Nabídka sdílení dobré praxe v IT pro učitele a ředitele SŠ

SPŠ Brno Purkyňova pro vás připravila ve spolupráci se Střední školou Strážnice 3 tematické workshopy.

Pozvánka na workshop

v rámci projektu „Implementace DZ JMK" (KA02-3)

dne 5. 3. 2024 v 13,00 hodin

v budově

Střední školy Strážnice, p.o., J. Skácela 890

 

Vážení přátelé,

srdečně vás zveme na sdílení dobré praxe, kde budou mít zejména učitelé Informačních technologií možnost a příležitost si sdílet své poznatky z pedagogické práce.

Připravili jsme pro vás ve spolupráci se Střední školou Strážnice 3 tematické workshopy.

Střední škola Strážnice se mimo jiné zabývá v mnoha svých oborech designem a 3D technologiemi. Vzhledem k rozšiřování nabídek škol o obor Technické lyceum, kde tato problematika je součástí RVP, doporučujeme účast pedagogů, kteří se budou touto výukou zabývat.

 

Program:

12:00 –13:00 Příjezd účastníků, prezence účastníků (víceúčelová místnost)

13:00 – 13:30 Přivítání účastníků – prohlídka školy

13:30 – 16:00 Sdílení zkušeností

 

                Práce s 3D modely, tvorba scény a vizualizace

                Výuka programovacích jazyků

                Smart technologie ve výuce

 

15:00– 15:15 Coffee break

16:00 – 17:00 Diskuze, občerstvení

 

Registrovat na aktivitu se můžete do 1. 3. 2024  zde.

Kapacita aktivity je 30 účastníků

Parkování v areálu školy

S pozdravem   

  

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., MBA,

ředitel Střední průmyslové školy Brno, Purkyňova

Centrum odborného vzdělávání Informačních technologií

 

Kontaktní osoba:

Ing. Renata Řezáčová

renata.rezacova@purkynka.cz

mob.: 702 026 842