Jak učit o LGBT+

Aby ve škole mohli všichni studující naplno rozvíjet své schopnosti a zájmy, nelze témata genderu a sexuality ignorovat.

Dobrý den,

dovolte, abychom Vás jako zřizovatele škol ve Vašem kraji informovali o spuštění webu www.ucimolgbt.cz. Vyučujícím základních a středních škol usnadní zařazení témat genderové, vztahové a sexuální rozmanitosti do výuky. Jeho spuštění je odpovědí na závěry loňského výzkumu provedeného Pedagogickou fakultou Univerzit Karlovy, podle kterého považuje 80 % vyučujících za důležité o těchto tématech učit a 57 % má zájem o semináře a workshopy v této oblasti. 

Proto Koalice za rozmanitost ve školách ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK připravily web, který vyučujícím pomůže 

  • zorientovat se v tématu – osvojit si nejen aktuální vědecké poznatky, ale i používané pojmy 
  • připravit se na vyučovací nebo třídnické hodiny s využitím metodických listů ke stažení.

Proč učit o vztazích a identitě

Jsme si vědomi, že vztahová orientace, genderová identita nebo genderový projev se mohou v některých prostředích a situacích stát třaskavými tématy, která vzbuzují obavy. Proto je součástí webu také vysvětlení proč učit o LGBT+, jak učitjak reagovat na námitky, které mohou zaznít od rodičů, vedení školy nebo učitelského sboru. Autorkou textů je Doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., vedoucí Katedry psychologie, Pedagogická fakulta UK.

Školní vzdělávání a výchova mohou být úspěšné, jen pokud vyučující vnímají jedinečnost a reagují na ni v tom, jak se studujícími komunikují, co po nich požadují a jak je hodnotí. Žákovská rozmanitost se týká vlastností, rozumových schopností, rodinného zázemí… a také genderové identity, vztahové a sexuální orientace, genderového projevu. Aby ve škole mohli všichni studující naplno rozvíjet své schopnosti a zájmy, nelze témata genderu a sexuality ignorovat.

Co školám nabízíme?

Vyučující na www.ucimolgbt.cz najdou úvod do tématu ke stažení v pdf, nebo mohou absolvovat e-learning. Mají také příležitost přihlásit se na kurzy akreditované ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

K použití v hodinách jsou určeny metodické listy ke stažení. Připravujeme také jejich vydání v tištěné podobě – o zaslání této příručky si vyučující budou moci požádat. Pokud preferují pozvat do třídy zkušené lektory a lektorky, mohou si od filmového festivalu Mezipatra objednat projekci filmu spojenou s besedou.

Web také doporučuje literaturu k nastudováníkontaktyna poradny a neziskové organizace, na které školy mohou odkázat své studující, pokud tápou a potřebují pomoc. Veškeré informace na webu jsou přístupné zdarma. 

Žádáme Vás o spolupráci

Budeme rádi, pokud Vámi zřizovaným školám doporučíte web www.ucimolgbt.cz k využití. Jsme také připraveni sejít se s Vámi osobně/online, odprezentovat Vám naše aktivity včetně nabídky organizací sdružených v Koalici za rozmanitost ve školách a společně prodiskutovat, jak bychom školám ve Vašem kraji mohli být nápomocni. Připravujeme sérii kulatých stolů a budeme vděčni, pokud se na ně přijdete podělit o Vaše zkušenosti a požadavky.

S pozdravem,

 

 

Tereza Kadlecová
Vedoucí programu vzdělávání