Zlatý certifikát finančně gramotná škola pro ISŠA Brno

Brněnská Integrovaná střední škola automobilní získala ocenění Zlatý certifikát finančně gramotná škola. Jde o ocenění dlouhodobé práce FG týmu školy, který vede žáky k vyšší odbornosti, samostatnosti a finanční gramotnosti.

Integrovaná střední škola automobilní v Brně získala významné ocenění ve finanční vzdělanosti, Zlatý certifikát finančně gramotná škola. Slavnostní předání certifikátu FG pro školu v JMK proběhlo ve středu 20. září 2023 v Praze na konferenci učitelů, kde jej zástupci FG týmu školy obdrželi z rukou ředitelky vzdělávací instituce Yourchance, paní Jany Merunkové.

Jde o ocenění dlouhodobé práce, kdy FG tým školy vede k finanční gramotnosti jak žáky, tak prohlubuje finanční vzdělávání i u pedagogů. Přes bronzový certifikát z roku 2018, následně pak stříbrný, dosáhli v červnu 2023 i na certifikát zlatý.

Finanční gramotnost na technické škole vyučují nejen v hodinách, ale i v žákovských firmách a v projektových dnech Ekonom Junior. Dále zapojují žáky do různých FG soutěží (Dr. Zdědil a Pan Zdražil pod vedením Lipky, Ekonomická olympiáda ČNB, UNISIM…). Jsou realizovány přednášky a workshopy pro žáky i pedagogy a pořádají mnoho dalších aktivit.

Je velkou snahou celé školy, aby z ISŠA vycházeli absolventi vybaveni jak odbornými znalostmi, tak vědomostmi v oblasti finanční gramotnost. Škola bude i nadále v těchto aktivitách pokračovat.