Workshop AI pro 3. a 4. ročník SŠ

Cílem workshopu je představit studentům 3. a 4. ročníků základy strojového učení a velké jazykové modely typu ChatGPT.

Místo: FIT Brno, Božetěchova 1/2, 612 66 Brno (jak se k nám dostat)
Termín: 13. 4. 2024, 9-17 hod., sraz v 8:45 hod. u recepce
Občerstvení: zajištěno


Cílem workshopu je představit studentům 3. a 4. ročníků základy strojového učení a velké jazykové modely typu ChatGPT.

Studenti si vyzkouší:

  • Jak vytvářet v jazyce Python jednoduché klasifikátory, schopné např. diagnostikovat choroby z laboratorních výsledků, odhalovat podvodné platební transakce a další.
  • Fungování jazykových modelů a jak se trénují.
  • Prakticky si vyzkouší “doladit” větší jazykový model na vlastních datech (LORA fine-tuning). 
  • Použítí GPT modely přes OpenAI API pro hromadnou extrakci informací z českých textů včetně optimalizace definice vhodných promptů.

Budeme používat programovací jazyk Python v prostředí Google Colaboratory.

V příloze je ke stažení  leták k propagaci workshopu na Vaší škole.
Na akci je nutná registrace předem. Registrační formulář zde. Konec registrace je 25. 3. 2024.


Prosíme o spolupráci a doporučení Vašim studentům, jde o projekt pro nadané a aktivní studenty informatiky. Podrobnější informace ke konané akci budou zaslány vybraným studentům mailem.

Letáček registrace naleznete také v příloze.


Jana Celá, MSc.
specialistka marketingu a vnějších vztahů
Fakulta informačních technologií| VUT v Brně

email: cela.j@fit.vut.cz
tel: +420 541 141 156
Božetěchova 2, Brno 612 66
kancelář S103
www.fit.vut.cz

Dokumenty ke stažení