\Yxs'& e0]lq3 ¥W%JVT@J(n)YqdNXRmƧ)s,4)JR)JR)JR)JR+glAL!0sd?8b%Q(I[Y."<2ԥ.)*LHjglI*ʞ,?)誷Κ3g#]Kr$n1/!f˓< 5h&gCC` qe N 8!0/JYaƲL;q0q"H\6$cz7:` V@ Ti=ҨjQŀaAӭ ,9khXѹ1<9/EиWe;|Óf!&0 1=0)JR+Y#Tnj,̂1jDU"H˸<!u`v!X,eRRn` Yzf3NFȸNr{8 h#RO1`&ƥ 0!*$bD+W,98̑˟Y]dL̵M2i(JR.ض$1JR)JR)_׿)JR;(o JR+eR$;6I8{L%.8Ǥy+ 1 Vr%%"ƀML,am{v&jMȑKsSrܙ#C{)dc"}wHRtD5N L rsJ~zu9[ R̝`ی񌚶_xm+pJ蒧Rr!'_dxxw;$OϮK*swxwsT%NKD3)Ppq1 B+iJR)JTtz3s̃]~\zy~@j4JHIʊҁX %6r|q%\>:RM !#= ů:+D++2~'tR)JR)JR)JR)Usfp5ִt_TyWǖ&[)JU}y/N1R'K0L4(*df%#ĕ(Lz1P#Ja>sqO+7:cƸ-11*c.p^a`9.@թl=[zU2?MyťsB0w.>Y9zd|6jabH4hS"J~.0Ŋoᔑ0Z2c9JR)JRjTjS钞y-Ȇ$Z$q9:pmb˹]{w{Ejg75#S;nG<aiJ%A 'rƃ;< q7 i#2\WsR_۽F|"[<'dR˻Ӝ:JԕeDP]n\`X+qUu[z#!3<ahI &o bVBV+k[O) &V<Ҕ)JcɞM񤶺$aos|L)JR)JR)JRdJ93^8$?\(ϿFռ:<+\+} | Q`#l^'l qk ]rء CIFrUiIŘIĘ2(J4w ,p7{^ݶK \d$ɯ/1YS2!+*rGTKL--ўtyY**@3Fgs>0جMs US(4 {ےx@ru_BJ-BU5:< O)Q?ɏ /ʔd%.;]hjT/c1ۣ9,J񠱌;Ui DPs:B,ׅQnDBQaf˱ni'ZFC )0A*{ sgYn&AY2C$ԪDz9quU2oy]>O ?̙{xQdϛ`O&|}?3?dɟ7.{'Lu`MٷcL͏ve gEH5)rOQ n -BcDaw0V)JR)JR)JR)JRQxLbr|kr.[X6&R4_2vRy4F8@w,.˕NU %E4*nFSIV4^a) }JZXSwMYS =伿|7޵Y?[Y7fF5"]]L8㢴ap!Z؄,gpotNM EX7ԥ)JR)JUI:U0֍ՆvdYsF"@vH<̼e `*5btcR, ISLje 2ж|u=Nf1JsәUukzJR)JR)Jп)JR;(o JR+c5^$mq;,}q$42*v!Gb38(p]҉tR;F 1(dy)cEy6XuvF0? 2bJ$~m{ݭ':)VML¥2 80&ϖW>e@TjX$NkJ،ge˒/Y\j$ap u#E֗\dJJ0"ŖGX/$XġR^h,&9d3cI(NgTK"ED$i:pcF]~;1<,2 t'_%<"#Y~:SSp f\6ֿe{+R)JRqgLWppB޹Y[pp\DJj eYeCZֽ\sX~y2IPd4el${"˖L{Cu m{kҕ ͙OhNK6LEZ#$IE!svv7~NWAm؝g-l~:&l/1ۋ'8ةM ()I 42Ib/)JR)JR)JR)JRV׫'Qϟ ZQ_[unR)QC_og L28&-\,8,fH2\YW<ѭRuD,XB3x<۬ݍ<'G -iVyH: S4 n$z\c؄7(1쓏va$H'9.;"6O{?*W'' x naєA*)JR)JXFԁ~Z¯iS5.N&Ƀb!YlIռe єqfY\| eI( b v#YeRr\gvDehIsX9Q7II}8cզw}41A14d^lmC,}P3:f%|ssPr 4J|JRskr&[]09 k&R)JR)JR)JUmz~ uKn| g#ksL!WNC %^kXDF\ajH ו&`$ 5+0)!{$ոza9Ǿ崺QѢӜ" R2 [[ΊoDg $y6)WFHޔ/JRAx(dC4'o0-17zRt0Eok߲dz._ke:=ĵ +MTt /r! *ujhP-hLP$-Wpn U~Ȯf2kDq2u@6)dZv]Ck1J`V5+/Twׯٛ<5/.5|;vGQZ)jlzITs&82%4 nIȰS$A*{o{o?S4|0}c=3PÇ6gze3'hh\1ɅAMn+Q$^w{+s6/s?"+qdͷ,&5EIbR b^4&w)ƐohEp]`>_ g}O ~>_ g}O ~Kd0xn6!A1R=FZ2c(A,1&! #FB[^)JR)JR)JR)\zRo eIA[J۞͑ߗ2XL !)ZRU }@ P@#5)6_mhO0bs(z] ŹA<}nHjGuG MaNmcXc.erf0[8] jܫt̰v_VgL[/ 6kƺɖaZi,38Vo$ǩ{Fzin.)ۇnJ@yfvK)JR)JRCNL ױ_$={? a ,?c8zP.If Di k$Rwe1Jqv_<}N{Xqke.؉TefʲH9ܩ=[qj7S2P v!%Tn)JR)JR)JR)JTVo892o2ᨖJ)TGeqCI]>䭅R`Dujpq<uqf2)2|5F]JHL҄\I"ޙ<-BSFHliC+RkՓ(τ{khˏ-Mc )JR`pG<w; cC\xh Z$&AU HpKP2Fab1X^ Bl6$Df:ʌ JDBdECk[a=Fmpf܉+{ا~^mC,BS7a-q7ajBziBMrdG]R)JR+LAt.٨M6HSX+!v"wR nE1oY#PCJE 6^JQ2醛ggX!2,ia1|&k]Rۤ'_Ị k#T+*euɣo#Llydyk\"ƘB@0 {ڹu .ȑ//ΚQpYm︾`I[pa*^;n۞k{tS [ eSjD~j@{9f Ync)Es[̥*4RT+U7:% Iﲳew/ni8ͰItv" .|*,ҕRu;wj!j1 $=;6XM k9 p*NŅJtRG}zs}P]kM𙰟dTG}E|<}\jF|8q+=vݥ)JR)JR)JR)JRWcSx80ϴUUTW,x%SiFP8[IL)952NT HS L26eY!FҤ$pLS䠷%88_yrJm x7 EF?U)+m2WwhSĚ50HGٙ`2%;ȱD,ΈC Lr.n^78P Igt^4Β=Yt ?'Pk rHlyݥ 2Q< xP` դH`Io=09XJ Ȱ$NH1:VFĵeX؜֚s+Pčԥ)JR)JW0ʛG|&k]Rۤ'JM\%Z㓵w`Vc\kZ'?FN!J 4(քDPcK(48rSdžok:Sٻ,o7(meXLNyxE\+B3{=0MkJ $3HL:Z[t);"crKpZ%1Ŋ~W_׫eID\*5NbDKae#I{;T~"p"Zu)U1zz-j*E[ X)4t.燞Ji\ ʟe)#bL2 (ǔuTqn![[Yr͙ʍZưD6pH {I$JWչ cY0~6aKfcfz8ю2`2`\-iqL #ጻmƧL*1c@w &e|͑Bd=+YҖ|ĭ1hr@9\=ś17=>_fMOYx?}pl\=ś17=>_fMUGzj5 =(NclFQzE:L(DZ%XhNp[۫.m/2gF(2զo^ꑙNOǨVxZqq\!nR+k/ jD*~שqĮ -Il,ӊ(&K99m!JbnU!v_A(u/$$,y]sYqܯJѷd 6&$q'nZ4'9۬nnT/׿rOٷGO\sz߷}*'Θљii%)sHFcgALl葫uv4'%)I ץs?ig>:G3lv>|Jo-(v2$)n W="@Z;Q_ /;U%Jq^`J%&>DNK!u+ơi̱L2n"kJ77u[9Wy&Sdxm1B GȌIuE00*+8lRy攮\oSQg|fX6p,9ǶdwyL6j"tP&ӭHAfnSucbvnFA Z.\ƕ CLMSTa2,6P謒k}\~XYt<6 &n.2z'Dl09$#598P!UffRƹ*i]L HwkW9UÂc9fưđs"-Kr%^ކ%OI$ @4Roln,, 9yHh#YXl$H˅uĦD(\.QD;H otVƺmz2f4-re{xY3Tx츞.sd6v.B. nѐBi!s(pXme}nֽ؝zocVf̕4#5+9iyNbE.c~Ty!\rfy W!ȱ̷.emɈdOQeP@"ͷ5jNPYC1FKyoe"C2BrOHr(RBUhҧV\º;zAZÜ>k.:M1$fc:$hellSFTZ'+ZR$$'Pӑ>G9_5YjZ2,.q+MLJh0ħȥ,e 1[kx]~T l^IUd2qq&xfL79j/(Eemz:_'y(MJÑ$qq VyQ`-ϸd1I1lr.KS;ayR'*lAݖC60ѺvsƒiGqt.LX0#2G "* 3HY>6.LiFzQ \O'q[݌L6Wv{?K`s!o#Ba/,{kv(Mˁpɠbaf#,O;w0*/kݵY*˓'ZA I8 &P]!Bsʽ2 @o{^׵{JR)^fg5c!Kc0HDQKԢe3~jclȁ,vBDi4!Zً06+y6~Auxq7O]gwlqSPqJŏF&IqL,`^/8#bnA>rwtۘ,+IaA,f=ҹt74/h{ \]^¸+]эcdڬ+f %.e5l;6G!C͂N S{Z0!m[JR)\ܿl}23ɾ4D-bo8Zɔ)JR)JR)JR[^G>|&k]Rۤ'JT8sgĆ:S\Ev3-<H_agXĜ)S!|rZG2+Rڝ9w!x)Od@2/3ڼbYDqu*O13DV98, Ī@z["cѡ{łoz'\ ##N f74S˱鴁 ʺ(pvRNXI)Gyɲհwă8w[+GRYGk8Hܬ2J{.๽:Jدng1BlӴ??_$e*Fe)rFK4f: X Ndh3>zuk Y# n!.egd$1R FX4FgdM#o(RG}zs}P]kM𙰟dTG}E|<}\jF|8q+=vݥ)JR)JR)JR)JRP|-j)57ͶYŵcpE($΅JUd #wDʼ{k6v)x[N938l'0?j4=>O ?̙{Ow矾\۩g,ӻPZz'# 0B! ɥ)JR#Zˑ1ShJ[YiZW PkҊ0qwr٪-$C|G/76+G+y4SIjD% cXB3 *Y=`SӟcxS)JRrJ-~;!ՕmlLBsIU(`JN*bL< ^!>a,sG9̛jcq2D!qA$joݸmo<',iWv1aӜ!`nfY%86SC=ږe>}SGb伌cF+b֙rqfV5cL TEbosmnYB,[f:n vP NEr BhS2VzY3:"CY2BE`°gkLf 9*w|"L92j#o7(g^>!gPYA3`/:'=3if7%Xh PU|Ƹ&T14 ^谾Cޱc/-=Ŝl)yib6^j~ YBʌ1bJѤ[L~\s+ҝbTdK$qb wBϸc|#FP^ ocʍؐEwny.iFU8DXp A:>= 1R!о9sz%7lęPIf\} ؚL)o}pb8KyY$VoDkl)` KňnixWwPMA.:[SC<G'!̰*^{== o*rݝ'Ofn{NV-A2d!-F)=Ssi \PAzՉdj.);jVTi;v91ۢ70N4B1Iך>9) (6dN<{v&vuh\ m 95Ո5XPMq "R8,:R\sqĪF B+ڸ#YGNKmpɚ%]XV*(H&|Lr G $o"X`V3Qy/%}dȺtVRwRf/t^R}Ϧ83n~NXx y !Ba1zЊ91 njRkՓ(τ{khˏ-Mc )JRWۘRU&2ۯqG49h+$RHBd JKCS . G+Rٍq!2%S`X=1F\, >,#ݡylXO@6aW%.* U'Z>9^wɠA$ɉ):tAX $J(J.BCkZַeҔ)JR{{zd(ѩormpLJ2+4K4p7EksQI5) [T2yi v% c#dqPQ$@ԝ-(6f[4X̽%gYuj6*-iTe IvK֮:nq06Y%n[ E2$n ,He7%H ;JR)\ܿl}23ɾ4D-bo8Zɔ)JR)JR)JR[^G>|&k]Rۤ'JR}ŏ E HR 'g"ݪє >iż4VK1r_ٷ-ޖ,αa1xnc1阳.?Dhߙ; tnȎ b v7Nu쒣]b["C!'cddr>4Nǧ(Ödd!JGGcT덧9Qv}nmB'c، >;$dxG!4œ]KYBHUiJW ^_y7ykwIԣ6ҬJ﨣y7-HZ.=]g۴)JR)JR)JR)JR8$$Ŕje(󆜓/r8hKovgeJG/[k36싛.SHl)ͬ ,)K&K8i!⾘eN.E1.0QaŗὪa蹮Q#pF"JL0cM.;ۼ0oo|~eM7NWas,bc+Jd͑$Цa9LIgh !EpW سPSdsygZ^@8_rdXɊy%A2QL&md(-Oh@qv%Z;R{ jEcR)JR)Uߎ lgUcS@232SC1/NBF$ִ;-JDk0ofZݮ]F%ٹm MqȮ 5ZpispQХ%@PH^i)JR)JRտ)JR;(o JR+3;]ڤW&''$/ l6;* V$Bԧ88FXVz{ӗmJ9[#Y̡XBSJ~V$A )݊0'D5SJU7'ƦGa\ iuώN8X/H(b.R _qSY>D/YS%dcw/z0$r3n<Q%ҕz;hn:ٺ8g >_4CFB8H ϵQ@;7 {fLNΌ+5:q#$[LZR㻥 NM\Zי_s!='h͡eFK%^2q6=R.$vŧv ݽ {VD"{\7/k{W*n:y!pkQ8HiнlrN^NYzp [\ <ݑ$zbmv&eňa0!VqZFaxw L 3b ht"Gqȸ;RV&fkTaJ|ݔr &cS=lSwL8@alĚh3I\(KZ 8勉Lqyp%ˊ^"v'bҙ31gM@)BIJQB4k)i- . $a =_:0۫y Fܑ 8;@qkH. ܥF S-,镁RjuAON}hH½F2׬ +W:?biH‘!d葰%NXx IO\?Ƿ~4+PieIJn kvYr a 18+1lENJQ3T$XQ%]׮E1lMdd3D:C=u3gCI1iPOspPތ*!I#Qzc0&cmq[rDzG y3ze)6C,^u'bcCQĿ_l- q.dY<2<gy!?@nI=jD 3ḟ%mR hBec}g0(Q fNq! JZZx'3!i/eA G7Oa8hFyuϋN@i6MAKjiII#!x)Ah j+C-kQ#M/wS m"S Hi2`ұmʻEtm i3-e ՀU0خ@6gͲ("XQQ6ǸuJDw6Z&4rxkHI e˺ˢ8=!Z :1Ǝkg\[ c3e͓OnsHW&Luq.,z8QiSC($V79fWҌLjt`5Yݝ-oF0?$F텥57U:)JR*rs6\UAs2a??dc8Z٢bPQRec^ _ GG0đCf_1X[c`㐤-m nrVĔimrAQ xNNc\[!dtT5qv$ *9y>)JR~eg|i-[p?d)JR)JR)JR*Y?R|L׿I?>3N+U7iVX$ ٌ~E) D%Fk,m`$!-tAFب3,O 9K>&D_vrxH`gtPzۯoJR;oc]m(?̈́t%R;(o R7ֹˏW~9Y)JR)JR)JR)JR+YO8?>wuf^| g#k)JR)JR*tjdf'\yZ3rK eeXnȂ&v{$2)3uA`;g"a1RI.vZ4 VI,kHhX5@ 7TYDrey)RW_ 2^3jS OVHP s,4PKvBfq'YӞezLU= d01ʣ._crfv}AkYQťչY7 !Aq&+ }*gzck'ieIr'x[qJvSD̿pWuw`۳C Roҩ>ۨ>I8 _L)"F5|PJԪ%+btM# bwK6FVV- R5Nޜ)77 HAI% `ֵjԨ KW/QxK1GSbB4<䅘 J ,䠳\ZBz#HT7Uq*,R|}<:X9fpdz㒈󍓌tK/zԥvg\M"2>d_\s$98YH^6_# E``[XBqtسf8*ȝB3G78XG"7/{7Zbqzh7~w6aݡ|cm+fzflի85ѩѻormpFHPAP0 6oaZ׮.Tl11w;QvfnG C}nFZ[ݙZ\buI'0'<abW;k}9M)bqzh7~5ZO^n,]WkY=GoC缏[}qyɌ:%Rh25X|fS@c[zBY"XLicT+k17.ɝ%zɜ3`Pݝq(DiBh\cLҕŖ_?zM&e;AiW6;a7`5l{Bq\A i:{M. 0 #B"xLE!ȣR68b6ƌ )'$,kZfkF1܍p(ƹkjy1NLY[UwgX*!PIKaܱWttqo26IOƳtV@x06"M".-6jhƨhpk$rNrcNa,Gp_$rr㒱S p).xFa#l͑<%ꔜzmI6k:p T9~s(u 4ZLR4L tBhw]zk#8Î[g"r+>M;X !8)WdDJ:>= 1^n N$or]q8#+q] 7&)UY1:f6y򁥳>]b'L}"Tֱ %KΌ>ʼ~/x Ltqi1KNٽLf<QQ pvQ$.b 0!؛!PmgJR0xvMqCM`S:k&wbVύKB2TXS #Q!%d>/ܞ udWĉĠ˩)aQ9GC_OV[L2tH2 J"RKN*dآ X,ֵkZֵ_ޔ*t2rMuoQx6u#Qf*ab\ATk.|$ձ8[9YNi"$2/h @ t`X$b,=ýph^蛷ƲIfa!JRu A|Ӱ:kҼlkN"8镡#%'͛@ަ=fX;{ $}ܾk.Lw/ ?(WLmq#~^%8n61Ѿ0=5k#˰naVq&|Z\'J=g_,)JR)JRU.^ 6ϗJ!!C~VNqWgc2`Q`o:LpOy=%nKqs$_BߦR(Q4)@Zq`WCP2n! m)JRrɝ%dmέT6& luN+[YW<#$^偨Fv%q3+Qm'h٧"I'+5 mlXn}$oj1kӣ"biJUmz~ uUUq忉wV)JR)U揁7utZOszYٟfFNcG/bdlEc;MR|:<,|t=DO'# =۽cAXv{^׫9,^S#]`;#IE9lRFy"V%q$w/ H9*1 *0J d'!4d"D2T˱D'NAVXk kZֵkZC=[fqSmY*.=輋MiZ{@p`mT("Zl{X\1n-UاGk,xT'0bE׸7} ˈ+ ¼!+'awu0O6< " ? g1gVd$'^8oݵ^GqG? ~)8oIHQj$_J}(5[a%>0}?VDkOxL5D@U&"SqG? ~)8oIHQj$_J}(5[a%>0}?VDkOxL5D@U&"SqG? ~*:'Uśڧ,/z^Ihfb%#6&cj,.oQ}O0/(];z}ͦnVֽo1mrRtVTM,9݀w37Z|y!ij *b|A2)JR)JRп)JRKmbhWTrVÙg4D:Ɵ9tNc^eI"Fڍ#srD%!)*4HҕbHXX`6kZiJRLGhg d,M$J/#\ @`Z)hK,=*9w{ZʹlB 6 ݱkd odWDJ9¹lf0!'<^ E"K 6XHRi!4 0C E}eŞrh۳kvD䱝`Z]ۆZҨ,) Q 6GT|&.6֑ rF-4'FBբ%Zm@+/eǭZ$vcĊDŽfQ,Ġ<2պ Zܔ"\ƹ *|A ],Üֻkӑ ObY*3RV4KTXFYZ }(fwo.$v`%?#yu #n-έA 0Vkڥ)JRtc3Z?JV?ե+=rf败)JR)J\m>dS|KYoVep6\"1R~pI[ Y=㻢+]U 哚M[%⣆daZ?I"M8zBڕP']*#]Ô]\bCA#b){;d&Zm$dA &"Hbh[C%vd.î`[W9=&(Y_il> ehgG B-#Y%p;5qHL#H}PƌASZ(syP@L53R5ʊ( &FOur')EE%blKN'\kڄ1Ra3g--]l}JR)JUmz~ uUUq忉wV)JR)Zq3혀)/Y%b)f.ŷS$g$ɲrK+b O% <ЈԪ0׿M:Dĺ*jKlP$5Hq˖"]}gHe&bߓ,5ʑmV{5k0~I#inCg) -h#cG+A\1A HgKYP+ )"RxЕ>U[M{$8Yfm؝zrpפֿ=i̓C71J"kS"5Y%su) aANXwXA&y[:8 f,':a+lmfG٢G&8ߟ'ⒷYBoV2s/&i<ɂpԍC,yN^;yVrBKnWla(% !Lx)VۇU#\G#[u^MfX#WΙRk"Q(ȇB&ʉ3]!l .n% hkh%X`Wq:ݧ[MxkKZ{#G$_ ^K*s'+%qk1.X6aZ|q{SrHTFֳ(pkO1)91(w X )JR+_[폦_&y7ƒ葅MgVKY2)JR)JR)JR)JR)JR*z߾>@#|>}kmw㕞nҔ)JR)JR)JR)JRtc3Z?JR)JR)JW_Fj ƫ=ȆX+ ^[3x$@Ÿew"u55P&Vαh@ߍ,24Fqii~xi>oG'Qsf--hC9PrR!\rJǦ f*ik`4kR)JR)Jѿ)JRoo;gosvȒlQ^}S×]F&bO[k Dwp# >a~#rӷ/TvCc|ʟN0h~ϑSُ?*Ս4 [ dG=[ %:w-AH& RY8O!0['jix |5lY{Q+. WTʧ/XH3LKs&~CB.V$ϒbLhT΅$> (Akŝnlpc\yce 7ҦytxijPBrAŭ@RҔY-)JVq&|Z\'J=g_,+Qww07:ѐcc tYVc8C1ƐNjob ǒj"NIT׿T->kǯY 0έf6yiF.Ƅn">ذҭu@"\¼\_}ivѥ'&+ SG(ݜT>8bUȣ[,a$V$bq^k99YAWNF\ܧw!I!Idɟ Xڤ^rJ0`m`p 08{6lRopg B#GM'%Hor4jj5 P5_RM+fiqs}1 ŮŇ`g@<έԪ dbL. pR P&0xX\fURǷYA\Ԑ픲F6yyP+E˝تApX&9j-z:,S{xĭpv҈@i.c$ (ڴ(#rmyRМuX?YC'ƞ ]3+k&]IsYI=K4ע wQc-blyM"BcF|KkFg17Y-dR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JW-b쓊mgɐ>vqk{9lǔnWQJFa>)b~V%4Wm=?O)l}Mg'~OJh?8{~rSEߓ+n6Nܔ_qp>䦊['%4Wm=?O)l}Mg'~OJh?8{~rSEߓ+n6Nܔ_qp>䦊['%4Wm=?O)l}Mg'~O՝H/{4KNвY)u򣗥,*O"Y}¾n/N˸ ۧ̔y%Y#Ō3RR$ڍbA:6y#ۆ] ['#lЏA=}fg(!4g qƥXӥJ8 R)JR)Jҿ)JR;(o JR)JJ[Ӄ_7-4Es$1a{_7otBÔF#hԊ1agDeNщTbBܑG@cS BBkju)4 +ڹcsw8̶7RbN/wu|ccd9bN2TJZR)JVU.a+226wY -M4DGD6<qsҌ! Py90^GX t|W) -5')+p.Pr$\F*uKJ)ZϺkp+lߕ|pWtZRu|kx؞3a )Oaً*<;ǒ8R̀K+}BT;%s. kI)01uVkkLV8>A0\Rw BYoY\PޙJzQr 87nm𑘒Z +ʝ5gb{3ĹvL7{3iN y=29Ps?7iakf?(6taY{,o~{pȚGDM7F%2+$"ǐ=~t C_EqNbߛ¨KpIeA ׽mkj\u1qZ+ųB) 9Bq]a\:aشLXaŨnXcIN7Jَ@&>bAv ((t.Y<5Ɠ9dlk!!i,&` \ TnvKnEx# dXarvݣL^gǦ0 mV;֯U60'&fLtt^T=K$h.eI薥UAw))w~{^ֽhͨ| +p7?o,T&rDb t9!EDH6xˀ2ޏVȔ@{RTW>#>zV񷔎n^=S;J YBZovɀ5RDv5Bmo ܻy??ktϿz{ O\<51W]qJ'8K4$ZKJL)y.$?_/F#z_нy޳w}<x>ٞ@5?`Z2j7i5!ţ:KL!~R@Gq7ܓ !Eo k{Coy{C`sv;ݝʐnv75S}|&~O̱; AsHב1iB 2ɔ-`W;*4o[i`-ah.~Ðr_= x+s<YE v oemsZ-*־0v\x !Os&IY[ԂҰ#BN0xW{y~ʹ*dÇZ< Hcuyl_z+^77H+3Ҡ[torKQHJ4 JZ5"~.)MJm5WeA$N256+veIyP4{(m]_eNM_s庨C!dÌfE%Kd2rZsYAx(v4qI>h'ѕnUQU*k JȶWs֔b EܺO"T=Q?E러oYY}ǣ w?W=13{w;NJv`4az0aRI/3+JK~eA~0;Ek 6տ*I[dlOT^K)HP!- T2Řl+᭵WedN=n~ n_Ѷti^186.$mVVI;B{eMvXh#˳K+@1wb29 VZU|eyc~V7Eɤ(M3U싒6.))ae5ebd!/>rn' Yˀvkq}rx9Jk-Lr",D&mH-׹/8h.T)]_^ȇ*#di),JY dqea4d۾i?eo ܒ||>mx;Z&il]ryV{5!0b8ؖhdmUoƐ<ʼnmsglS$fE7*@YL I҅,`D {UK,\! |'&tvv_9ĒΑ)b191+S D%%M=v\=̘=Şm5[u/'s64& @1h]FP 0 %#cdgˊHW*z} ڼ^ȺSô )cGW.X,EҥW%K^ tk]b=2E5!:c$986=7`ØƜe!e|ilCxeBeZu#Rk~v^v]^P3!V;{c[czq+^XQPi0 +ֽK~HwK:#m 0!fԜqυX T%2ʦTq lVb8L9Exj^rRq(YYeW'373`PRtF ^Nn_B~ 3^ߋ6mB{!aRJг@6\ qSI4ѶEz\o=W rL{mg-1\cj$D!K2.ʪ,s؛n SYWe~'_zGߦ<~_{\ ٖz0˙r_°1噁LI2;lsW0́Az$FuafwB!׸tozwY1~`xO2yJS|) 1NU-(sR`x1wD+3Om'0brЫ!2 < '0A"\m^~jPRb$S{c|`VƳ|# ?18Z6f\VF0@)`#tLuWby5)7ZF$ƪQHAyӐ *2_7iZH3?PYs5ڒ'rPBTe˱ignZk}=w|Gߡ/3689!)]̸sħeč`+kpF (,@Y` }Z-kW)JR)JTt+{TuVgFfp R$4P*JqwsV *Dcg nHnhKHg` Aێ@y@1a !*FgǠrJP*HO* {df4^p͓vR!*Jڠ(P,k<Ѧ$}kγi6[v6!yy=[DHtu=s|s 53#T,v^[k2Y,8!,PȤ 9t+V;7U唝}($h\R_c@ %XD3 xCZַ{ޠ5q js0*ϙw->pSq(wIEdl5YBEJ; Ir \6R)JR)JԿ)JR2׫J"DRbama jA06k_Ҕ)JR)JYZueŶ/aF#L@ɘq7$6wwTؒ^` `EaXA{҅vw-j"pZbr-}6h2xvT85k2kZv+@>tDe<稻a5` ج!'77[)FG㓁zV!.^{6oT K>ATz&б"qƲ_P{:.mq[ݨf^sZ华hշ97+Pzs@NĊ, 4 XaVEk^׵~JRn_&kC H"e$RRuJk-8# 1Iwop5Bmɟ;V RAn-Y 5wE)Jӝow]˴1Rl~ѕxYfrЕBHC} -Z0NyF:JT6osx,v:qRwC!J"fl؝Yz wA qyң:#)ԟrs=)n2HJ\]+xF:J R!n4>+z7Ӓ>XJ/!"sZɖq|P!Hʤl/0iЀWH""{KE:(djcxӕ9t[,Q\V& S>_ǜAkXe. O8Ly;>K2T6)&iڈyn`QtSEA#JM zPr`'NFr]frFBqXc{XŎDQ9U E[;E(U\ǘ"B5NPD.GySwA^W2ASo KC喙 3x)Ab n=`d l/*|$'MF5 ֔-1q-q+k4M/X+"Yr 2nfab?"xP+5A@dyb{ &'+t*IZ˱qgR5!&CJ2r2}sy2^:Ě^di;Hv)+.0Ec3ˣ';7>A{N)$D f匢0Aȹ-]#ofp^/mY|ucÉO9~@Mp6PKY &6% BޙLaH#,ӊ#qce<SS2tXLk"A:]kuJ{JwILN@WXf9X<<,/2ē<5I!ї #:E2EJASN!rvci?2ɹ?` gi1p0ĄtG^kdW\-crmaעy̷zaPg귞U&Kr|/jb1b1HQ2V'Gc+< ʉem){a %XB}^zR)JRkՓ(τ{kwpԔNK5~g]4GcB)G"V >tA}^k| Sƾϝѵ>k| Sƾϝѵ>k| Sƾϝѵ>k| Sƾϝѵ>k| Sƾϝѵ>k| Sƾϝѵ>k| Sƾϝѵ>k| Sƾϝѵ>k| Sƾϝѵ>k| Sƾϝѵ>k| Sƾϝѵ>k| Sƾϝѵ>k| Sƾϝѵ>k| Sƾϝѵ>k| Sƾϝѵ>k| Sƾϝѵ>k| Sƾϝѵ>k| SƾϝѵV^a0YAGؘܱerJInc%,pI> qwZᅿMgVKY2mɟ;V?tX;#`nZYll%4$~k|r&w?-MT6ήYJ _Ѳwu#l׷DLqaO e1W$FXS:=.g) wT6đrp嗢2"e%V3kTۗ~|F7TM8lE[LLRq $X; &ОX\Pa\^3lW[6:ϗƶ߁_5 \7kr2:ͨҍ׭Q9x\H"^׶>!1Sp`Fx..dnEt7kvPd$pI+8HG]^([qA*(M͙wS5ār#G9!ӎѼnVuj)nY_Ӳ ~\2й40"T{hBS,edݔ7 IqV }Q{\xtt, } 2IJHŤ&ཁ+h}{I2l]qpڝHP0r̐ovnRkDbD`wmDo]ԛsFkՓ(τ{k&3+%I8E2T*_g-Ҩ4/ LRTs?m#< Vj=;3Y^mNC_\kNBy < ;XK=KfOf{^ 3/imG~㓍L͖m6:2#Sd}I8(. qM&ް |N8h?&5M%JQ$wMrb$ "od 9M1C mn]Y>޳6 WxCb.6W% x&@|3Vlew DI1gIqɨDlP+\Iq=Ӓ($ }!|ŔdW}d≂:#clJķ ,/KL{Zr/JN̻M;rfeaIab9-5uи4-k ,7!5`XJJ[Ye rpUq6Zܬ %g "Qc<i-Tز-5C( n`k^;.&.㉳6nտ✇ ȐI̢om+^]IBaWm-Sb )!i45$@p5 e1uei]˜.- hcr:9!;D'(MRDJV*_ӕRq.b1&0T뾧cN oG!jAqiFĭ^ˇNgNLڹ$Y RtjZPte0nvEuB%"3k.⩹;k B^9:-d ))(j)\E]-Z38ָ4 wq^wkr/G/DyTU;1IAῩmk-Arc=@n" e.>‘j݊-`bF#9:ZxHU b9֢lr&% 3ԚQ%F޸0>bى'`13 `J E0vX-m1ṗeܟn`=> c?V> Vť)JR)JR:kEw6EQr&ervM#]p+T)p\UbYlMh'$Mʬ22r6-kTDfM S1 n5I,EFM`IvAW7688d܄R]=˜NyKӍBR4*Nw{˴x9_vm\QMhȣY.#91;si#PB"M Gu/D84/[}YǸ^sql>,}dIT\i&.?F!{dnE=tBzTLQXk7 sRHR\ʣ'9P5fs+ME{*\Zd^F1-|Yi#[Q {ϱ, eܸ'zfto! <@ ,L1p @rO!w)"(k+gD.4$G&S{HjKPr& Ҭ32r ΫE2`i2) Λ)ͥ1FܶA!q%VPǃ>@x c@xGcnx4L W /zX,DeDABUY)\PUXH;˾h/]YZ#X Σ(Ms QXt*eϦ# 4^T;(HE)JR)JRտ)JRߞ'~.sf|#lF=#I-+cG'}xL +^Ἒ`Ϗv3 bˑ\hCBYe!]::ĬJ; 20)JVlO"'Fs{el4b5"[prV΂BKRBw9R>F2 o{]'~1O_S?>"~}Lӻډ>sW=|]/l_Ӟ[wĽg,x2H"cc d9ϒJd ”rQ!LzlYbtWo pa5> hzS pa5~@49.F܏ (5n ӢJA5JP*:iEs B{kަ2iqݣk%CpQdQ۲S pRDhHdK{orpGi k9jZt,SgK&+@BytLRJ!F'_+BQdJT!snk6 eӭ90xz~r:Ɠzp;ď Uٖmɟ;V RAn-Y 5wE)JR)JR)JV7} ŵa`/Me(\CT'ezLDYBt%(nrt1ptTTUFz{е9q\NL68yJM^h7T¼$Ӽ[HHTjgbj*J"gW!jdq*f}edvƦMD̨ܶՂ^Xn8DĪ)JR+e3%gLSN9vTܵ`| rXа-*"jUEYpֽjO;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}u;ŗ٧3}uDj4o@H" #JUJ"R,Q`@Y` ֵkWk>gg 9x zu dqqC43-`"0A #aAm{E('\y^l_8'8fYߑI!rH㏪M(!,\iQbSLV{5k%:um?DDUIƽҔ&6 räѩ$#FְVtfoPqYvge9ⲪoG&l'|Nrxs2|k]Am1v3y$2IB2b@srqF= m_{MU;n#@T8pĹ2Aq&{V9(%RWnPx JX'f_X6O_¯ך4ߙMop +7${kK!fhi25,R7SsVIX!&aز(l9cMX•dk(>a+-$lĪ\'}CavZP=oWYqf|OaeQrn4ҵrLK$EޚuVp~^ijVOԣ>5の 3ecסp@ؓr:*cAb6,1}lȏPJÒǑ&1rtc ec4/0m&YсўPDdctR*uRu|uYlyf% ҨIo՞C[TI%Qd&ZZ>fA7\ ^k| Sj=zs*Ib$W1ZGMS)7i.*Ir6Nű?4N&QhaxW䜨lխ>RC,ILDPn T B(,vʋ4OQ< 7*՝}S!,_ŕĭ!>0 .ud&± ֿmrwkr/G/DyTU|:tUy;\1R T1W''$%,Ftgm h`_ռjucmcfCۆ@U7N \ci;bYǢ"\ 1' c,yx;Px9GR\bL143/q)Ѧ$w{WnwN@bO${_HʪFAJ#Pڙ@ 4 ڋ2XiB.ֽ oڥ)JR)J% d8/*phvGTyײ)2a5 Qc&T/-:\N0H/Λf;.eB`0ɩKq |nB[9kNK %Je[39k6+ŨLrɔʔtWwOL2 t\.ʑ: e"fI߼I(u?!`j~랎hj-aĸ6kfcu|t.%TŔYJ>I #7&q]>ዎ fD]xBm1L(Xg>W)bkP V,XO{xtb>p71&6ju#JFٯzYmFkJ_J& Ȱ)(XeuPrL1'/'9:9jBM^$a0@Ȫuj)?˟` \fI?V^n־0>J"Y/Wq lu^1gV׏qT ePPf6pʦn}r9n#5 f|:kF)d2>DBO uHCjEabԞ20x㫖lGKӁfRWʸo \skAm"]XY1ͪkp.g o` {lkM3AVm+M&:.ddd\$0)P=sF(}'[s1+Pv^f09v>K aH]e}Dq<[|fn,RIHHۼD@()-2J^\gQVA̱FG_0|^꡽]0"w f4ĭ1WX7F;}ű)6Rӕcn6l}z>`RaHՂ$W9J+5m@TҔe { %)^3\Þ{4\ w;=<R$hnVJpjn*Rd^m54#(!`VeoץmI a\^{ }ZϺkp+lߕ|pWtZRڽ:yhr}{!RT -'cGsQG#9NjCsx 8y%w;oB7;0w1j$])JRVD/Y3Ermu.7dWgH50T$9 nPqneY2)U(巪[["K5WqܣB|eirU1eV;7( yjkibL''X=7M]&^|*uX=/ԞQ}+ǏOzlS&2SY(e{܏#b,m>'0NzX]Nr3<{—UNrC@`2VżZɜ4%Ftr娡.oj#$'ȕ=Nᵕ{-jP#r60Mr@&twCc.DX]e;k 5aTRώίH<9_ǖ0#'k^ׯiJR;řji%1Xrkˌ ?.&?9!G* 耤}HS\JIc zɷ-ΙSqs -c|. U^VB5ԩXΔ)JR)JW,c\$J\G\[V23Fi뢖 RAj!H@Nh;,a}yЭ*Ŝvv)Ӭ(%Ru={@/IӮq6F|'ddS0#4 7fq6h 9.E1s-`yf5rSkɵ`r<ͮBC͈K,n@ܵorֵhNqՄe=2idiq'CΧK4ýUce%-[2n{:ey^Y0(xycIRnHc~JE$bvVśbַᘢ>b+{rԊ*j[N"E)`h@`XXav^膥&I[@^"e &Eba(Qj [h F rthn䬮Q1)d0I1mqE ʸ7Bb SɀA @ЀC)M<ӬY!RθI%-)B7+/~B䈕`rLRޠ C_ MWQ39;q"W4pn1KȎ8ۚPwIrs~ts1MI♂X> Ŗ8qlwj i[]+1'Pq$+>>yE!)6g3=ˬ7 KbQxsEa"OƧzg.=Buf7dl^QJBP*9 r$,0C?VD-^)L%9#L *h0i@aF\0 R ͯwKF6\ ,%P XL0r`6vr}[ONqŖOfnjZ>lB_)B6ك>Б"d*H4Ğ9n LI&i!z+~I&Ic6@"Sd!D򆒛f Q ch"+E/GGbƪ94@rєbQ -) F7mܷܬ :ጶ]&fF.88c>z:́{kJ䣒<\;Bΰg2r7<>\ g,U%R3dSFsbQ"\`aikE1 eTVmnky&-U$9*,wZcKxF4VDjwT4'rlTBix$Kpt;Ch0i2qy/ޖU]K LƏPb!BU (4z#ƬvXo6͟y@3INK#Q;*+>rwwdp⒔k!ҕfEI?#U Nry*(YXItYbsJ9İXőSJBıj6H:YYƷoG6"}5ݻJgnJ76/i \v}ɹ}Q]_ŵW^1Q3,JЉB7Gcl{ԢW#x4k`V0v,'/LA6 {oۙq(hԃ_) NjmoN* Iamt@+㰄+7 UVQyw!x/dlnIL Cߙo .y*[jEQdǔBU 1, vս&lϠJC6\J吔oq (Ez[t0ll .izLjlo'N}a(d6$ (,8}09E-W ;pNd(IVpL2sd] ۚ2كՌK:"@C셭 fu W8ˍB\לrŊL1JPi S8/򹯑m؉n\AyV;кwlvXl3zBtFHFX(Bm7 F!iIG{U9bnMrL5-/v?>p0hOX԰dY;RV3H\]O~`?0hJřTjk-ɍ_`B Q-BU$'<agY3J?&Osrk|\DL3b6ޢJХ$H^\^,cX;{1k?KclӴqC\h!:46\Fm;'|Xe{+՗glAL!0sd?8b%Q(I[Y."<2ԥ.)*LHjglI,?k8LMiy&Ƹq$a':Gg+N2l (l" %vZGJNL'PQAO$\I8-p" Vk^n Gh2Fk?KM+ȠX344b(Sk)ts^2.pz ^Jx|`,mxq*G#m͘)2ՌD` B0!UZlQºx.Bcx6ll|B.TcR#@ Z,brQ')JR)JV/:-.TY)qP.hVB 'UGsn#kPzSD VWhHEp5.3i%|)%.ohX ѽKM+\vgJ=c \=ek$0WXC =q8שD+fFRJ"`Vpf e:Tdnn)cY{q>_:Lo*x% qT2^⠣aX#oݶ!Խzl! n8F߫ l3!}$$2 7;E-N/9SI0kB>\x(?&w[yv49Vcl?Udxw& jP1 sL$ElF P,hKJ~pW7&V 2IWI.v2lR%ۚfrT.H LXڅAId.-IP4,3P-_a}J0Z7óe2)k*(tHM3ZU )Ө(AKA':;=əG,xְ*.zR@K@K %y"`&[{]!̅0 Kpd;4`lkYx^!'.x&#l~"62̧&ҕ2qB4m!0dg-,#@0GXA=H_i =g OH?Fi%qbM -G#a^gq?] -)JR)JR׿)JR;(o R84_]/p#`iBç)Pyz% X,=hTmhkԘ38jз.$,/2s]sf<5#1 ](Bv^5knșCf Gu+x]Ziy C #aw6݂Jn65lZP\XyjS!g\J( Z1=i2UL . +F Xe{[[EYAfd 6͹ QBLV9M1Ɖe)#+u;̍R1ZJVעgĚ-)zZȦ4$ B,%lI{9g&,akγOxeWB`T+&=g) UrW2"&ۈ+E϶8qcFC&P, |Q+|q79@DePA1n <2R:g;ChiZllu -d{Mnzk8A J9 (Z:ѩnsYMdHҢ r.IZޑ=/m첱M۰eq ,Xr~`L,flVrӒOUzr5SRBY"0dd;ܰ 3=̳DŽbgylѐ"#RQ J`QR|EWEuk^0tBa8#~jlS+zA {p_1,eHG](ytMc;4`;A!m'٘ѵY+h*D{b{6?PI%*T"VR %s!^)mPSZmVêŖ\[Njw 5#,QĐ\A̻kP.g?lLָOҕzuio\8Y-)JU;qkv\d9a\kZ5hHd xjLjYaI,=k_ =0m9`\g)]kNWb0F͍pB7ԷROi6|ZϗHe.*r`yؽsfLVȚaC3_ ^\IoF®R)]hYz0+d1|5,Pf'@c[\>+&j}2 <“r *`TXEkDuٰ0XBKdiY2F/ C2,e"e\YfZjKFI>M.;=qfBN9G5"EΈ09[ѩi0ddvEޅwJ(N2i/IL!g;{kԛ-6ixD&@d씱ܜRR-(Y)aFJ#Wx;›ASO\/0cܩCk`_FLzq$^%2FQ"P^Lǒ&|"H9AjBQlG̉X}RD)̷":Uny67ZnkRd)DSd68ِu7ySx!:ׄ8#ʵqBH<$1(N IIDAo{^WL7Fb}b]cOa2&e,drpK?Xi]8x(ӆƀ $W34xj Y<~rPj[X\ۈX&w{{T&|-3fJǒ\ɖ\$-ŊiJVB1"lѱP=kS'/]!qq0L's:5IgF7%fִw9:=Uơ+8r -]G><_l|շ%f*wa-Yل`BByb Pi(<ۛ+6o\Wi`].YHxS1PV*&p9'K488;1lstR#D1<}[K%?a]Y=6g5 0cZ3s>˷$#i]*mqx-H %j I0є8 M%Z)r~Dj^OHH13٣fp|Lh k \aRˊonm)JUoA¶|= (jc{ Wd׈1ĭt\~$ Ud|\whW6Oo #JJP osvR7:[K,-"Y$ + 3uQxju?&ғݽRO\g:m|GL~^|&di2첫8i 2ֵKT"i-Y.sݦ̅ʑCѺ hA!|Օؿ '|WEQG9`0 \%dqYrG aݽ|0!{s8vg9_[#G@am8a2[*y!FR$GƔȏ^YԦYu%ԓ͌- ºt*7'ĕD&ٙ)>&Z=D9y+Uo zlLշL?ˎT)"m>fyg*< -ˌOgNƤ;ogLqgoG\p:dU<I#\~zjd朢8%YvKw,ڜ*fkڝttsv$nh 7ZS P9\ޘ^.#=!_QsORA33qYmcvLҞ.7@\'X&yؠ,^.tMr3DEiVv*( c8At.Epo9.B4;'W8%Qh3bjf70Ag |RdZWNRtָXtγ <[3|r׈ ܲc$13kQM$X*>rBe.q Ÿ]0*s@49+RƦ6FWb0%M_!3!b*a@F3O.r3ތ(푔3<,&rt*J1tjT*X\*Y bmH/(ߟR"urFopѦJRt4ݰDY`B^k_ܵ7ٍhZpYeya& ` e рa@T5:$T@,e?[t2K.3$JB0BSӒq0'O,ɯ(B222 LsCCzV09׼O 8:DfNb#.ZU-^YViTq4bX7EiK (MX]ްD݂oܥ)_9ݥKs3R kݖnoHb@5+VkA ![$ʐ0#m % !RPB3S[yca{ֽ{{JR)JR|95FSDo9P@쁙 (gN& `]޸B+݁gltlz@ՙ Zz'&iנXM{Xe׷xR)JR)JRп)JR;(o JR+(<';+n 2nYɲ<0*F!)'$\Y&H*8Ěh:pEsPFw+ce{Kg͈D5qU9y$ ;4 =CLݯfN@HSկn%^@"N(TV)YIԘpQiJ9,@QǸ| xKRVŌ8Ğgg~۫K~Vz]iJRS` a/5DGG͟pѱYD1~ -/`/c̽b޽v 1z䟕.SvӐjenxaJ c,Cyf5EmaٍSQ *-b\g1HDw$b²35Jۉta2 TRcV^; MCdqDygB%1B-cvK[e؟'ǗGdǤpQ7 '% own;TYDLigۜ/K&~מ{)!l⍰EI5:eo,BNh,;km]:ꚽfV,t 'ԬXq-2ɶ2^yPVaRw_ wb!F􅿃-O:فS^gp!׍xg^Cb&Rj+QErɘek)3 Jj[2qլ'^cӄOqnba ƌVL[p` \V!aJ'L mia-?s $]xvnS.2Xmq.1 v!;i@ Dbn#y?,m2tn,<]A5Nҕ S(}îe}n!î}mPSrYiW"sw-ʖr%vZjr. ќ ݱcfs/u^6nry~+`F0G#v 9AF=Ħ˾mW~t,q$Uʉ6H.9 f'U%VJKرac@2L,0`n0ܽors鋌6ྠ>Vu5:(kvIFh$pbppL"lo +ZԈ?(U<b8y0-PpQ~LלWd$KsJIFBCJJg~I$LbE ráAerPyd xAtYTW5XFginNHS>H"*|LܓsF R-ہgn!v${,Y򵑤ӭuBv8d[1b$Cd/)(!3LNt-Nyo FĄ'F 2Z) rnau[fJbN[.džP*b0 9IEˆ4 sr7p3fx0|;14GxcJol)"Β) IQ7V]!/U-XF6BZ5IG,~H#:& Bet8Otܮ+}՟M7VB(j}FQ>evox$7,a0;prQ=%\߉DRw.BD'Sd@V jaK^h|Q!3{{zfѦpmroRJJ5V&4KL(p7{~|d{~в`GjVɟSP.uFfazii0Ɣߴ AFqùq $+viWR򉣌u-lE@:!2LR4Y4CUpwHA$)Ilt5ɮKϚdww\JFqTAv-{Tb?]w~ebgN?BZ;cg^x|x7_ dI}2|PĄC!Lz;erG6[=Z3M6ye89))f.GkyC]6&HRpu٤ѷf쉩a /Lֽ(QԐagqbFA{^FLJ#s(f@{.DZP胷}X7-CX(*0fʉ0vl; -්Ρp ㋉~?9~v{}L2zڦkǞgJ\S$b%OqXYwo{^e~gksxk]ٗwu~1Hqj tImFꌄ[[I&**YdkD((#-g4/MДJ!f>c^:=`X@HPqh*#9yV^^'\gu}S> t`wP WQp` EЭWv1wrO } Du&r+LXMXS~\':=33/Y+~7(#V@͙I^\5X3{i lQvRy2kbFw!!8o{x/9q- X ,ɏvBQ2#\H>lڝx)FC'j9Ojrt &x5q̽9 tIP6HY Ek'խǧsS~!*:?+Mz*PߡqǶ|Ƅ,Y6ÑkKY/$bsFI R&(9j 0HQŚ0 +]5Z#Jә[fm^F 7 O1xъ,$aWvŇ6d[X{j9W ,[bNv*`b cU{TJ ڈ7dX}ٸjMyJcN2GrzÎLM-mD PβRrk"gpKϛds,;|)JRs@d(bI~*{&Q#)HHx+ -k 3\8шvG \RA;)-b ^T&۸$ EKdѮ<Ynjt#ri~kZ #H3h`|1>KEGeIhna` iQ΂nj qn%Ԝ< ۑsclGaʢ膦7G3)Q!1MsV`M4̎޴7'.Lpѳ$ıZ )**NɔءFJ: ͣ{{3܍r3iH BɽQf^Q@4@ =t }L| %}f,7ؼ5|!l b,UjI1;bd׬Ncb뜜C{SjBRa%LYX<|ns[snbxdp yesb ?7#3wLPpjRH2LT(LbC&qohbX8>d|KeL-H^^ O0\M_>vV{~>{e}w簴d(-·rO1:Ap⫬ RSF%ܡJXC#;43IK4հ_GCVJȒ+X8R|gv.!Y#;Ǥ8IU|]P JFR@IJ%J~qnGO8p7&G쟈i:vwB<O+{F8,zU" 7(=Zo)8jUdi38ɭb9RUvַV(@N)kS-ƞ%lslTvks[1" |$2&o(0B$ "FA ÓR>rߢoy4wWlfCE +3;b. F%C[[q/i|v6%e͓@= qLH2 3kTyZPd-V \q rQO:8O#aQB0sUE3^ Ɠkyج!Mq NauNRp1|.Ai،&"P ]`,JlvrBuط;apsƬ2 hZ]Se-'Xjqo\IrU%yFg㏪wCBSeدd2┍9NIcpD㳔C#O ]V$J#>%:KpR-sU<@cܘHs %j>esq$NRFHb a@;XԵaLD i,?,y`6iPg"'Cd!LlilrTBJe"mS1g3z` rfm[!ibŲ=jA'~)2JY-ǐԩ5B2 5obf[t sl,}[=Y]#h!غM+5ns50QhףE$|4S@pޥvj8trnk^$N&d6HNBaQ 8$+)1^2Y2ZhV#Lj!(qT M^/5]NJ$7gRe"Bԕb Q8n֦@/0dq>c$x5>rcHá0 !i]TDy 25c#8#㝏FIvƬc7\n5'up-xKS CTbdxe_n4!a:YQ\a0+H"!WzplildI+Wjn!p:/}S~Cul+8knOnXVkj LFYr8P`Hg!r"XxJRP1U) ᰸# V!QmNK廧{F ]=$0G;)aS!{( .^D3. Qѯ5B㒥.?:\ކ xHЖQ.8D,d~)Jѿ)JR;(o JRHG\n&0=RVh9zHq' Ti6E<x ;͖̀ LBܫԧ ub{U4dNLة+Y(WpRK=Av<&ViD!JqJUd9ļbpS&v"ϓ+I73 V Ka&)L숢B-HY G`^*vEm@ٝ&ʎ[jp dV0f[%-P3 ̹RC ԥ)JR~!W/XZ\rZ,3Rar@lY&b4Z,0" H՟#5,|a6g%4g-5#o3rk(bD%dd~ Y\g+uFFэ`%:dfikW8 VJ,e|DRHbVdOG5 mIة\[[=z!2$#F`0! +ֽ <4$ʉ i()K75;f^XG^ _oJRkՓ(τ{k%9~j*U5aۅ ^H21d %md}pT 6%9 ԙF3&{iS)z:5 B@Sucb\D*KÌ2۫DOi',ʓEl.јp@Hz5;N^[)TmL4[o'I gnzLO+Cfw k_oeWp1\1ѩormpP-$I!\J1i&!iFop׵jIzr66bR7$+1HGԁ\= Ξ^Q1=7`~Qs qNr=;cO$*k4x`UDr0Ť?:tF6Qs,]Z#;]»e`{Y ?.IdLGUX (v+jvDenK)Z%EQ%Qr-[MG_&2!0^E.奍JA1LLK=A]THVDIwWTtQf][.8VҩȎ32KY=24+Q )'f4/`TB96Nq0~N50hEpbsM[G SJdĔ:r ,A%ŔI%k!m`!k[SW7cNdb,oeGpL`zm)TBm'`dsɬJdLg2Iq#(AWVD0bO),D7%Nnk׷e\.ZլXێT,Okر$X̉wY-ҷ"\`7 r 4I&u]"K>%N׏-\7HfŰTUNp {X;XV6g UbhEl |&"ԍ_U1o2fPz4'KЌ´*>.!#p2X[6']W;ĄDGu$ab@d-R%)]qMIoq !A|p @|Hu^]U"@!Z\2teӶ UD]NN8q11ՁL(QodjSCrS'ʬ+],U40^@2v;")[TJՑ U f@{ LHmp m79V%0D2#1[r;0랰]*qԘP8AXRԈˇ]QsXf`F"HV3. _Kں C1,`Rf j*"21Ƴ LƖ2 KF\7=gY5ކnV#g6Gg2f7l~-nb- * 7nQ IkKzu6kLEq` K kN0 M`p'sq_meΙ/DyUb7R3Ms~&qb|^A n(# $e-bd.yj\55zc}η_Kp?W)JRcAN6KL7 pdv9&QbZTl ;!)b: HmLKxhgϟ-y4+Gt* %>Lsd ӨLG+xFr [wBzyoBvLՏZn,(D戌1"AR0ɤ{OsاsҶFVgzzf3;HN͌OKҵ325%GggE,SX<ckޫO,|Ǎ>V͸o9]|ɈzEng-)^dx7\W,j0F??EZgC3qj5BOeA9;&/&yg+`G]%iyMQ2a+qtqXw`CkbboSM2wRNбvE%0p~蜙>{9)0, CRY`90 8I'ƈF926J2"NB4h%*DI-:dbN`ZֵkZֵSo=H`ݾ.\ǰX9n=>CY w5f:bMr֯geFq$r(vpjrֿmELvwf~v?uNl'a<>k8D:tbm?W^M˧=x&G]qѥ1 Gq41!HpRXlBwB`l;Xm'8Ϭi݄,A4Ų MnG!|ZR0;9'Bۘ!3(i_׆S%Lj#YG gyW&/l< |l1cr{SeJ,!e6[!-k[ܵPSQ9񛛳+cJoIY /vQ$BܡTBg,`-*nRT.*-5~:jU6QYhΒ39ks a k@B)dfc3G㲒yʼnF JޭesX {PP#t/9 3\w3hIRJF`gØ"8, Ø0f> mx4ˀZy8FacA)JRFB;UkW0X\"(R8EX" R%P&ܗ|_%$$\ۉO.e Ո }IVp-ё3LsK섇F+1@ l e9м30u6ͪO2c6dk#,"M'jn('.%2PP,0|YћƪAv(ϑL]SƘR6 Bbɹrx[6l\% ! wKy4-G %0c,e-rHB53)0r0HCUQ(c趮2vG90hlg <6gm5a\#^}^.Er:LWHsMho @ ԬDRD ;L_r`8J}y4|i!ɲzm ]\؟i[3tmb2$V$8 B/D8p\gM; F+Gk8?v93˻eJ`?0=8+2 [9햖H_ [~&Pnu4aq# pM4T(Rm,5Yu <8y11t$kcQb[$a\(n,֬W"XVU␢xQ}߲@M/MnMފ|W b\fqx풋ĩԳ2LCy&',= H J' [t9Beq_'8]c.Bpؤ-cTr&ZihԒ FY/`w%_.̚.f]ǛMwFZc[͑BY_bq@;rH약(oH09:qYc OFv`l75byMyaKLsFL;JDBF)6Ě'x'ƗoS83g7jfw &qlL2%^RQ2Jue&+\a[ݗ.<;:WۦcbًeHaEfj4`ڴLKFS&.e_Gڭ#ӧ6Lz|,Q|Y,dkrbh69JO&!{6G:T Kca):2$=H%qdv4] )9 sOXe~0xz3Xl7^H8 a5#XLx8ΰJ5Sb0#,05IFi e&XQH?{>FqLe탍)9 ׍i\0# LǕR,A% }m iˡpp-e>yKjcf8䘬I1ιF )l]^r:na!z!t^A-, _rS~ޑCqg8|uneXMnqVI r7kD&aeNcr8!ǔ^c{,$=(!0wfȴ)nI79/9 *tʇ7tKAg5ĈB2To* 8)-=$r&#@R}ҜGg3!ð_>πq!d|oql$( ԈGVک+qT5T5Fps2+L39\a.8Len, >-1$J0X!a.u]0Td*!+zQIOĭǚQ$mKt1{Wx!.pƶvnۆAtwaַIs!;(j\K6d=ɯM @(BLI.%ƒR. ֬3(m{ 8\B!ש56An j&t-wFe[)cw\ prP%ƣLq7ME$ Yb ZZtve1Y >祌X$ fV)(T;)kLA!2rFxq mosJRҿ)JRk5;̹͆K ĭ3h+;YXreT^"+Q)Be$K8 4ܞqzW\(̬ 2D8o=DPnx{c[]\eZqq?19)>Cl,IV6i2yRFÄ! kI_ |CVߍXx.]dS\`D )kwo޸Mve)Nib'+2n CfPx<; a bNQ} -{ 2sw~\;5I"[} HKIE +x<@-q6m8dwt/ 7 p,` ;#B,Y%WyIzpq+"tqkY%㐷[ 5%G'P;Qepn̿=E$xD`;4H>0G51 "؝)G"q2KwRǣLD1VY ڽ])J9[6e]qSͬ21-wOg4 8V )H',@ݶ=>䦊['%4Wm=?O)lXcJpai.Mhiu+(K*oorFdr~~տJRӐG|t`unнTo ߤ=S?4wv?D6ۯ >r]'>#VZMs fsmKϱ˦mmF?G3FTfWǦ+l5S$IAIBD I%Y4g0|:d.y3thL!oeB1%m@Ѐg3|Nxd:8""Z+Hॲ &O) NOpm7"NB4~ 8'Gwo{Fd$1"+S?XC|_7wSU*|Lt;ۇ{r0g^}Ye>I>/C<,3$16Ԥ>dfr/+0GS(X5(= jG0() LI&gL}]'YO] m欨ށ1-cF>kn~(=/A.B)pH(RWM NBV͔:G%lk>اCtQƅ9jT!1ZBM\+@HA{1Ҫ-J M%-y6C Dj8*%h^jZSLy卜˞c>:M1@161(#k!H1 ʵ{AnײUoMI1|=p,D|3+bI$cZUW,'wiPSZ(2v+aܐbzqnUCv}kوbL`HK*ycן~&`덉zȲ=Ңg3XlGb$ /E Œ$ \s3V:_:WXYQh^z귄IvO }&+/e+~~2ɽz o޳Iok͓~{J.r,CbWYh09~D9fс*iF2E( hw {•m'OYus kaͻ/Ƭz.>ȎE" 8/0Y#YIQ\ YzR嗏oJ'ywwl{"E0K+~j?-OIw;;{;2YǢ qc2jWlmWqgp bD+kyl?}nUZ? qߧmZl ξC32uz&g,U&Nk₄*lް \ +.κs;~6٘#陧)5Q̠2KBތ('ye1Z7x=r7['s^PC!ЏH+i99]k^0X\9NoUg>>ڶnk̞c׏\='=x'' \|Y:.eq^ Vv֒r rSk )l2h5Ʉ,*-FIbfk`)nl <p 1I;h !G{#Le%`z5 MCuRk%vו>#\jy5k̬ )2F Y>"Y[4VBl{ql$y#ir/C{~j$,xzI UlIj-tLE0\1!cHdF fI!"40C00'a!y`(/%9ljiݿWa6/Bj޸,^C>7{ 5XZ_~dzzw6Lj뭛YgKE"qRrϕaTc#uF0 1jdR -=D䞞w92:BRR۴;B4Rp "%2[Z ];M}:d?ϥC S4QHB f/rLGWcHJj$\ܞ{Ɨ'=kC] Yد?h^rw^Zgysgㇹ{Ĺ-&_ghlM)7Px Dfѣ|K+grIJ52^z%٭}AɵYߖ3"OV)8m\޳(rW&U]Nt\c@^ɔ``H^tWrdGNT GSԴdrM1Wy#2;✂̚GйN=ǖF1+mr"RqZB+ˆYmc1{gY_EG@W.AyĘ""\GjSb28:ZyZ׻`mB֦<)~+P PqdƵݑBN ;2JgtPITfn^bXN0Wlu$!NSĩz|SݟAl! f༓q;4S:nMIã?u0*dU VdU]JE)INiYf'Dl9GяD{Q/ٗI׳7^sz T ?w:Kshi!gYty#?ϞKzgvzTAx@y8웩YILd`1"tęYE )D%"F3Lk҉kz.*~ x>v]dX؍o[?[e>x_?u֋4}UGGiK'׬s,K?'GS_KK sz C2>px#KǶm7<,m1r#4*1:, hXB oByhlԓvp?]'u 7B5#+|ɾ͵!6`]-'2ǓDzcTy%9οUt5X¨'Ef:Z7p#6)w~\ׇS)Jy*\Q{*4ӊ9Yxf,qGʇw"v(.ǀ=waf4UEmߍ mV?R&Zݛ6Gn3@zyTLI}q-g-1lvCT09y%jה?_d;@! )}hG#@ޗYra8ލ4v󭳻G\S'<Ԧ+'zDΩQIlqIA,aA,XO| )2Ok*J+SN3e?Ý7O? E忉lʦa=`_r 6(LcLQțW RغV;;e+HR c8ᛘy]C2ToZ28yjRdh(',X[Arr7əߜYH\ v,jR)\7؅GƒۊXXw67U/#]viM2HT ey˘pѼr&Qpe>?em6яj9; Z\DQ <DŽI,Q8 c\y1PX'I03xY%KyT)H#̭Rqw{aUܓ`,^V^dcX\ɳ"\U+=qvNoJU+nLJ&7r]fcJܙ;)[Lg>5-RbSNpokYhW;a nKI.\q@/;-F F `⯵Eټ򨑼8 &.H>lۀ14Sz򜙋KbiT1bcٍu$LsEs/fb9 GaxF"##1 d%F)E'L@!79]Mم[>X> +lZ0Ž+ Rd=W4mH%)JR5u~Ϙ?ګYǤmYÒɫ_~Ĥי>v_ʳ,bȹxqvwuTd(i´SsM/-u `bd5 hlrF5 *x.>4|Ke^i¹-Ó~;a?#_h~k;8Tm[F#NPdSӲ`HNEJr!) &(ɉ(G|t`unнTo ߤ=S?4wvwD8~9cMi&d^$gm6;d&\kаؤGFj’8:B $ C4a%w!3㾏_Q]]Sפ{w8ebqmcvs\Dc2',rUNrso1"r-诉:eDOwI1Tdqt9dXyEt5d#),,~Y2t>bXV8/8C>G-vWΫ9VٌcL&vU6\pB$srVrıy:(H.G*;8G2[kN&wA_lp{7aCkiW V,*ajVuWDߏRjƍyHC'2hG|j؊Gݬc+b\5(-4 5DB>ͿD%:9̰D*y dTF\h8=F7NOSpې_`J=?1Esy,?*S,gwD42Aj^vF5-΅ŵDcDžrIKR|;y`k}gQA{+WKiݞ%|`z\gfF;#8Jo-jNd+<>Ktb֭LFn,Kēef9|DtN/ʈCXԺ:, gYjoG?M▟j}|={]-~n5uCD2Ry'(i5la-66D{1^ꬥ,O~E&+?"aH˸Ǥ ]-a7Ǔ\鯩q J9c\z¬ uKOX) zuєJ 'Ui%哦_aÄ2 D1>a!>|L\ĦsbE't-#xQ>LM3P9+݉7cIYӸӲ mINXW9HO kzq*Bv"Wr|QyC1я 19ǕfFF6nr\ࠇ(Rq&I܎8ȼ[j_2ɯ ,7IsEv4n k&BɃc@SZJRӿ)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)X38ks Fk FՎQv`9a6@/aE=o^R3(q !E{ֵe8N+ƠX~ ٢ptM9cųǣQ9d@ށ!$D) $@@ނ)JR)JR)JR)Jٷ[uf"caYLFcuޚ'hWL˜idg1|BqB9:-PlD"<Eʱ )!H@-`1 ,`CkW)JR)JRԿ)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JWտ)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JWֿ)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JW׿)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JWп)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR|K9ǚ鑸׋kMPp?ad'rti2/M8 -"ĝO!ÿb@z3K ǥNu;cMJE j#3⧼z WGF۽$=:9=G*v vgmρHvky0ռ?j1>V'cVEV<;=I,c$H\9gpsRRd)-ZhѐrjZtS'.枡A`!Wk^jpwk}7fp[XÛ63x6N5_Sc'.뱼7bL]ZF}Tޙ3*]Zj fl/ |;VL/aٍa.J5/c#'B[1klU|~Vo"-ԹyL# `F<268ĞJ&uf+9c fKHߔ{V捽gd8%~9Kɾ4hXُ㴧ӓ-07f>Zxexmk]mܿM܉.|k9ZHt[0cBT\Y 8# /++ɛj܏)q[wƺl6e69|ݕ+ Gf%TucE@|@2WKs7=-VSP.;X6@u/=d$k * YbsASeݞշKV>n{Zϐ~~+nxϐ>:kZ|A#x0m Qk!k$l cope\V|csW!\ 8T8=8Č#mqenZ3AOH[e*[Ђ,J'V$ma#ᆷ0c6mjV2siki "$^0V&C6'zii < 9{Bo trŲ ;2>cQ0]K`\6cj.NfBiXzJ[p J0+,SDj lx@UIɎ0F2ֽm6^<1s>/ |;[ܡ7͞{ULg&F3FDoYف^IPNh{$l$0 &+ҪA9Nk~~lȿ`=Gr*g["fY+aŇFܥln)"sRmԜgi'{cKUCC3'Äy.dB[̱4Tkbq4 H MbaO/BIʺd}⑫X=|ʎ毗%nE'G;4@"IJE5J_,ԢTmaBGT_rnq3佃ws̍\݈0lM^RxBN$V_W`(^UWrʊe94Tg0E:4&[dJ0mjQY(p_1K3Z&YvO^{^}(i~qnDL!d}7F&,W <9sGeLpD"k iQC֐<"N"V)L޵PQ*H@%+BrPa e +-!{inS^oql{Z"I5x-fØ! *1+]VVm{pɈhqn!@*WvvסV :4 m$|rFh;H9pe!ZKHyuEc'mW0x\PzخG8;C%Ѧ+>ezRFs?mv `ȍ.V,ԉ6i]`+jwCs \ RMH91e|CG [W$I'VEdFęTk)9F J<5 N{&Z/ |;OKs7=-Vfy0hh<:w O‹ψa]]MY9_8 Z4+M4*_;8X|۳h8ڬ}evhd"f~|T͏am%ɗtqDIK¥w+/`ڥy'nG6EN5c`W,ߝ1&4x<:q*i2i9y)$"NM72K {ߥKs7=-S{cKU19n4Kwj7Ǭo&Y(cS鬜ӥ$aq{_{)ϽΏ_o529BY|Zo"ieƳӍ˘̓ʣ:eԄ.eO%Ix׽X46G\Y^&%eE!LFtzHT+Iw6 ϸq;J֡aeꖵAzm C#vxhԒhF)C2QjPAKKs7=-S{cKU;Oe6gAtf/`c1G)!k@(Ty SkÏ4J0tr󸼺!l%x/ضN S3Gcsu2y)+W4'.6I@PԀaT:9ZI{灲>bk!;G1#c|6M,rQ![kA` v܏a&Y%$*3lǗ'$.ESB{ }%V]iR>a7+'mbɲVm# y9B\l1q_";4's"<%wvc~b|hՙ5ߌmscD9<⽁mO)R- Ia[ooc)s͑2rِ:ge-%rc,MH#NzOu1b%5CWs %Xł_Ks7=-Ue\9_f nzL{ .CSTE19)L=?^?b{X8ۧߓLvKb"X9t!j3(Lf \ FKX4 U6 F3'6k*B`I0bL_슠438UNc"QKN`J[vmn@-*v5*(ƛ| 08&Gaޒ*s^}ҨDB[){up;[ O7-*t*\R; 0ܥѵ(NYAJK0ow{gk4/|~9HOxB|sɊȲ ֮LSj"QBG!ݺ{ZҪ3Φm[XORy;(ɢR=?] $J(9~.9|4LF($)a,MŸqY8yhx$8aOJrZŪ oƞi'Tg,M*z#s;{ȅM3gDxv!$ {cwJmoXʝy Stm tF=B-ƹ-؈G)\j,_UXBgUɓ\Hp(hqWj]FZ^٨Y(;NrƉA0ӕy4|ۖjw%kj>ū Ev.m+;sy."7Dq}$ է$kZg\>M~M3+K5-b8d7Ӝ@ ̣3cQRTr3.`8. W,$A̋}au3`I醀.`;ݒэG'ģOcR0ĔPV)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR+ҿ)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)Tj4/0~#Ut8ϓ>jQeŻ)c^6Rӌ݁ىZ+f@mxbwL֤g'w@!KCmzTyys|HrRճZ1)EptEMM$^^ (9ʙssNuqi\O*`n*5$m+:>NG` fF֌7=[˥bA? wt|O<O4*5j!$>a$B! $ ;4 k"U1:ͷ!F; ]$˨Ru]W+.Vƭ/a@=fxf@ ٥,]1NfgVu !&|qX'L]X7#iZǻ9_tn2>3žbyo_NhўRֽZv7Dn(GbJ|PXqP&JuIR Aaص$! {Zk>'O!A4qw-ʺh6TE+@xۅ{\. J!aΕ5zǤ_77l<Dfd3hD *[t! _`% O aY~j)] )T/ij?FԻu[A-iØ@/7^A!ōrF7DQvCW`\XFHxP9+JurxukDUB3L8 Q0ĨS$A&ΨHq0 j&ΘF iK׫M~V)TgnϚ h+_B.(:^_de"k*xRDNIdQx$5(F(AtRa woL 2#Gngj(t+]8Z3:B3s.4~誏caGf}6ݥC湁5)S'YŔ$PvLCq\*+3[[c#cs++rv)ZZ'olkloN$ $CkZֵ~ꤿVQ1a*k[ tϸ7Мx%p5\O)Jrj pQ&#巸dfnxY$HKgBNB"LCDZo+Ԫt\3j +cf+gY,;#RD[-c[Ķ]5tPqDRӞKiak gl$ѥ(%QȉNFbde'>qv 'dD$Z{gj@݂9Ce8dDkQ,H2!pB5!bבavJ ^Uί3GRqʥc֗26_eF,\XԘ8ash %vh9vAx8jLl+:)LDs0yIFJ0-µHXlx}~i>,l[7fd !)by/HS/EnIF:W*(rqJ 65elQs8dcG&py{Zg_eH\7FI0@ x:ƚS{LV(xY4}QY$+0\Iؐ@f7p8`ҝ9|JOX/+z?~~>Zg[OÐ1R{=tmֲgbXg\U5ƎKu1)mN/δw4# .^;簓7ۉ GɄ, BPZ2('l|p\&VpSL_CZwoQ;雡`m^yby5$p¤KzME$ 6_ar ]vv^9X#[MI6,%Fi0XXmdžLrrۘU#1w{wPa e +-!{wm^vPn#nn/(Q&ySޢ2~ Sa-6u7h5Yjj sź#c Q)Q'7 NeN Rŀ#dD2CrURB{Z۶WƇcH%xkb^B|IDvƅ %KVQHq݌ {{zfѦpmroRJJ5V&4KL(p7{~SlLkVHbG?7VɁWثrdQs*4Ī-kX$tHttldlqzzqBЅ[mĭ{bDA@h7kZ};:j5t}iҿ*麖8<}^4SBltblhC],7H>=>`PTࣺ#Pm!6;Oā%9{&sMQ)y+ڔIF+lTe+xaW֛]]ѻ2-hwjpNR6$F޹)ָ $2,vD׵zBŤX:8$stSub\ێ9w׺U˰L\Q&5Y, Gc4+/ ӗ tZN<5`f^m!د}z6ϝ+]kg}`_;gBef˞}Wek7ԡRC|ǏywVSa8ѕ\kR3^'qc.xH >`'W#!V(a@HNnH,.Q4p̏ =:R\ɀԮ]ㆱIɝߋeD&i{KtG(u#a]a{ӒN1E,/El5{s{[TvnzZWP:xGFسbjU mDmGr|!w*A~RvG($k7jHBHq[u{: oɕ8-WU *t'(ZGx8` =|1unZk\]^ 2ѝbU 5(mNwr^e+gcP>j+k{lҵK{~f=ĮzhM92k)./tiNadATLLAjD4UD6O#ELCG";%qiQT@0EsK`ְ #t]|rͩT_%r]?#k̳2pLNvT/x "X^E~v 3Y03~{aobE8SaRa/pv^✁]]h`"pn2w79oKڒ2~X@ ׌n&$^HW%b#Xy"a& J% $J4En{bJP؝ I#mnH't6=kkOJw8,?ykvt0+YOs8(; ZpƁ2N֌AA^t&,!^ֹmm$׌&_ϊ c^a@<<.1;kR;]Rqa`hƭg~EܢX-9ƱVVc>V2 K-Ł I!u\ɖ%T[WDpYa ,ЀkZjk?hu顤l(A/ enXM,UI1ĆTo|J;:6wDYAr^I],gœ8ɿ\k.0BX,,XBLn&ᵮ ЛaH\\'9ͼ*HHq6-ǨeCr ީݮ2Őwlq, e+L)xLM(n0=ۉsȩHz hm 75ržO'i &筞W懁5_1 y72re] XYe , wB>k{RuF[L䁲li[AU G졲0Ȣd`kͪ׹wZ.ejSD) d9頗#S3=pok{=`Sӟcx8UT"a#h=8l}},ONЏ&gpI3⇹}':/2nq* |-;`.VyRzZ(YyK%c0w W:kYD,h{9mLMLx}4 TlM~Xdd/޲&9P-s.'m,X:ƴJ,ϨSe!s +N IN$=7Qi^eƴ)ty(ys Uh*T c(ˆn5.&&NIvz5,~jYJ\T9V6 ^c!H}S| eSaZ ۇpØy;=p\pX-@,Xhy%(0]6-~/SѝED$y^E~ӝHJԽLzC׀$k^3wUEFTXN>t_eVy_䙗 iˏ-Mc +d)C@gC BK=ɝ ؄= {!"$(8w#弛:RrcinvpD ";%@I-1Јt<3ɧ '8fWi>dag|;*3*k&nPR#Jp8K2C,ȿ3/,PQ_[u|I鎤#^Ҕ)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JRԿ)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)Tj4/0~#Ut8ϓ>j5t}iҿ*~̱r37 Lk"/YQܱ6}˸F E80Vҝ̬e/8*fN)Z>9X/iV=ZkTHl%I%[kY/L^M8G] ʽ+33s[KBH0y# 0 Ὧ]*]*g;|`3M8R%Kp nYrDJm)ZvyĜ8>M175r9=Say792"a )abqOl 8Y\e bi6_y m(xs뒹qs /]-ȥ̧5ZN onP+/h=6ϝ+]j]|3wZ+Qt1G85N^~!#vl4UFg쾅j7>3]hBX'Uśڧ,/z^Ihfb%#^ݗu or$?/cXǏId H4b|Ո,e""RAEk׵Usx ^ ,~<3 S,yYY@$;nM]Q{)0qi\O*ж*A~R۩:1`nIkiN:ł KԔB]!"h()DkhB콁{T9p2X y~Fw;"HĔiIoiE$P ^p#DzqC$. tiuQ[86c@޵3i al:(r!S,gG]n3qgYyyMǥ<iVr6^g&ƩĊXx;;,MB^`gY8Zl#ĐEI߽o 7 i\:]oYvwwyanMt; - 8qrbCY{&`K{;ŗ٧3}u!-GCZ%y0do}ac"5)HݹJҨNa2>h+{W9Lt}^jO@eNXwfX3bpv^׸m0V4<_~DRl㑔̾qЧNBn֜.rSZR.vMk wRSsh{t#1`gŤM KX7֬КRc<~AߥsWqsǯ5Ba T(] 6M&W3iAcl;#4e]+X7 .OOLѦgiٱ>ؽzVfVf\e*b Ǟp bm{:m۪ϓkS^I4("gXԘ9Gd[&1c\X+NLd~WNKOk 7@&#fе9Z.#/Zg/sqTaV,8jL5A,JcӓWUܿU{^FbZB6N.m!d%EMDIYpWq¼u*q[GMS5젒C0g@-U)fsQۍob.+4'|ި) F'VemQ@=?Nn%@]Q` Wogߘcq'yƼܥwlga|36E%!Dj`{ !S{jx(s,ٟA#2@'GA.#RI,v{"kڲ +W9Qq UXN#Gq6]`yS\Ed%{ ڛni&'Svjv,ӆbС?ˆoYEv lje,ilfUqm"6ݴUZz~?`[0q0?|в*UzGqU4m7M_lphѦ5z~̈,zӽ G(+^Yme-ABلuY eWq֍Y"+b (Pe 5vYs!`^>Y9_xyk"^aGIK$~MJ\ܯ ku rU 5m{S]vD[moCnz`ǀ8|2B&' &n"ѫ,vtt F4wCƫB5mO2Mٖ4|ch\;q)c"f)_ WmzW=>eC܋WBW?δyln52 9WDK,* =ZI2bpϧQt9m?c@h)0h#x@x]Qz෹j&RLOJU*-9y&eŃjz/<XJWF_Xx#\OCn-7,T],3;&58D V3X X*okoqǎp>C2Ӹd,C=%:g)5 o!7q QNh,a"$<ǃ~6ț9 X^wldv>,iDJmqpFrRh1ODȳ .I<d̆GGr^a7#m5ċwTH8{td[suEwG2j368V W&`,x~ZIiN7uux:nh쀑W,zrlӎ0gq/B+Rl&l'ӄGpn29R;uw|z넱 KAq<):ӼEe4UN*-sԉ:RƠ[azlO1'HXKr褛!&ykB VK|-胝 0 ÔoY @e߅,,n@%ZַkZ_d]Q;W0j!cJiVK-A! ePiD 8ҬPw 0S=j5t}iҿ*жN)!i&Hױħi'RWwCW KS)۷(,Ԟ؜[6>gXDN|^"2oaArrre 3 m m)Q(u<]}ƻd\xu %9'/dwxb.T@rz;^.[垷2 %j'"j-LV(8c4G( VXSGDUk7^b0ULxd#0b)tI c$V&b壸qi!\W{mɟ;V;R5Fm.۴-b(^pI\5a$` 8@!"{ZEqeh#](qeh#](n><񭶺 fltr(,#sVZƬf;=ܔJ8(B5@@xL 7񊸩,Wc~OZ #_I4iȼ34| )#32bfUI) E rՊdcmly$lɌ JMtg+Fu29bnXp{pkD&]FzhF, lnҦ9;Aj[Tklu*744¸P+^M,d_jCϭivϯY+Dk[8>}Y kvI6Pz7ܫRcxDqLjt,PRV)9b&Ș&rx6jRQ s*V<ܢL6 Kr\L</qu\_ՐbHC8EyGO/@>yG^'ɯsTj H&i'DHRTĶxj5g9Z%*$IIǜ0P17W?dVԙ4u%0zY1[XV97 K!x0$$KV8Hi!Z߇zrN3cA.`Ek_^mьe*ky_nҫnR,ߎK:yH6]T 8q7.1L<ՙL5ٮz+4NDdek;zΎBPxiɻI'FѲ)3uE'9i\G8ĮNa%5!PuଡbV5byD>i&cN\$3|EDenaئV[;F[x_=F*u9?1BԐT @Q#o[b)DS~Su8`,=Z×a%;|an@Y8=xF RW[(JE*FyS]Z/|R뜗Rҽz%V;:OxRC,Ƅ4c c 0"B?sj@qvRrkv 2FMDc\!̡͖!EujA%5p/qeh#](qeh#](1==C5m?ΓDzyVJL;R zZDViA(&Qw`,-| \Z99!3V$Fb]9 n1!5:A݂HJvG3a(R!V jh/0%4s%8&VT[y#6'2 1"0i1a:Dvܝ*FCx'#&$OZ#I$">r{|kWr}Dw:=Fqs2;E@6H xg-]&NrJi Hz p [wtn_l;W2`jJ ӷW@AqJIvՊ]+oqeh#](qeh#](;`͝Y!nֽmpo[+Af5+#ݍ4r'7)H8 R;]j緕)\9!-{qgf̝ QY*̏:6Η JzV 4FM2 wg`8!$4Z{ô^T0"Ev6. ܮoa mxN+u!!/R>,r68P@J4Ź31-'$ཪ*w:ǔC-y\clydei p$Ds5Ԅ*:MQo? |C,i7[RpFiyk,~3fnQť[V`y%*N`NaX& okՀ~.,k>.,kk-Sf7'ᬏxSC2 #)c#2تh:Qtb(҇ab x[p= \a`1>--8bhj H VnP wcm qeh#](qeh#](ꐹB 댱Qr,339Iܛӈ~F$*1ƹQpύk[U3( $z<ҨwO{ZuVFʒvK"E&b9JJ A{eBr-Ŧ4 Zǵ蔐kI RB N[k) N {@(lYGU!i28=ҝQKa,b~s*ڕJUcVwp]1SVFw1hF>Qg==DqM\2ئ$ݦY",7e3,;*#pm(p3\+_cdl45x.&C(1(2+z6\ a]T1*'{&Rc L m0Gv蚡Y) MX}p6npS`8CWRWzef;GdM-쯬OH=3:Ff0)T`< {ڹHsϱz^ 7 fum\>Y4 K~bϸksy 4Wn4'[}CQ_[u|I鎤#^Ҕ)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JRֿ)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)Q{_C !,,Y9BS[EU&IZ:on^ݸ$.=wHj)PBǢ9j ӄZb 4bnq^"w4G#g4k#F_(I(Zd'K_$kcJ=[}n_nu.P緉4C#N-)DB.! %2D\/2 xk0&,e\sv@e9%ar)s.;VLOgUWkLX fH2'pI̱ܵ!褊&BBNYI04`k^MQϜ&`)Om&|3J}n0y3 ? ThWƦ`K>̯$eI7Xlg(PAe iaNذa;<|rHZ%aɌ靰M^*pP7 =(ƠѴkqG3Bx1S_q84ј :`]$,ƛp-s ?W[U(@kL|iq)͐# Iz'9Ja^.. 77iiBfĢoooDHS#B`(,6Ck6kW~"wF(m:|m-WbY&^ rt,-SLwN0LYi yC>.G&רMubJrX*fQh 'c(u7jPN!Z5Ϣӊ %;ʙI8̯oo,w Tf<5jX7Pý~t&Dz{ H3R3vrT^LZARzJ6xm8!pdKAczڠhsl6_;܋-wT/SWѓ#mRdIakMQϜ&`)Om&|3J}n0y3 ? U6qI!"vBz G4ʐ3Ni,4шc½{ޱ$<5;3Ĺr2+5rykRBaJRH#RAGYhkO3EYtoYQ ntF Җr%k@ֵg6G>p> ?<+yt=rͩX[ 1b 3c6RZ T'(iBgv2.బ–ZRv87\cg rÄf9z~ ;dP'e9$)')0tW{H;& KJmm7%{{z"B(%IE%QaBX!kZstkFeXzzee>D\p"c4*.Ū 2p׵~ ?<)MQϜ&`)Om&|3J>ю02dPqZLYi;|Ib̅%"TH\(Mq½V䎗^D) ȫ9*i)9a2,9 1RFJ ^ kZ ?<+nW̱cGiH)xZ٨+A!hl̮o%X)cR`l2 ݓZ:wc_r.l#e4 &LM2fo,q ܧg^nr7m&|3J}n0y3 ? Spɟ8LR&Eg[=O]U0ÊdZeJDcOZe=;mtۅLf”(`g0~6G>popS)B|Ll6K$O30ś}6&Fej 1E 2kCRJ%m^L*mp8bŭEqBi(J.Ba* (_ V>BN=)c7IV('M+{eo`tT־XI9;Z;)# ^ Fmc 0BZf [U6{ɣ$Q>Y1sS>q ҟbOTeD$VLy} Tl-W84c2l;G6ws9Gb*1RJM(%!fc ,aOzt'\5il\tǑ.K12(Z/*JreHEE'$`:cM&7}zCJֈll+:WRgbJ9.Xj< q^*0yB7Yby?b2W!^KK芔.NJ{"S B&{yGpԇm`, Hrt$oj.v 519E> ޤ{~?_VIbp::ǟRSl+(a9:~]B'LmI_'Dx>7pӾ/>d0M(#nv(R#Bœa.+1X%qoy<ܙjcfb#M[R7ݮ0rZ%l;&ф e~1)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)J׿)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JWп)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JWѿ)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JWҿ)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JR)JWY$$If!vh#v #v:V l t6,5/ Y$$If!vh#v #v:V l t6,5/ Y$$If!vh#v #v:V l t6,5/ Y$$If!vh#v #v:V l t6,5/ Y$$If!vh#v #v:V l t6,5/ W$$If!vh#v #v:V l? t65/ Y$$If!vh#v #v:V l t6,5/ ]$$If!vh#v #v:V l t6,5/ ]$$If!vh#v #v:V l t6,5/ ]$$If!vh#v #v:V l t6,5/ h$$If!vh#v #v:V l4 t6+,5/ f4h$$If!vh#v #v:V l4 t6+,5/ f4]$$If!vh#v #v:V l t6,5/ wDdp#~ C ZABOPVK_hor_zakladni_logolink_CB_czbO.(n&nyO.PNG IHDRbCsRGBgAMA a cHRMz&u0`:pQ<PLTE !!!"""###$$$%%%&&&'''((()))***+++,,,---...///000111222333444555666777888999:::;;;<<<===>>>???@@@AAABBBCCCDDDEEEFFFGGGHHHIIIJJJKKKLLLMMMNNNOOOPPPQQQRRRSSSTTTUUUVVVWWWXXXYYYZZZ[[[\\\]]]^^^___```aaabbbcccdddeeefffggghhhiiijjjkkklllmmmnnnooopppqqqrrrssstttuuuvvvwwwxxxyyyzzz{{{|||}}}~~~]} pHYs.#.#x?vtIME 5&_\&tEXtSoftwareAdobe Photoshop CS3 Macintosh'IDATx^?E"[;Aڊg4*!y 9o/D'bMG趷1>?2RO([WOWM22}cxV?Ok*yX~` n9ɂf&J"~{srӑ* V;5 b C{J?\yZ rbWJdB+PtدB밪L z=s|5zH"S/qT] bU6D&*,àoGľ^9Spcq <łXAMdžื%ftb~6bxο5WS_fR¦NR|b=a~`S#m) vж܄={ c[* b7MĽB+ؖbpmI+T0|gH`K)K6ԯbGq*T@RAv,ׅGCfk'V|uo'w@6?,_WwF,m)} n[N`фl07mW_K;laaJ^ -3bߡ%aY)ZIw mgA~|xCJe-{ad֝9qzz~E?{.Xv\OB/`JYr_ƾ;;ؖPƧB,i->]6U LeƟ;Ԟukzxd*_>_3 (?-m>5YؖP&ق8sT G~KJz>ex"$[__$d lOE;6| OKCXod4,ε-baؚs7jזĶ"6nhK]Qxp^-b_?~Mmh6{ \lvXGgQ3)\AlK9|.b_kvd4/Flv P/84Yכ"0vvAlK~0b%O8iL,mOOJW ~-G8[arĶ#6i#6i- bk>whԛCBV+\AlK }2b%O/q z`AlK}#-q0mz׫]`Ӧ^r-Z4bu62bG OR>;l0mVPY({T>&Op+R/m)Fla6 +bO~t nдԫ%o>r/Z2q !c|Po:ʃ)6m.Yx,wr}\G:%F? L/YWT:-6nՙsKwܠ8Nr3&"p]~=8lK;vaͺ} b%J&#gq$X4'L)U7n?KwޢЊ=D~?(f>?KBgqIm~'"Vu|:2չ..=!bO~ VR >U~[~k<{~"\:?]K̎IĞ`2< S\4%u5j4-lQS + [-cɓkY:Cv biLEO\Rg/hz{~ZvWC{<_vffM)lUyhN8N]RiwmӴi.-=I+Ilm0h ľk(kY6nرMY$8BXpi2Y?y`Vl@l䩸ɯBQHX>xO?R@\/> 4vxq9U~8'E1ع!q b _;* YOC,aopp{p3/#6KnME:]=;A+OI#J&;CAlxXधV0{Ʒ*<6'l?ÛgZqz YԩIĶFۭ YCiSbe:+WʹǓnObUO"LF1wqT}],$beҨ W,!&N>x/OE~ n|F\t }?tyR#vPuLF͋U5XS n&Ha;S~{Ϧ|7~6ɐuo?tǕMzS rwȃN :}ئs _2}QŎBރX,l؀+Nf:AchnOf"XSҰ}jSG,,LOo+0` 닢]"M+-vcמ;qMO>i*~ҋW/lc3:#5.+v(:e)b%On͔nxwX;b ۱~(ڍO[ ;]4dbun')+b_Q;e=fMbU[>]GoFIۏX38Ua٥vy;zZ"n;5g4!Vu2uV״.6#6(уAlB$*1m+)l'Hg `8vUNjB3?^UWf ?T[D=L< t6h4Z_fC 6eke'Gu_ }bM?hiw5#6pG -"0nڭW8z(Ũk +c{W:`?vvtQ`_k5wX{^&]!b/jpF5c*cx@]f)"V{ᨽ{F+pe;S YX~Y?Yk<6k1Ī.39,U\PLƧiOxbUA,$Įj~tǭ_Jǥns`V4#6()4>'p?7^7: _%I޿4gpZ7 XP+*JjtM@1hvo׈M,y.9Bq0{~[%͈ v},LCaief[E$E[Z#AVhhRLp1cFF,;hpM!q9tBb=hF$u97x YK,N,`N54";yqL7v9bs +!y;Gqw!7v#.p5Q׵;y*OGxz~7zYwKP{ b)5f}B;b_ 2>a~\o zJӆl@lrOC?#3ZYxP{K]Ո2gŒmo }.Ԩ1Mf]DVM!V+)nsĄCps=g鉥#6j dN.Z ]Ab oՙb=պI [e=Y̴WZ6G@;b^KSj겄6XW 9C.~q/JW ֛9k5-f 6 YalK$bo$Z4lIB,3)nm8IJ+Yqr@,?0 3XqF؀6zq[HRi]v6XfS* XmA6'Vn@:~^p3L8Fvˁ*kFk2#8dƒA,LS_qE{JMh5)Uj#~T]xkrClx'bF-kcwkdܟ&"3a`kB؆AYORXoDlx-'bx#(HC.Ư@-5lە Usy-:7GnH/Q䑌7z+bū9'[ XcSU=+6t7v[kGo%Qچns^9{8 O)c+VTlcC1߁Wܚ'7fB8%lЄ=./XAMm&A=ssBLKzXCX7 Z5_Wt@ZQ^'=qKڊSYW.RvN>o)SjPu'M}{3b¨q!pܵl߂Wt*DXp(3-s1ucşLeKZbxaK.Ԅ@wԆJ|jMF㪸 $) b.yRu/8iۮm `Av&ޏ)ynZNKթf/~h5d@샖j^K* bg/yBd+Џ"~WYôGp!Thx_7eIĦkՇ)AltDźǸ=/ǙD/ft6 /ukhT[1^.#v)UݨDl|0*;OzFO/B+0vQUnnM.nC[|Ɵ7ɄB yRH;ߚI8vo|&,WC:u^gJ=-41M}EBvΘy=AFlk=MގbRM_DOAqYľˎ;zB>bBlٷ7ܖ'"Vu3ojߎ'1Z:w+"^/؂[WUM,ys9)öi''&O 4gGGJ?ovzÝjt$}}v3:wٸk!'1]]fɓyzͩffgtaoO~3b9GܴR UJ7Jƻ>#û\G VrpkIU }Wi^}_xSӥ;>cW걪5qϙ|sK{ˮxz늘u۱1Q(*\Kv҈}s6OK2d+oDKwr]"j`|8W}꓁XAC{ҍ=Ck+pzWU4}r@ Z8MY({?ŒeZj؅;&7c#ot/NL≦ 7TTȴd<|Ю ؙZ~s&D$c)F9D,;9Bjo%,]>[\ )KpHTTZ7aZ/l n~V<yq[Z8-EoPpӂa U5nf@Vźl 3wPߊX=)ԃ 4.o_fM""'B3dO!ɴAAlK k57L/)zY"?oL>hdjx"}W o[:f^㧦% b[[/y[v`sK b[*_MX#r3R0yܰm?oE,(3}zn8תmFlMgPS{?'vWͷb[[u[x-"UۊGW )uX,j0޽Q9zNXdw#Vw[ Wl_(Ėڄ mUҋxѷȜ fft &[i%Ȩ6w D=# /b?)l?_@T%NַX|p?5urbw"QypuHئ^`{ǂئW lF5dfi 4ۇ6w"ڙz'A4bM6ߌضKwzئW lV;cZn\9p,؏@l5gN":ZVoRf6]S8sB)wUsZl:Ves?L9,lg*flb'wT}~MN5*0_؆Kw&Io šr6In;*K>KZTl%v7="v[Vf#{Tߴ$mlS` v7B+Gՙ,h؏B; F|cr¡'.e-7ܔM.ƩSP?^K\7XT^w>Rz{LL9y%n';:f_lSml^1 Ty_N[u fv3_/ޞm']v%ɘa&JPFgxLdPsO = ֚ yš=uޞkE/yJ,s.- sF\M˽+&3ۺmgx\6m{a5)e?rt`5Lp$/;M?rv!M"kւ F~'ΨP3Oz?Yֆ* OF؊^3.P޵̡@i^HytoH}vg0bՇXg&FfRuM;F=\0y0fwa \It5cS3nGbػ%Œm,~W"+p|v4A*lRov]NwrS.'Nb[Gr˹#VɌˍ&K)l~zJea( QG܌BF5Y ֆS~(A,C7#9뺩s]b۪x.t9tsLjEݔIŲuV|MK3:*5:jxK.0a&Ug1Fc(3Ft?_lkp}b4FڙWF ֳMe.YX(WOlCZtFN2vѕN%\cu&-H9=5Lg!\[Pω#ܙ$C,cJ6[د6LW;27N&L=aj*ɷ6&ߊ:F;&A~ɱnV[ #6%7!1RSz,Pр"uM1U*ͯ+J^666XU3 ZɷߊXN;tX$`F<`%^'6 tPrߑ\6&A57npYbGQ|nKKT^ 2YYWv$5>u!ux.ָ]b,X#:~YYaKI<|F]W= Ztpo֫]rV,58&wL#V*Y64,M7"ۣ(*YO-9-lq^Eo{KYW뚺6-^S 傒[[ 4]-._E-[}nCGS,)?_|˒oXCFsj]yObZ4\Wn+f贍CGYl w0^mMϟ<^r_XRKUm-XmԂ6m8o ։#֒Y\|clsnv*V-.v+Δs܊gGwƯ{myO b#gZRؙ1 zGٙEj"ɻkXu\jxQns;1U,w&XsGzP4XEW+ٝP|%nduTObB~oA:9(*#7@z1L2:YɣK*+b8Xm$dzV= T+-R*k:,AlK Uΐ5Dt>|6]m:ٝr*>%83y0O(hxnrf>fO!ݘccФ< c(XB;BMUŚn0r MT z"!a)AlK!/h鲈،|'p)oSEɮm\N2<$b_tG )=KIfGs+[Q<]OU;[j.Al\$w x4(? -k4ĊKhˎwͦ&IL܂si*o,UdbJ#֬O,).ʭO˭ akobXpnP6 6UuڊN ]Š8ՌN?I3'.pOo[ K}~U<(_߅G~mrc<ʏ)sރث֠2W`*/ /bz.pa wͬ7S氇zr5a1 bf>bܛUWIGkܔ;G OOEY VyyUPEO5kImw|,tOm}~ R:AlP.l'#k>tS*EKp W)=3V=MB_9p=Wj%f!f2Pt&\{%۷C'KB#~rMĦOUSړk5UAl RڏA7,|b+WZpZ_`iJw2FʎxL?u/זZWMe'&-aoJ>Gpg"7+slb65D%&DITR~Ȧ+DaZt?;g Au9VOAhPH{ncۼTT޻җ soSb++􉕥nJy)*ͦx}N4} X)ĮP%ӯVJ_&ZP$T*e"as}Wq<0M X z<*XhJ ܾ+ICU ^S,]E%ԫְpPF=y](X/b{vXY=Woܡ36p~X=jNSV +$ri RR85њkuv!]KR ~RZVL50@ӾRWG쟻qL^3v #7 ٞdX/SVXkX8(^EUfjlT'l fJ/Rbq9E o@Qհ>JK;)\cMZŊެgÎ>{GtT /jUfjlT^>%1pg~?.8]R@,j{]#.5UW $]MEJKagcW0+w)BTu~2&LeMJU3_XtԪ_Q\L׼' GEVX;j 2ScuZ}*2ӏP,RZ[TXpBM"LxYWk֨$aީ@?O,lW{yRv"ooɊ SH[S?vU ĮQk@jJԼH[yKȂ\bFKRIɕ8]*%bbෟBF^#;׸EG:M-%GOMyy(0Lm!6<}OG ,اGXX~ ֠7<F Ί5͔5!bݓZXD(E*mľvjE&.X,iKT$p$ $q%*D:WH%y!MwuFՈ}o{z ve#):8bሎ? C/XȊuc֠;L.pU}W!"X:ڕM6/%l-cĎWbޠyVYcQ"l!{X%$8r )$lu5B8@,f;ohiW bIQb F DpgmQitJlABܝ ?;6N Ė" b7J,I(0Gm!6u kEK-S逿`={%%PcBbO܁U[*.]GLy>7-X'yo3[䷐8ICB#5v|X>wa8K3!b!h '!n/ĮT,ZaCJI+?XWwq(biN8`!.xaVz5voP3R !^ӣ$uCcS |b_`{RnI,b}&JQ4c/z.wص k%m=jFUHW#Y]nz4SJ4SOAbSB.#gr¼BFw'&b)WA;%qA@R , vd fB3tGz|'7h"٘VpX?[l"{{f"O}|~קME$~҉~IIk=_~b4>Yb Ӯu-ScDH/N BHs&x˒WI}KLm > K=M(ba|m܀t_LVA,*.}GY50PGK8NSqt!,[Ra ?O:/WE~Z(4nhz_"~d : na5ʞr/KI ŁxϢ5Q"[PB=>?YEL(]I֧"f=U6?Y_(^eU-bžQ]9Ҙ4zf"up5/a9ľx28xݔ] ;4;&>/3 ?*ЌrW*(>Rc OC,υMIWe mL7\M׳gt boFlHQbC0X{Ru|e~MA/y|9\xP;kmZG2mKz8Պ3@(c~#'.Y>b7\=YמED_oE;;oT ^vߎػ:\ʹɝc?` ` u`'Н؞^-™Xz;f7 %)ς-*D┝jQbt:e)5fݯbqqت:@uUP}sE~OAC)hh꽙jvUnP$Qȝ+Ϲq+zf=B]&O}2' r>&$WeGxh BDvZt!*5tU hNľxE <6GQnAD>ek:8M bkAT"VբpT" b8/US3 ܲjK"Ī/D`M7eدz9b!..E9DBn:ѓA)pZE,R;GVtR.3],{: IMM*g?]"V߽~=T;d9 qYPYWnR-wV(RTYO֚ bg"D,s)q B VyU,tA,$D,VīͪnpMbG~Z!Z$A=—\DODCꭈBƃΑca\Z1&K>5<|ГqCD7|z9؀ H CX"6@Y3֐4nE3O%ǂ!mleCJiDVQ|C*Ć9ba:!7Ï;g Mtw9ˣba Tl*R^TC |pN"*U)h҈.>6?sF G}}RFC> ;i<1,b_xm|&[6icZG;CbE,vYl5P2YamgbHz-t;9^Us%VYLqoUmGF hk jdrngվVE4u]%M(9b'l ٥UClM{@|Z HavhN]v `ZM݃_5UdFlaUߌ tL TL{FT81G@)mPӈ[SĢ\f*L`z2G&S~x('Yv)y9!2T%Z&͢ p(ē\)d^7"LTT6&dԸzmƼWz 4,JX6,y4((Uy8՘xU(k识b =KrhFklb4f,)G)j ]3ԥLXtlvv_{Z@& 6z$@g[xeQ);y> {K,n1P/K;^It'G)jk [SqZer2iMG8 ii.kjQO bsq<{Tyޗ9ĊM--V0@by/ u":4r}13I!6H?C,AO"GL ܞ e2hޥ]?̏ 1fpfI֥"8EҕzeE27Zh!v3BpuQ&GiQ $՗ϓ&uUeE+RvLAשhJ;B (4"梾}XZSc#b ;)x 2o^+Jd !#i+"Xof9eE~W=$L#֜z&;?bJzڣWP*!Ne.{.8ԿbOv.SPzU_ţ6?'*Pf1ʈ1D 0E,'xS|:.'?Lɓ X=<ʜ'&sddϛ3OFc' szDDcPc`m⇬1 CR—N1vBj1F*>mXuP&>¡%#ʸ?N7ڽ< {txD'ĵ? 0QAltopM pA;X*hFG(ŋ=;sRo%~^`l\ž V*@%IAjUj̓]^w" WJwL7Q:Fs3;u0-r'(XK&r[K"4}4c͆Aԧ!1g!:}})xt)BwMLeW+X+c ]3GV6~]}T*3? <峃Uxn[ ;Ks/8&XCkJ ununb'mXGWDVڥn2J~X}?oOeV,U"6'aQuLWgW!{$eSLg %ف2 Yإj @!1.c-92m)? d;{ܮ͡ AFkxy6d4bV4`yPpD@`}ͽBu`Rj lU> m?کw^KnE]7u'gXZƩ} 󕈥Kî0 hn!9W/΋ u@ӲH O}'7#~ivI6hXoy-Qם6ܳʃh3^zCx Θ]_ J4b5Vg4 #X7.f<1Tݹb_iNq.d[1"ISL3CvBBs zռb'_-bKgQYXN$L"֎T( =)Yb'0PUSC0vtX<:׾˿2*(ZalA"g]XLN"yY@,m#jDsi ?$ 4azȟ]bU(Gm0~n׸Ħ:Ǧo陇ٍ 9baoUX4VU7L?ʔXr9瘏W,XERGXxzͳuX]'N:OAwGWoFJ/th[ec*⸝/3dJj#"t=/Ate @lVRn#n)_#w;}Zʸ%F$::_Χ?KG0q^*ujJG@R R*b ؆ΧhG5d+hTipFUGՐ\ZIe&7h:mGR 3m.b6Wώ݆GKTTWx*y_V,P۩׎Nž{{^9㷐)&gpW[e8ü7˩!1}U]wJ\F#;gMK4 0Wqp-cqe*@b?.z-I,]pƠ^Ơp<| _.:^P=O ՠ.>x[Qxo+;H?)[Qp Q4uX`sUd[e6Uj:Z; v'11xxmgz^'Ӎ;-g'ש8S?ŏx 'dE%g>W;DR%DHcvuFM(`6I( ,Zr"e^*? [$U^ӍމXXKb($˰+9Ģ_7PG܈ vHX[1QR͒54xJT"b NBKv/ӬĢ5gZJ#8UijvI(l;w`ѹgQvA+hn1lU}w%v/X?4QtCdm6b#ح&ܢExEZ^mXt{tx+̃QD+ӉyfGlNXNAlgY[9{V;*ͭkh^%U`1Ī.p:_ j{[u\&(WK"6 3i$vJV~ܡRg\bUgsD,_x٫1-CGBlOv`~Hz~oZ#yi1dV?5RC,~ߦb+Ohʈ]]+/wmPL[iz*UUkjdC)IنK"VC?)T+.?Ygl%RDa!W<>y!؀t)FT|O6P$j,M^Zd:`,^Ѕb",N\'jb(I+ȮCe6t`Ǩӷεk)GĽ6ԸbRA#u5/?[4D/WI#FU8iڻ+|L!~rAӕ* 爀X{ٰCF8Z$aqO֐bQ}Alr/I[mĺXV lqsHRɣ"{8&wv0=S/9گ" vD7GtE{58P& mbL(D5Adִ!bӄ44 MYq| b pd\R-:Y}ҳXՑ(ox=yxCM 6}7Ɩ0:d[4٪3SJ:Yo Bo Ӓݭh*2F1USV,6} 󈥁y<ݍNJר/P]@AlB^F 6XSAk^lbd ?n̝Ԃ`k1? 1SPZw6ʉ]I #8vj5D}Ј@RD,9tw/FM΄9# &e[kqSzյck'GXV,d[/¿u: AN]Q+ Ӭ1X#]yjWԺIm}vMĪL F|&R; lQ*i6|uzeĢ䚩+H]Ow8h؝hz(X'n{|halJUilT!VxӴօX0]=[T *y:XНtD.~YPqFLVOQjcv!0A;ɸát7Y7k=*, x&Ap.Χ[+2):@G!;߰bb?|<GA QQ]\au#vtyOc@Ba\B6YN=B9@lP?ӮivHXPX=PGlН+K ꟏};F3jȩZrSOԦĪCB`$rjipg,cᔆLElj8~%܌5zw'@&J,z"pf-Bif"woq 'A싌Vt'iz,lX 'ߦNeZ3YoZkmMROMTͩ(.ns)2 }&he LM`_R%s;+~Sg8}vbq/5K<Y3bYw+)[rj`WZz7۴ʠg8:2qcƊUeA}ĴQb=bOzUjTWiڒ]:h3mt˒2V,fdsR m;1>"|;3M' cPHAYYb爅H9$4 D^Ă&H/AdA<&Yw>acx Պ{Lg]aG!6Șbӝ Pϰcp};oyT d딩v{7}\Q'"!_I V҈pXRv;}T2A[R=>|o06RsJ.CHSbɔt9BĪ8H)BsMv 21A172K YUif )5+UU!}SZ5 tNouA T{JF,6Bh)6"F-|Ws=t%V^ j\U[.?qoCu;Bx>+]&/ge*^b,uuF5tycI4a4`PS= =8oҶOG\>:b%c2l7HGkb9C2o=bՁ]%2pBDktPÓz@ֶEΞVXxWJPI3p`_kʘǼϪxl*wR}F8WȤiD"X)OceYGGyBNWLzCAKRƮ64yzsJ9^v#XuR\fN_!w)'v;{@RxxOCTG[X=D_#x5=_%ptXLa+K7Xc ;)ɈmOttg0X }y<k6ǪVGbbU塺aY)C, 4X hHOT>!bu"+o27I=KHvR=P:v͡샭pXS!;C` uB[P *֡l bn|*6,aK)4jT{ tV b:6WXɫ<*6diӹ?ᮑCEN{,i)c[Q5|̝_ BLPKT9,}|-U,}ckGيޫ R^FѢn leË=ӈ9olD4;SЈ-!֙ @B'V{ 0K#VidwO!ςb@ƚE Ub%i n#`,_RB_ӤEV-3$XPߨ~%Bג]WB)W'R𳱿?/kZ~IqV0G76HI/XĶ, (b-a?QuXdnj^':TCA$iyUE?XL =bfQGpCSu z*Yy`+:D^k P~)=f:A%`ŪmcF!IkeTf\S J__plL~ ظWE,&!y !+Tľ2k$ 0|&b2rͱNwb/To7yNTBLӈۘ5/wR%COeyAlPrmׇsFV)zu}=#˝ZgYW[gW$b 4Մb.ʈ!@d >t|pG&.k@,{Yb$>/Pdk !6<:z@V,,٘bѯS~x=Q.5XmV,ܿ?^7\Bc~h,br B|!G,ֵs ?F @_b˧RPeBjZTؚӈʼn*TpeX~AϡXNn<Ī<v%>jAm6s&X9e]b i+ IyPƃ$9@6dCh#fR( &rg[sblR=f5[Ql#t7S~)TK#ůoU- D#wZNT"biHo]39ёB1_MM% UMLoK&qp6X#Â=E1DlanV#R2bbU~P_hN}BJNw_@)X\,&RgD۾ 4b,58*ւxIru~xz؝V'w26:(렌{ 4^˺Vʭ˝ "fdM5Xҍ5OI+I2m =:V2_cdKN} ?%w8-*Xڿ#wM75[FYK~ m.uvdMp,..-˰^֊V?[i bx}ЮdVzB)R/eN~׉ZT^ף%=;/Uic,DOBF^dV𻙋Go2&B9b K;L,;q(|?>}#sC6qujkmVclj6kW8@m?l$FYڅq&GX=w=4xᶮ&Q:dy1 ruT`凹ƹ7}=qwCZBo?dN'*;%NPu T1SSV,Hac69b{fkX4QS:QVR?hjg% ͌h3fyb)myC[tUGߴq؉؛1u {@l_zB^\q]NcNױt)`YWØlI:Zl8lH'~BҊ5!v>{YĚݝbmY-ʿI>L4H"vJfVAUaʊ '$ dyeLc e,a*S*iUA;AgT~tPA[Z^>3 ?u^uJc(K_>2;O\|}Rsz(~,tW.C]:yUyKI2Û$ T:!&~Mi Yr&\[]8n@U5/vsrƈ}yKPۓ3T#rF,0WdI-*q~#. {;U77ܭS Rn{0༺hAmVr.ޛH ٪h~Kn]sKsXAUɉq8.V"O( 8323dOKT?G;Dq cJ* gK?%u4c* ]Uny( ,@gEH%03WV@:Q@XLdU`~t ~~7/ϝiVV@:Q@XNdlksퟆEͩޣ =[EQ` Wk ýӰ/ 7" >/!ı5Tw( |/,|?svohy{tq=g{tn;-<( |=i833?:zrCѤ?Gs/XoX&wrʪ4(D(d?ܺh?9kW @TR ;x4B#~[R&^Dy,&&~,$boyoTD,r4# ^K!Gv?)kp:*פC65A ;Ě5_sWU.aL)h5rs{3#$bqEN\M("v"Mk/beK!V[UQVVbFn Bl)A쎻[An{ i|:eh8kyꎈ~Ѹb,&؟k9X_AbSM,tk=FJ8 !R, 1^[FZ=` t=J[GA$<ة^|;i0,ќ0)"K~iB{1܌I[FUgBjO8F5م khH"6W65A ٙQubk?b3W4E]Nksbqٛ*c ]Sg? b+ve@?Eyg2<bJbCjn 8QH#Y!N;b+veD,vT޶,I grx `*:2gfQTp'X=)Yhd qSB`pg_]?SښNYQ7?],X :`jB` 4FRh vݭXWIĢ[[a3&J%G'b(!6"Y4OM TWn9kbdfO-zi%LBhE5d ҞTUZJT١Pk1}92FRrnQ zabw\iĢĝ+G2̙e%ĖQSr4e.MY5>cRSΚ-!)4x& vtE í( RO׬├=6 쒩Wt&k1G |N%Ucd*΅|şJ 3/2yA[ӠW'79Rm$\A]wR$5Sr UYl\+s=djx;&PKQoBt7 Hnb=%4Q)ƽ,v8+T2"w&{yW甽q gRp/fhBϙ$g͵Ć30-|Ny(<, G;Q Wle_`_d~w("?@5#|8q dld"3I*F99 %%GD#~6ClFg! O2#v}qk ,xYAb1\%,'GSWBl]i@llZ+M'\Σ''-uE^-4t'O}S[^ Po :u]wb~_N ₯V7dD4XBl#C0!iӟ@ؾMWгáj,tނbYeYϟ,,լ\)>ݧ=RJT8pKw7z#El8+^XbQG+Nb6 9I/k]F[I|o*57<>&ӝOaNIC8zeo&bɫXmr4ې!lƹ+S)IJc#lBAVStS`;mJi8 vi$5X(EVRP|G <9Mٖ'ysX6[,d2s&-f"VO]Ĝt"e8 e#qwɚ ve>Xwul(=/_gֲT^&M GOb@C,iv>~İGa&=AE,;f9u%>s.6gzs@qNn٤1΂u bw bp]yr3 w]yx$LbsSA/eAwdҋt*٢IK[piZzt ?n\h \D̹R% eyV,&SPn@V]E#D,٬~_/,V|UCaGNn&"b͊^Q9N-(f;` mvNq"s}Й ̵~ jiS`mz&c|d2 ĺ?3*G" f vݭXWĚccD5069S~bbEr#rU&0xx,bAg3fֳ)&Fx:w͟7޻3ۊEq'UsKdbSw"Sˬ#w9]^@hmF ?b~B/!rHXfI\Y]c"W^?șkk3_\Yh{"M'UeL@zja[DMw,We犍#\^c³aSwbw݊}[B (ZBLpg"Jʈ:yHc)ĢܜvN@"l87{d{o&+ e\S%:2p"rpeDM!6q:E˝U<:pɗpV}X;."bX诂ztHaGˊB`OKcߛ4/X$9Mglc[5ȃX~_lo4n%e5TRhe燳%)PjF†l,Ώ~9h;v5A쎋XÕQK, ؃ӧGW ^9Q01*'Rs_+&XZ=.v5+laFy 1xJ4˴&H'UeX*p7,%jy;tN+((wc`ZmwQ:koԫx}=$HKv4~>aѪo ѕTvA w{j~tV{ayJf68<B%>+]-,~00M2H 3^!~L263/7Y3j;v5A쎋t@ڛdUw^d.d9cjh;v5A쎋zlm v"'!%zHskl6h})es欔%{:#]H}X9*|:82M6R5}roVTk u&>NG]IϟP-9o\ yFAb5&ifo ƣR^c`HQmEO b%Ǣ( ( ]Efy( ) 2( v%( ߧ \r, (Ud( |+sɱ( * bWY^" (} b%Ǣ( ( ]Efy( ) 2( v%( ߧ \r, (Ud( |+sɱ( * bWY^" (} b%Ǣ( ( ]Efy( ) 2( v%( ߧ \r, (Ud( |+sɱ( * bWY^" (} b%Ǣ( ( ]Efy( ) 2( v%( ߧ \r, (Ud( |+sɱ( * bWY^" (} b%Ǣ( ( ]Efy( )U;4wXIENDB`^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHZ`Z Normln d$CJOJQJ^J_HaJmHsHtH X@X Nadpis 1$<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ Z@Z Nadpis 2$<@& 56CJOJQJ\]^JaJJA`J Standardn psmo odstavce^i@^ Normln tabulka :V 44 la 0k 0 Bez seznamu O 6Styl (Latinka) Times New Roman 12 b. Zarovnat do bloku$dha$aJtH O DStyl Odstavec se seznamem + Zarovnat do bloku Za: 6 b. Xdkovn...1$ & Fdha$aJtH 8O8 1 nadpis CJOJQJRO!R 2 nadpis $6CJOJQJ]^JaJ.o1. datalabel^J6@B6 Zhlav p#4 @R4 Zpat p#2)@a2 slo strnkynOrn not4bbtext1&$,wd,,],^wa$CJOJQJ^JaJtH\>@\ Nzev$ Hda$5CJOJQJ\^JaJtH`J@` Podtitul$ Hda$>*CJOJQJ^JaJtH2X@2 Zvraznn6]dB@d Zkladn text (#dCJOJQJ^JaJtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ ` ooor~ >B*44,6789b: ;;<?nA !"$%'()*+,. H , V57<@nA #&-/!#r!!8@0( B S ?37FHIKLNOQRk 3EF`j 3NW V V 0 1 P P  : : T EFFHIIKLNOQR 3NW V V 0 1 P P  : : T EFFHIIKLNOQRs YDffcTP <"v.^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ^`o(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.fcs Y<"vdM; (;n\bAdO=fr%HWs|a&/+A h1;FH@ 3333L 4UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialK,Bookman Old Style5. .[`)Tahoma7.@CalibriACambria Math"gRG{G5 5 !4?? 2QHP?Ws2!xx &Ozna en vzdlvacho materilu (kd):Davidpc  Oh+'0t 0 < HT\dl(Oznaen vzdlvacho materilu (kd):DavidNormalpc6Microsoft Office Word@^в@*Ls@r%5 ՜.+,0 hp Home? 'Oznaen vzdlvacho materilu (kd): Nzev !"#$%&'()*+,-./023456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F%Data 1[1Tablee+WordDocument1`SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q